โครงสร้างบริหารงานสืบสวน

พันตำรวจโทอิษฏ์  บุญญะฤทธิ์

รอง ผกก.(สส.)พันตำรวจโทสิทธิชัย  ภาวจันทึก

สว.สส.ร้อยตำรวจเอกขัตติยะ  เขียวอุตสา

รอง สว.สส.ดาบตำรวจวุฒิพงษ์  เซ็นกลางดาบตำรวจธวัชชัย  มิตรสูงเนินดาบตำรวจสิทธิศักดิ์  บัวสำราญดาบตำรวจวีระพงษ์  ทัพธานีดาบตำรวจวิทยา  จองกลาง
สิบตำรวจโทเกรียงไกร  บุญก้อนสิบตำรวจตรีวัชรพงศ์  แจ้งกลาง