โครงสร้างบริหารงานสอบสวน

พันตำรวจโทอภินันท์  ปลื้มมะลัง

รอง ผกก.(ส.)พันตำรวจโทยุทธพงษ์  ภูมิดินดิบ

รอง สว.ส.ร้อยตำรวจเอกเศรษฐพล  สิงห์นอก

รอง สว.(ส.)ฯร้อยตำรวจโทเอกวัจน์  จัดนอก

รอง สว.(ป.)


ดาบตำรวจอภิเดช  กลับกระโทกดาบตำรวจโกศล  ฤทธิ์เอนกดาบตำรวจเกษม  ดามะดัน