0988241500 - Cần Mua đất Mỹ Phước 4, Ngũ Tượng Khải Hoàn, Green River, đường NA2 giá 6 triệu/m2

(0916666720) - Cần mua đất Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương giá 6 triệu/m2, thiện chí mua, chồng tiền ngay

Cần mua đất Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 50 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác nhau ở tất cả các dự án của KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương như: dự án Green River, Ngũ Tượng Khải Hoàn, dự án College Town, dự án ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Việt Đức, khu công nghệ cao, đường NA2 v.v... do đất nền KĐT Mỹ Phước 4 có vị trí và mặt bằng giá phù hợp với nhu cầu đầu tư ở thời điểm hiện tại, nên nhu cầu mua đất Mỹ Phước 4, Bình Dương hiện đang rất lớn, chúng tôi có thể mua tới giá 6 triệu/m2 với các vị trí phù hợp với nhu cầu.

Liên hệ: Anh Nam (0988241500 - 0916666720)


Chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu rất lớn cần mua đất Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền các tuyến đường sau trong KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương như: đường NA2, đường N1, đường NA5, đường N13, đường DA1, đường VĐ4, đường N2, đường N3, đường N4, đường N5, đường N6, đường N7, đường N8, đường N9, đường N10, đường N11, đường N12, đường N13, đường N15, đường N16, đường N17, đường D4, đường D5, đường D6 v.v... chúng tôi có thể mua tới giá 6 triệu/m2 với các vị trí phù hợp với nhu cầu. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp các vị trí đất nền thuộc các lô đất sau trong KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương như:

- Các vị trí đất nền thuộc các lô đất sau trong dự án Green River, Mỹ Phước 4 như: lô 5A1, lô 5A2, lô 5A3, lô 5A4, lô 5B1, lô 5B2, lô 5B3, lô 5B4, lô 5B5, lô 5B6, lô 5B7, lô 5B8, lô 5B9, lô 5B10, lô 5B11, lô 5B12, lô 5B13, lô 5B15, lô 5B16, lô 5B17, lô 5B18, lô 5B19, lô 5B20, lô 5B21, lô 5B22, lô 5B23, lô 5B28, lô 5B29, lô 5B30, lô 5B31, lô 5B34, lô 5B35, lô 5B36, lô 5B39, lô 5B41, lô 5B42, lô 5B43, lô 5B44, lô 5B45 v.v...

- Các vị trí đất nền thuộc các lô đất sau trong dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn, Mỹ Phước 4 như: lô C1,lô C2, lô C3, lô C4, lô C5, lô C6, lô D1, lô D1A, lô D2, lô D2A, lô D3, lô D4, lô D5, lô D6, lô 5C51, lô 5C52, lô 5C53, lô 5C54, lô 5C55, lô 5C56, lô 5C57, lô 5C58, lô 5C59, lô 5C60,lô 5C61, lô 5C62, lô 5C63, lô 5C64, lô 5C65, lô 5C66, lô 5C67, lô 5C68, lô 5C69 v.v...

- Các lô đất có vị trí ngay mặt tiền đường NA2 của KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương như: lô 5A16, lô 5A20, lô 5A23, lô 5A29, lô 5A30, lô 5A34, lô 5A36, lô 5A40, lô 5C8, lô 5C9, lô 5C14, lô 5C15, lô 5C1, lô 5C2, lô 5C3, lô 5C4, lô 5C5, lô 5C6, lô 5C7, lô 5C14, lô 5C15

- Các vị trí đất nền thuộc dự án College Town, Mỹ Phước 4 như: lô 5C1, lô 5C2, lô 5C3, lô 5C4, lô 5C5, lô 5C6, lô 5C7, lô 5C8, lô 5C9, lô 5C10, lô 5C11, lô 5C12, lô 5C13, lô 5C14, lô 5C15, lô 5C16, lô 5C17, lô 5C18, lô 5C19, lô 5C20, lô 5C21, lô 5C22, lô 5C23, lô 5C24, lô 5C25 v.v...

Chỉ mua chính chủ không qua trung gian, chịu mọi chi phí và thủ tục sang tên, mua chính chủ nên có thể mua cao hơn giá thị trường từ 10% đến 15%, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người bán, đặt cọc tại nhà chủ đất, mua giá cao, chồng tiền ngay trong ngày. Quý khách có nhu cầu bán đất Mỹ Phước 4 với giá cao xin vui lòng:

Liên hệ: Anh Nam

Điện thoại: 0988241500 hoặc 0916666720

Email: quynhnam_nguyen@yahoo.com

O


Trang con (20): 0916666720 - Cần mua 100m2 đến 600m2 đất Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 5 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí 0916666720 - Cần mua đất ĐH Việt Đức, khu công nghệ cao, ĐH Thủ Dầu Một, trung tâm thương mại, Mỹ Phước 4 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua đất đường lớn Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 6 triệu/m2, chịu phí, chồng tiền ngay 0916666720 - Cần mua đất đường NA2, Green River, Ngũ Tượng Khải Hoàn, Mỹ Phước 4, BD giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua đất KĐT Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương giá 6 triệu/m2, mua chính chủ, chồng tiền ngay 0916666720 - Cần mua đất KĐT Mỹ Phước 4, Ngũ Tượng Khải Hoàn giá 6 triệu/m2, chịu phí, chồng tiền ngay 0916666720 - Cần mua đất Mỹ Phước 4, ĐH Việt Đức, khu công nghệ cao, ĐH Thủ Dầu Một, lô góc giá 4 triệu/m2 0916666720 - Cần mua đất nền Green River, KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 6 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất College Town, Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 6 triệu/m2, thiện chí mua 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất ĐH Việt Đức, KĐT Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 5 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất đường NA2, đường DA1, đường N1, đường N13, đường NA5, đường NA1, KĐT Mỹ Phước 4 giá 8 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, đường VĐ4, đường N1, đường NA5, đường N2, đường N3, đường N4 giá 6 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, lô 5C51, lô 5C52, lô 5C53, lô 5C54, lô 5C55, lô 5C56 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, lô 5C58, lô 5C59, lô 5C60, lô 5C61, lô 5C62, lô 5C63, lô 5C64 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, lô 5C64, lô 5C65, lô 5C66, lô 5C67, lô 5C68, lô 5C69, lô 5C70 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, lô C1, lô C2, lô C3, lô C4, lô C5, lô C6 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất Mỹ Phước 4, lô D1, lô D1A, lô D2, lô D2A, lô D3, lô D4 giá 5 triệu/m2 0916666720 - Cần mua gấp 20 lô đất nền ĐH Việt Đức, KĐT Mỹ Phước 4, BD giá 6 triệu/m2, chịu phí 0916666720 - Cần mua gấp 50 lô đất khu công nghệ cao, Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 6 triệu/m2, thiện chí mua 0916666720 - Cần mua lô góc Mỹ Phước 4, Bình Dương giá 8 triệu/m2, thiện chí mua, chịu phí, chồng tiền ngay
Comments