Bao da Galaxy Tab/Note250.000 vnd
Nhiều màu

400.000 vnd
Nhiều màu

Book cover
250.000 vnd
Nhiều màu

http://phukien24h.net/ckeditor/kcfinder/upload/images/bao-da-galaxy-tab-2-7-inch-p3100-belk.jpg
http://danchoi.vn/wp-content/thuvienanh/bao-da-samsung-galaxy-tab-belk.jpg
Bao da Belk Tab
200.000 vnd
Nhiều màu

http://sonthuypc.com/clients/sonthuypc.com/images/xxxl/1373606140_2013071118582414258.jpg
Bao da Remax Tab 
350.000 vnd
Nhiều màu

Bao Kaku chữ Y
150.000 - 200.000 vnd
Nhiều màu
Dàng sau bằng silicon

http://phukien24h.net/libraries/images/bao-da-galaxy-tab-3-rock-texture-8inch-30.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2013/07/29/mr_436137_3cabb2f1d466b198.png
Bao da Wrx Tab
400.000 vnd
Nhiều màu


http://phukien24h.net/ckeditor/kcfinder/upload/images/bao-da-galaxy-tab-2-10.1-p5100-1.jpg

Bao da xoay Tab
200.000 vnd
Nhiều màu

http://phukiengiare.com/images/detailed/14/bao-da-galaxy-tab-s-8.4-smart-case-trong-5.jpg
http://phukien.baodaipad.vn/userfiles/bao-da-galaxy-tab-7-p3100-soft-case-2.JPG
Bao da Smart Case
400.000 vnd
Nhiều màu

Bao da Hocco
To : 300.000 vnd
Bé : 280.000 vnd
Thương hiệu đã được khẳng định

http://sonthuypc.com/clients/sonthuypc.com/images/xxxl/1417844345_caseipadonjess_zps30ac3fb9.jpg
http://media.bizwebmedia.net/sites/17977/data/images/2014/4/1459672img_2759.JPG
Bao da Onjess
To : 250.000 vnd
Nhỏ : 200.000 vnd
Nhiều màu

Bao da Kaku 3 mảnh
To : 200.000 vnd
Bé : 180.000 vnd

Bao da Kaku trơn
To : 150.000 vnd
Bé : 120.000 vnd
Nhiều màu

Comments