Giáo án lớp ghép 1+2

Hiện nay tôi đang có bộ giáo án lớp ghép 1+2 soạn theo đúng chuẩn ( đã giảm tải 2012 )
- Lồng ghép môi trường và lồng ghép kĩ năng sống.....
Ai có nhu cầu mua  liên hệ SĐT 01695 969 825 ( đầy đủ 35 tuần )
Bộ đếm miễn phí


Bấm vài đây để tải   

quyen1.doc

Tuần 1

Thứ hai ngày 15    tháng 8   năm 2011

 

Tiết 1

 

 

NTĐ1

 

NTĐ2

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II . Đồ dùng dạy -  học

Học vần

 

Ổn định tổ chức

 

- HS: có đầy đủ các đồ dùng học tập.

- Giáo viên chia tổ, phân lớp trưởng,lớp phó phụ trách học

tập.Học tập nội qui của trường,

lớp,thực hành gấp mở sgk và giữ gìn.

 

 

- Toán 1, Tiếng Việt 1

Toán

 

Ôn tập các số đến 100

 

- Biết đếm , đọc, các số đến 100

- Nhận biết được các số có một chữ số,các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất , số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.          .

- Bài tâp : 1, 2 ,3 .

- Vở bài tập Toán.

 

III. Các hoạt động dạy - học

 

 

A. Kiểm tra

- HS: lớp trưởng kiểm tra sự

chuẩn bị của các bạn về đồ

dùng học tập.

 

- GV: Kiểm tra vở bài tập

Toán của hs.

 

B. Bài mới

- HS: Thảo luận tìm ra lớp

trưởng , lớp phó.

- GV: Hướng đẫn học sinh làm

các bài tập vào vở bài tập

 

- GV: Hỏi ý kiến hs rồi phân

lớp trưởng, lớp phó, chia tổ,đọc nội qui trường, nội qui của

lớp. Hướng dẫn hs gấp mở sgk

- HS: Làm các bài tập vào vở

BT Toán .

 

- HS: Thực hành  gấp mở sgk

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập , chấm bài làm HS làm ở dưới, chữa bài làm trên bảng..

- GV: gọi một số hs thực hành

gấp mở trươc lớp . HD giữ gìn

sách vở .

- HS: Ghi lời giải đúng vào vở .

 

C. Củng cố ,dặn dò

- HS: tự luyện gấp mở sgk

- GV: nhắc lại nội qui  trường ,

lớp . nx giờ học ,đặn dò . 

 

- GV: gọi hs nhắc lại nội dung bài giải 1 , 2 ,3 . nx giờ học , dặn dò .

 

Tiết 2

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dậy -  học

Học vần ( tiết2 )

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Có công mài sắt có ngày nên kim

 

- đọc đúng rõ toàn bài; biết nghỉ hơi các đấu chấm, đấu phẩy ,giữa các cụm từ . hiểu từ khuyên từ

câu chuyện : làm việc gì cũng phải kiên trì ,nhẫn nại mới thành công (trả lời

được câu hỏi trong sách giáo khoa ).

+ HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

- Tranh minh hoạ bài dọc

trong sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy - học

A . Bài mới

- HS: Thực hành lại việc  gấp

mở sgk theo cặp.  

 

- GV: Đọc mẫu , hướng dẫn học sinh luyện đọc .

 

- GV: Cho học sinh nhắc lại nội qui của lớp, của trường .

- HS: Luyện đọc tiếp nối câu, đoạn.

- HS: lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại nội qui lớp.

 

- GV: cho hs luyện đọc trong nhóm, thi đọc giữa các nhóm, đọc đồng thanh cả bài.

B. Củng cố, dặn dò

- GV: Gọi một bạn thực hành lại việc gấp mở SGK. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- HS: Tự đọc thầm lại bài.

 

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

I.  Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

Toán

 

         Tiết học đầu tiên

 

- Tạo không khí vui vẻ trong trong lớp, học sinh tự giới thiệu về mình. bước đầu làm quen với sgk, đồ dùng học toán, các hoạt động học tập trong giờ học toán.

 

- Bộ đồ dùng dạy Toán

             Tập đọc(tiết 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Bài mới

- GV:Giới thiệu bộ đồ dùng và hướng dẫn cách sử dụng

 

- HS: Lớp trưởng đọc lại toàn bài cả lớp đọc thầm.

- HS: Mở sgk Toán và thảo luận theo cặp, xem đồ dùng nào sử dụng vào bài học nào trong sgk.

- GV:Hướng dẫn hs tìm hiểu bài và luyện đọc lại, gv cho điểm.

 

- HS: Mở sgk Toán và thảo luận theo cặp, xem đồ dùng nào sử dụng vào bài học nào trong sgk

- G: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài và luyện đọc lại, gv cho điểm.

 

- GV: Gọi đại diện một số cặp nêu trước lớp.

- HS: Tự đọc thầm lại bài.

 

B. Củng cố, dặn dò

-HS : Tự xem lại đồ dùng để sử dụng vào một số bài học.

- GV: nhận xét giờ học , dặn dò.

 

- G: Nêu nội dung bài hs nhắc lại. nhận xét giờ học , dặn dò.

 

 

 

Tiết 4

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

              Đạo đức

 

     Em là học sinh lớp 1

 

- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.

- Biết tên trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, một số bạn bè trong lớp

 

-Vở bài tập Đạo đức.

               Đạo đức

 

Học tập sinh hoạt đúng giờ

- Nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- Nêu được lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

 

 

- Vở BT Đạo đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bài mới

- G: Giới thiệu cho học sinh biết trẻ em 6 tuổi được đi học

 

- HS: Thảo luận theo nhóm,nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- HS: Thảo luận theo nhóm, nói tên trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.

 

- GV: Gọi đại diện các nhóm trình trước lớp.Gọi một số em nêu lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. Giáo viên kết luận.

- G: Gọi đại diện các nhóm trình trước lớp.Gọi một số em nêu lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. Giáo viên kết luận.

- HS: lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại kết luận.

 

 

C. Củng cố, dặn dũ

- HS: Lớp trưởng gọi 1,2 bạn nhắc lại kết luận.

 

- GV: Gọi một số bạn nhắc lại kết luận.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Thứ  ba ngày 16 tháng 8  năm 2011

                                                                Tiết 1

 

 

                 NTĐ1

 

            NTĐ2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

                 Học vần

 

        Các nét cơ bản

 

- Học sinh nắm được các nét cơ bản

 

                                  

 

 

 

 

- Bảng phụ ghi các nét cơ bản

 

 

              Toán

 

Ôn các số đến một 100

 

- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị,thứ tự của cá số

-Biết so sánh các số trong phạm vi 100.

- Làm bài:1, 3, 4, 5.

+ HS khá, giỏi làm được bài2.

 

- G: Chép sắn bài tập 1,2 trên bảng phụ

- HS: chuẩn bị vở bài tập Toán.

III. Các hoạt động dạy -  học

A. Bài mới

- GV: Giáo  giới thiệu cho học sinh biết 13 nét cơ bản.

 

-HS: Làm các bài tập vào vở bài tập.

- HS: luyện viết vào vở các nét cơ bản.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài làm hs và chữa bài làm trên bảng.

- GV:Gọi hs đọc các nét cơ bản.

 

-HS: Ghi lại các kết quả đúng vào vở.

C.Củng cố, dặn dò.

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại 13 nét cơ bản.

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV:nhắc lại một số bài tập học sinh chưa hiểu,nx giờ học, dặn dò.

 

Tiết 2

 

 

 

 

I.. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

Học vần ( tiết 2 )

 

                   Tập đọc

                  

Tự thuật

 

- Đọc đúng và rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các dòng, giữa phần yêu cầu và phần trả lời ở môi trường.

- Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật(lí lịch). (trả lời được các câu hỏi trong sgk )

 

- Viết bảng phụ các câu cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy -  học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết lại 13 nét cơ bản trên bản con

 

- GV: Gọi 2bạn đọc bài Có công mài sắt có ngày nên kim, trả lơì câu hỏi đoạn đọc.

 

B. Bài mới

- HS: Viết lại các nét cơ bản và đọc thầm lại .

 

- GV: Giáo viên đọc mấu,hướng dẫn học sinh luyện đọc.

 

- GV: Gọi một số em đọc lại các nét cơ bản.

- HS: Luyện đọc trong nhóm

- HS:Luyện đọc trong nhóm các nét cơ bản

 

- GV: Gọi các nhóm thi đọc trước lớp, hướng dẫn hs tìm hiểu bài, luyện đọc lại.

C.Củng cố, dặn dò

- GV: Gọi một số em đọc lại các nét cơ bản, nhận xét giờ học.

 

- GV: Gọi đại diện các nhóm nêu nôi dung bài. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết3

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

Toán

    

        Nhiều hơn- ít hơn

 

 

- Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật ,biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật.

 

 

- Sử dụng các tranh trong sgk và một số nhóm đồ vật cụ thể.

- Vở bài tập Toán.

 

Chính tả (Tập chép )

 

Có công mài sắt, có ngày nên kim

 

- Chép chính xác bài chính tả(sgk )trình bày đúng hai câu vân xuôi.Không mắc quá  lỗi chính tả trong bài.

- Làm được các bài tập 2,3,4.

 

- Bảng phụ chép nội dung bài chép.

- Vở bài tậpTiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: Gọi 2hs nêu những việc cần phải làm trong các tiết học Toán.

 

- HS: Lớp trưởng kiểm tra vở bài tập Tiếng Việt của các bạn.

 

- HS: B.Bài mới

Làm việc theo nhóm, sosánh số lượng cốc và số lượng thìa đã chuẩn bị sẵn.

 

- GV: Đọc bài chép, Hướng dẫn hs chép vào vở.

 

- GV: Gọi đại diện các nhóm so sánh trước lớp và giáo viên kết luận.

- HS: Chép bài vào vở.

 

 

- HS: Thảo luận theo cặp,quan sát tranh sgk và so sánh.

- GV: Hướng dẫn hs chứa lỗi chính tả và chấm bài .

- GV: Gọi một số cặp so sánh trước lớp và gv kết luận.

- HS: Làm việc theo nhóm chơi trò chơi ít hơn ,nhiều hơn

- HS: Làm bài tập chính tả.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm bài và chữa bài.

- GV: Gọi 2 nhóm lên bảng thực hiện trò chơi.

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại cách so sánh bằng vật cụ thể.

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Nhẫn mạnh quy tắc viết chính tả, nhận xét giờ học, dặn dò.

 

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

                 Mĩ thuật

 

Bài 1  Xem tranh thiếu   nhi vui chơi

 

- HS: Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi 

- Bước đầu biết quan sát, mô tả hình ảnh,màu sắc  trên tranh.

+ HS khá, giỏi :

   Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của từng bức tranh.

 

 

 

- GV: Chuẩn bị một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi.

- HS: Vở tập vẽ

 

              Mĩ thuật

 

Bài 1  Vẽ trang trí-Vẽ đậm nhạt

 

- Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính:đậm, đậm nhạt, nhạt.

- Biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh.

+ HS khá, giỏi :

  Tạo được 3 độ đậm nhạt trong bài vẽ trang trí, bài vẽ tranh.

 

- GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh bài vẽ trang trí các độ đậm nhạt, hình minh hoạ độ đậm nhạt, sắc độ đậm, vừa, nhạt.

- HS: Chuẩn bị vở tập vẽ, hộp bút sáp mầu.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra

- HS: Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các bạn.

 

- GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.

B. Bài mới

- HS: Quan sát một số tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi được treo sẵn trên bảng.

 

- GV: Giới thiệu bài, giới thiệu độ đậm, đậm nhạt, nhạt. hướng dẫn hs cách  vẽ.

 

- GV: Giới thiệu nội dung trong từng tranh,đặt câu hỏi cho mỗi tranh để hs thảo luận theo nhóm

- HS: Thực hành vẽ.

 

- HS: Thảo luận theo nhóm

- GV: Giúp hs vẽ đúng.

- GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời trước lớp.

- HS: Tiếp tục vẽ đúng.

 

C. Nhận xét đánh giá

-HS: Tự xem lại nội dung các tranh.

- GV: Nhận xét giờ học, đặn dò.

 

- GV: Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.Nhận xét, giờ dặn dò.

 

Thứ tư ngày 17 tháng 8  năm 2011

 

Tiết 1

 

 

NTĐ1

 

NTĐ2

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

II . Đồ dùng dạy -  học

Học vần

             

 Bài 1                e

 

- HS: Làm quen và nhận biết được chữ và âm e

- Trả lơì 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong sgk.

+ HS khá, giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

Toán

.          Số hạng -Tổng

                                 

- Biết số học; tổng

- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi một 100.

- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.

Làm bài:  1,2,3.

 

 

- Vở bài tập Toán

 

III. Các hoạt động dạy – học

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng kiểm tra xem các bạn có mang sgk Tiếng Việt tập1 đến lớp không

 

- GV: Kiểm tra vở bài tập làm ở nhà của các em.

 

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài mới, hướng dẫn hs nhận diện chữ, vầnvà luyện phát âm.

 

- HS 1 HS lên bảng làm  ở lớp-HS: Viết các số 42, 59, 38, 70:

a)Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b)Theo thứ tự từ lớn đến bé:

 làm . 

- HS: Làm việc theo cặp luyện đọc lại âm.

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài

tập vào vở bài tập Toán.

- HS: Tự luyện đọc lại âm theo nhóm.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm và chữa bài

C. Củng cố, dặn dò

- GV: Gọi một số hs đọc lại âm

 

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở

- GV: Gọi 1 hs lên bảng thực

hiện phép tính các số hạng là 41 và 37. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

           Học vần (tiết 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Luyện từ và câu

              

Từ và câu

 

- Bước đầu làm quen với các khái niệm và câu thông qua các bài tập thực hành.

- Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập (bài 1 , bài tập2 ); viết được một câu nói về nội dung mỗi tranh bài tập 3.

 

- Tranh minh hoạ và các sự vật, hành động trong sgk.

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy -  học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS:Viết bảng con âm e.

 

-GV: Kiểm tra vở bài tập Tiếng Việt của hs. Hướng dẫn làm các bài tập trong vở bài tập.

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs trả lời câu hỏi 2,3.

 

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Tiếng Việt.

 

- HS: Luyện đọc trong nhóm do lớp trưởng điều khiển.Luyện viết âm e vào vở.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập.

 

- GV: Chấm bài viết của hs ,nhận xét chữ viết.

- HS: Ghi lại bài giải đúng vào vở.

C. Củng cố ,dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại bài.

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Gọi hs nhắc lại nội dung các bài tập. Nhận xét giờ học, dặn dò

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

 

 

               Toán

               

Hình vuông, hình tròn

 

- Nhận biết được hình vuông ,hình tròn, nói đúng tên hình.

- Làm bài: 1, 2, 3.

+ HS khá ,giỏi làm được hết các bài tập.

 

- Bộ đồ dùng dạy- học và một số đồ vật bằng hình tròn, hình vuông.

-Vở bài tập Toán.

             Kể chuyện

 

Có công mài sắt có ngày nên kim

- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

+ HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.

 

- Tranh minh hoạ chuyện trong sgk.

 

III. Các hoạt động - dạy

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: Gọi 1 hs quan sát tranh sgk và so sánh nhiều hơn ít hơn.

 

- HS: Đọc thầm lại bài tập đọc Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

B. Bài mới

- HS: Mở đồ dùng học toán ra và chọn hình vuông, hình tròn đặt lên bàn.

 

- GV: Giới thiệu bài ,hướng dẫn hs kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

 

- GV: Nhận xét sự nhận dạng hình của hs ,hướng dẫn làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

- HS: Kể trong nhóm.

 

 

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập.

- GV: Gọi các nhóm thi kể trước lớp.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm một số bài HS làm ở dưới, chữa bài làm trên bảng.

- HS: Khá, giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả lớp nghe.

 

 

C. Củng cố, dặn 

- HS: Ghi kết quả đúng vào vở.

- GV: Nhận xét giờ, học dặn dò

 

- GV: Gọi 1 học kể lại toàn bộ câu chuyện .Nhận xét giờ ,dặn dò.

                                                 Tiết 4

                                                Thể dục

                           Tổ chức lớp -Trò chơi “Vận động”

                                                           

I. Mục tiêu

    - Bước đầu biết được nội quy tập luyện cơ bản.

    - Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện. 

    - Bước đầu biết cách chơi trò chơi 

II. Địa điểm, phương tiện

    - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh sạch sẽ

    - Phương tiện: Còi

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 A. Phần mở đầu

    - Lớp trưởng tập hợp lớp, GVnhận lớp phổ biến nội dung giờ học.

 B. Phần cơ bản

    GV: Hướng dẫn hs tập hợp hàng dọc,dóng hàng dọc, tư thế đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng, điểm số từ 1 đến hết (theo tổ)

    - Nhắc nhở hs trang phục gọn gàng.

    - Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”

  C. Phần kết thúc

    - GV: cho một tổ lên thực hiện lại các động tác vừa học theo hiệu lệnh của lớp trưởng.

    - GV: nhận xét giờ học

    - Bước đầu biết cách chơi trò chơi 

II. Địa điểm, phương tiện

    - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh sạch sẽ

    - Phương tiện: Còi

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 A. Phần mở đầu

    - Lớp trưởng tập hợp lớp, GVnhận lớp phổ biến nội dung giờ học.

 B. Phần cơ bản

    GV: Hướng dẫn hs tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, tư thế đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, dàn hàng,dồn hàng, điểm số từ 1 đến hết (theo tổ)

    - Nhắc nhở hs trang phục gọn gàng.

    - Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”

  C. Phần kết thúc

    - GV: cho một tổ lên thực hiện lại các động tác vừa học theo hiệu lệnh của lớp trưởng.

    - GV: nhận xét giờ học

 

Tiết 5

Hát

 

                            Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp

 

I. Mục tiêu

    - Biết hát theo giai điệu lời ca

    - Biết vỗ tay theo lời hát

II. Chuẩn bị

    - Hát chuẩn xác bài Quê hương tươi  đẹp.

III. Các hoạt động dạy- học

 A. Dạy bài mới

     - GV: giới thiệu bài hát

     - GV: hát mẫu

     - HS: đọc lời ca

     - GV: dạy hát từng câu và hát cả bài

     - GV: hướng dẫn hs hát kết hợp phụ hoạ

     - HS: vừa hát vừa vỗ tay theo phách.

   B. Củng cố, dặn dò

     - Cả lớp hát lại bài kết hợp phụ hoạ.

     - GV: nhận xét giờ học , dặn dò.

 

Thứ năm ngày 18  tháng  8  năm 2011

 

Tiết1

 

                   NTĐ1

                  NTĐ2

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

                 Học vần

 

                  Bài 2: b

 

- Nhận biết được chữ và âm b.

- Đọc được: be.

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong sgk.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

 

Toán

 

               Luyện tập

 

- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.

- Biết thực hiện phép cộng các số có hai cữ số không nhớ trong phạm vi một 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

- Làm bài tập: 1, 2, 3, 4.

+ HS: khá, giỏi làm được bài5.

 

- Vở bài tập Toán.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: viết bảng con chữ e.

 

 

- GV: Gọi 1 hs lên bảng làm: Viết phép cộng rồi tính tổng Các số hạng là 5 và 71.

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài,hướng dẫn hs nhận diện chữ,đánh vần, đọc trơn tiếng be. Hướng dẫn viết bảng con: b, be.

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

 

- HS: Luyện viết bảng con,tự đọc thầm lại bài.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm bài tập,chấm bài hs ở dưới lớp,chữa bài.

- GV: Nhận xét chữ viết của hs.

- HS: Ghi các kết quả đúng vào vở.

C. Củng cỗ, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại bài trên bảng.

 

- GV: Gọi hs khá nhắc lại nội dung bài tập hs chưa hiểu.Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết2

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

Học vần( tiết 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập làm văn

 

Tự giới thiệu-Câu và bài

 

- Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân( bài 1); nói lại một vài thông tin đã biết về một bạn ( bài BT2).

+ HS khá, giỏi bước đầu biết kể lại nội dung của 4 bức tranh(BT3) thành một câu chuyện ngắn.

 

- Vở bài  tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy- học

A. Bài mới

- HS: Luyện đọc trong nhóm.

 

- GV: Hướng dẫn học hs làm bài tập 1, 2, 3.

- GV: Giọi các nhóm thi đọc trước lớp, hướng dẫn hs trả lời câu hỏi sgk, luyện nói.

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Tiếng Việt.

 

 

- HS: Luyện viết vào vở.

 

- GV: Gọi hs nối tiếp nhau trả lời câu hỏi bài tập 1, 2 , hs khá, giỏi kể bài tập 3.

- GV: Chấm bài viết của hs, nhận xét bài viết.

- HS: Ghi lại lời giải đúng vào vở.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại bài.

- GV: Nhận xét giờ dặn dò.

 

- GV: Gọi hs nhắc lại nội bài 1, 2. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

Toán

 

              Hình tam giác

 

- Nhận biết được hình tam giác,nói đúng tên hình.

 

 

 

 

 

 

- Một số hình tam giác bằng bìa, có kích thước , màu sắc khác nhau.

        Chính tả( Nghe-viết )

       

Ngày hôm qua đâu rồi

 

- Nghe - viết chính xác khổ thơ cuối bài Ngày hôm qua đâu rồi? Trình bày đúng bài thơ 5 chữ.

- Làm được BT: 2, 3, 4

- Bài: 2 làm ý a.

- HS khá , giỏi làm được ý b.

 

Vở bài tập Tiếng Việt.

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS:Tìm các đồ vật có dạng hình tròn,hình vuông ở đồ dùng học toán đặt lên bàn.

 

- GV: Cho hs viết từ khó trên bảng con: mải miết , giảng bài, giới thiệu. . .

 

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập vào vở bài tập: tô màu các hình tam giác.

 

- HS: Đọc thầm bài viết.

 

- HS: Làm các bài tập

- GV: Hướng dẫn hs viết chính tả,đọc cho học sinh viết, chữa lối chính tả, chấm bài viết.

 

- GV: Giọi hs lên bảng làm bài, chấm bài hs ở dưới, chữa bài.

- HS: Làm bài tập chính tả.

 

- HS: Ghi lại bài giải đúng vào vở

- GV: Gọi hs lên bảng làm bài tập, chấm, chữa bài.

C. Củng cố, dặn dò

- GV: Gọi một số hs nêu đồ vật hình tam giác, Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

- GV: Nhắc lại quy tắc viết chính tả, nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 4

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

Tự nhiên - xã hội

 

Cơ thể chúng ta

 

- Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: đầu, mình , chân tay và một số bộ phận bên ngoài như tóc, tai, mắt, mũi , miệng, lưng, bụng.

 

- Các hình trong sgk.

 

Thủ công

 

Gấp tên lửa

(Tiết1)

- Biết cách gấp tên lửa.

 

 

 

 

 

- Mẫu tên lửa gấp bằng giấy thủ công.

- Giấy giấy thủ công.

II. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

-Không kiểm tra.

 

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài và cho hs nêu tên các bộ phận của cơ thể.

 

- HS: Quan sat mẫu và nhận xét tên lửa theo cặp.

 

- HS: Thảo luận theo  câu hỏi: ? Các bạn trong từng hình đang làm gì biểu diễn từng hoạt động như các bạn trong hình.

- GV: Hướng đẫn mẫu, học hs cả lớp thực hiện theo. Gọi.

 

- GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi và biểu diễn các hoạt động trong hình như sgk GV kết luận.

- HS: Thực hành trên giấy nháp.

 

 

C. Củng cỗ ,dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại kết luận.

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Nhận xét sản phẩm của học sinh, nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2011

                                                         

 

Tiết 1

 

 

NTĐ1

 

NTĐ2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

               Học vần

 

                 Bài 3 : /

 

- Nhận biết được dấu sắc và thanh sắc.

- Đọc được:bé

- Trả lời 2, 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh sgk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các vật tựa như hình dấu sắc

- Tranh minh hoạ các tiếng,phần luyện nói trong sgk.

                 Toán

 

           Đề- xi - mét

 

- Biết đề - xi - mét là một đơn vị đo độ dài, tên giọi, kí hiệu của nó; biết quan hệ giữa dm và cm, nghi nhớ 1dm = 10cm.

- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thảng trong trường hợp đơn giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đơn vị đo là đề - xi - mét.

- Một băng giấy có chiều dài 10cm.

- Làm bài: 1, 2.

+ HS khá, giỏi làm được bai 3.

 

 

- Các thước dài 2dm với các vạch chia thành từng

-Vở bài tập Toán.

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con:bé

 

- GV: Gọi 1 hs lên bảng:Đặt tính rồi tính 43 + 25.

B. Bài mới

- GV: Gới thiệu bài, hướng dẫn hs nhận diện dấu, ghép chữ và đọc tiếng bé.

 

 

- HS: Quan sát băng giấy trên bảng và thảo luận theo cặp:

? Băng giấy dài mấy cm.

HS mở sgk đọc phần bài học trong sgk.

- HS: Luyện đọc theo nhóm tiếng và dấu.

 

- GV: Gọi một số cặp trả lời câu hỏi và đọc kết luận. Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

- HS: Làm các bài tập vào vở BT

- GV: Gọi các nhóm thi đọc, đọc theo nhóm đồng thanh,đọc cá nhân nhận xét cho điểm.

- HS: Làm các bài tập vào vở BT.

 

- HS: Luyện viết dấu và tiếng trên bảng con.

 

- GV: Nhận xét bài viết hs.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài hs ở dưới, chữa bài làm trên bảng.

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại bài trên bảng.

 

- GV: Gọi hs đọc lại phần bài học. Nhận xét giờ dặn dò.

 

 

Tiết 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng

dạy -  học

Học vần( tiết )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập viết

 

Chữ hoa A

- Viết đúng chữ hoa A( 1dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ) , Anh em thuận hoà ( 3 ) , chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét,thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

+ HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng quy định  trong vở Tập viết.

- Mẫu chữ hoa A và cụm từ ứng dụng.

- Vở Tập viết.

III. Các hoạt động dạy-học

 

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: Gọi một số hs đọc còn yếu đọc lại bài.

 

- HS: Lớp trưởng kiểm tra vở tập viết của các bạn.

 

B. Bài mới

- HS: Lớp trưởng điều khiển cả lớp đọc lại bài.

 

 

- GV: Cho hs quan sát mẫu hướng dẫn nhận xét, hướng dẫn viết chữ hoa A , viết cụm từ ứng dụng

- GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài, luyện nói, hướng dẫn viết vào vở.

- HS: Luyện viết vào vở Tập viết.

 

- HS: Luyện viết vào vở.

 

- GV: Giúp hs yếu viết đúng, chấm bài viết của hs , nhận xét chữ viết.

- GV: Chấm bài viết hs , nhận xét chữ viết.

- HS:Luyện viết tiếp.

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn đọc lại toàn bài.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Gọi 1 hs khá nhắc lại cách viết chữ hoa , nhận xét giờ học dặn dò.

 

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

Thủ công

 

Bài 1  Giới thiệu một  số loại giấy , bìa và dụng cụ học thủ công

 

- Biết một số loại giấy, bìa và dụng  cụ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán), để học thủ công.

 

 

- Các loại giấy màu, bìa và dụng  cụ để học thủ công là kéo, hồ dán,thước kẻ. . .

Tự nhiên xã hội

 

 

Bài 1  Cơ quan vận  động

 

   

- Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.

- Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.

 

-Tranh vẽ cơ quan vân động.

-Vở bài tập TNXH.

 

III. Các hoạt động dạy - học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- Không kiểm tra.

 

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu một số loại giấy, bìa .

 

- HS: Quan sát tranh cơ quan vận động và làm bài tập vào vở BT Tự nhiên xã hội.

- HS: Lấy các dùng cụ học thủ công bày  lên bàn .

- GV: Gọi hs lên bảng chỉ ra các cơ quan vận động gv kết luận.

- GV: Giọi một số hs nói các dùng cụ học thủ công, GVkết luận.

- HS: Thảo luận theo nhóm làm một số động tác như trong hình.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Làm việc theo cặp tự nói với nhau về giấy, bìa và các dùng cụ học thủ công.

- GV: Nhận xét giờ dặn dò.

 

- GV: Gọi một số hs nhắc lại các cơ quan vận động. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II . Đồ dùng

dạy - học

                     Toán

                

                 Luyện tập

 

 

 

- Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Ghép các hình đã biết thành hình mới.

- Làm bài:1, 2.

+ HS khá , giỏi làm được hết các bài tập.

 

 

 

 

 

 

- Vở bài tập Toán

 

 

Thể dục

 

Giới thiệu chươngtrình

Trò chơi  “Diệt các con vật có hại”

- Biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội quy cơ bản của chương trình thể dục lớp 2

- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số của mình.

- Biết cách chào, báo cáo khi gv nhận lớp.

- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi.

 

- Địa điểm trên sân trường vệ sinh nơi tập

- Phương tiện còi.

III. Các hoạt động dạy - học

 

 

 

A. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập.

 

- HS: Ra sân tập hợp theo sự chỉ đạo của lớp trưởng.

 

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

- GV: Nhận lớp phổ biến nội dung giờ học, nhắc hs về nội quy trong giờ thể dục, hướng dẫn hs tập hợp, điểm số, báo.

 

- GV: Nhận lớp phổ biến nội dung giờ học, nhắc hs về nội quy trong giờ thể dục, hướng dẫn hs tập hợp,điểm số, báo.

 

- HS: Chơi trò chơi  “Diệt các con vật có hại”.

 

 

B.Củng cố , dặn dò

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở

- GV: Nhận xét giờ học dặn dò.

 

- GV: Cùng hs hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học, dặn dò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2

Thứ hai ngày 22  tháng 8 năm 2011

 

Tiết 1

 

                   NTĐ 1

                  NTĐ 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng

dạy -  học

 

III . Các hoạt động dạy - học

                Học vần

 

Bài 4:     ? .

 

- Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi , dấu nặng và thanh nặng.

- Đọc được : be , bẻ.

- Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong sgk.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các vật tựa như dấu hỏi, đấu chấm.

 

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con: bé

 

 

                 Toán

 

             Luyện tập

 

- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.

- Nhận biết được độ đài dm trên thước thẳng.

- Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.

- Làm bài: 1, 2, 4, bài 3 (cột 1, 2).

+ HS khá, giỏi làm được hết bai3.

 

- Vở bài tập Toán.

 

 

- GV: giọi 1 hs lên bảng tính:

2dm  +  3dm =

10dm - 5dm =

 

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài, hướng hs nhận diện  dấu hỏi , dấu chấm, ghép chữ : be, bẻ và luyện đọc.

 

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

- HS: Viết trên bảng con dấu thanh và tiếng : bẻ

- GV: Giọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài hs ở.

- GV: Nhận xét chữ viết của hs.

- HS: Ghi kết quả đúng vào vở.

 

C. Củng cố , dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn lên bảng đọc lại bài.

 

 

- GV: Gọi hs nhắc lại :

1 dm =?  cm

10 cm = ? dm

Nhận xét giờ học , dặn dò.

 

Tiết 2

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

Học vần ( tiết 2 )

 

                 Tập đọc

 

             Phần Thưởng

 

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung: câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc tốt( trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4.

+ HS khá, giỏi trả lời được câu3.

 

-Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng gọi hs đọc còn yếu đọc lại bài trên bảng.

 

- GV: Gọi 2 hs đọc lại bài Có công mài sắt có ngày nên kim trả lơì câu hỏi đoạn đọc.

B. Bài mới

- HS: Đọc thầm lại bài.

 

- GV: Đọc mẫu bài mới, luyện đọc tiếp nối câu, từ khó, giải nghĩa từ.

- GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài, luyện đọc lại,luyện nói.

 

- HS: Đọc tiếp nối đoạn,luyện đọc ngắt nghỉ giữa các câu( đoạn 2 ).

 

 

- HS: Luyện viết vào vở.

 

- GV: Gọi một số hs luyện đọc ngắt nghỉ giữa các câu, luyện đọc trong nhóm thi đọc giữa các nhóm,

- GV: Chấm bài viết hs, nh xét

bài viết.

- HS:  Đọc thầm lại bài.

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn đọc lại toàn bài.

- GV: Gọi hs trả lời lại câu hỏi

- GV: Gọi 1 hs đọc lại bài.

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II.  Đồ dùng dạy -  học

 

Toán

 

            Các số 1, 2, 3

 

   - Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật; đọc, viết được các chữ số 1, 2, 3; biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2, 1 biết thứ tự của các số 1, 2, 3.

- Làm bài 1, 2, 3.

 

- Một số nhóm đồ vật làm bằng nhựa.

- Vở bài tập Toán.

           Tập đọc ( tiết 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: Gọi 1 hs lên bảng tô màu đỏ vào hình vuông, màu xanh vào hình tam giác.

 

- HS : Lớp trưởng gọi bạn đọc yếu đọc lại bài.

 

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn HS nhận biết các số1, 2, 3 bằng các vật thực và các hình ở trong SGK, hướng dẫn làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

- HS : Thảo luận theo nhóm (3 người) các câu hỏi trong SGK

 

- Làm các bài tập .

- GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi, luyện đọc lại GV nhận xét cho điểm .

 

- GV: Gọi HS lên bảng làm các bài tập , chấm bài làm HS làm ở dưới, chữa bài làm trên bảng .

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Ghi kết quả đúng vào vở.

 

 

- GV: Gọi HS nhắc lại bài học , nhận xét giờ học, dặn dò.        

- HS : Lớp trưởng gọi bạn đọc yếu đọc lại bài.

 

 

 

- GV: Nêu nội dung bài HS nhắc lại , nhận xét giờ học, dặn dò.

 

 

 

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

Đạo đức

 

Bài 1: Em là học sinh lớp 1

                  ( tiết 2 )

 

- Bước đầu biết giới thiệu về mình, những điều mình thích trước lớp.

 

- Vở bài tập Đạo đức.

Đạo đức

 

Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ

( tiết 2 )

 

- Biết cùng cha mẹ lập gian biểu hàng ngày của bản thân.

- Thực hiện theo thời gian biểu.

 

- Vở bài tập Đạo đức.

III. Các hoạt động dạy -  học

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: ? Em hãy kể tên trường, lớp của em đang học và tên một số cô giáo, thầy giáo.

 

- HS: Thảo luận theo nhóm:? Em sẽ làm gì nếu em là bạn nhỏ trong tranh (bài tập 2 ) . Vì sao?

 

B. Bài mới

- HS: Làm việc theo nhóm: Giới thiệu về mình và những điều mình thích.

 

- GV: Hướng dẫn hs làm bài  . Ghi lại những việc em thường làm trong ngày.

- GV: Gọi đại diện các nhóm giới thiệu về mình và những điều mình thích.

- HS: Lập thời gian biểu của mình vào vở bài tập.

 

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn tự giới thiệu về mình và kể tên cô giáo, thầy giáo trong trường

- GV: Gọi hs đọc thời gian biểu,

 thực hiện theo thời gian biểu lập được .

 

C. Củng cố ,dặn dò

- GV: Gọi 1 hs nhắc lại tên trường, lớp, tên thầy giáo,cô.

giáo trong trường. Nhận xét giờ, dặn dò.

 

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc thời gian biểu của bạn.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Thứ ba ngày 23  tháng 8  năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

 

Tiết 1

 

NTĐ1

 

NTĐ2

Học vần

 

Bài 5 :        \    ~

 

- Nhận biết được dấu huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã.

- Đọc được: bè, bẽ.

- TRả lời: 2, 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong sgk.

 

 

 

 

- Các vật tựa như hình dấu huyền, dấu ngã.

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

Toán

 

Số bị trừ - số trừ - hiệu

 

- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi một 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

- Làm bài:1, 3; bài 2 (a, b, c)

+ HS khá, giỏi làm được hết các bài tập.

 

- Vở bài tập Toán.

 

III. Các hoạt động dạy -  học

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc: bẻ, bẽ.

 

 

- GV: Gọi 1 em lên bảng làm bài:

2dm...  cm

70cm...dm

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài,hướng dẫn hs nhận diện dấu huyền ,đấu ngã. Luyện đọc: bè, bẽ.

 

 

- HS: Thảo luận theo cặp phép tính 59 - 35 = 24

? Trong phép tính trên số 59 gọi là gì.

? Số 35 gọi là gì.

? Số 24 gọi là gì.

- HS: Đọc trong nhóm dấu huyền, dấu ngã và đọc tiếng: bè, bẽ.

- GV: Gọi đại diện một số cặp trả lời câu hỏi, GV kết luận và cho hs tìm thêm một vài ví dụ, hướng dẫn hs làm các bài tập.

- GV: Gọi các nhóm thi đọc, đọc cá nhân, đọc đồng thanh, hướng dẫn viết vào vở.

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập.

 

- HS: Luyện viết vào vở.

 

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài làm hs ở dưới, chữa bài.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài làm hs ở dưới, chữa bài.

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

 

 

C. Củng cố,dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1 bạn lên bảng đọc lại bài.

 

- GV: Gọi hs đọc bài học trên bảng, nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

 

III. Các hoạt động dạy -  học

Học vần ( tiết 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng gọi hs đọc còn yếu đọc lại bài.

                 Tập đọc

   

Làm việc thật là vui

 

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm,dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu ý nghĩa : Mọi người,mọi vật đều làm việc; Làm việc mang lại niềm vui. ( Trả lời được câu hỏi trong sgk ).

* Giáo dục  HS có ý thức BVMT: Đó là môi trường sống có ích đối với thiên nhiên và con người chúng ta.

 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

 

 

- GV: Gọi 2hs đọc bài Phần thưởng trả lời câu hỏi đoạn đọc, đọc mẫu bài mới.

 

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài và luyện nói.

 

- HS: Luyện đọc nối tiếp câu, khổ thơ do lớp trưởng điều khiển.

 

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại bài và luyện đọc trong nhóm.

 

- GV: Hướng dẫn hs đọc từ khó, luyện đọc ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu. Cho hs đọc trong nhóm, thi đọc giữa các nhóm.

- GV: Gọi các nhóm thi đọc. Đọc cá nhân nhận xét cho điểm.

- HS: Luyện viết vào vở

- HS: Thảo luận câu hỏi trong sgk theo nhóm.

 

- HS: Luyện viết vào vở

 

- GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi, luyện đọc lại nhận xét cho điểm.

 

- GV: Chấm bài viết hs,nhận xét chữ viết.

- HS: Lớp trưởng gọi hs đọc yếu đọc lại bài.

 

 

C. Củng cố dặn dò

- HS: Lớp trưởng đọc lại bài, gọi một số bạn trả lời lại câu hỏi 2, 3.

 

 

 

 

 

 

-GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: ? Qua bài văn em có nhận xét gì về cuộc sống quanh ta.

?  Để mọi vật, mọi người xung quanh ta làm việc vui vẻ trong  không khí trong sặch ta cần phải làm gì..

Nêu nội dung bài hs nhắc lại. Nhận xét giờ học,dặn dò.

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng học - học

Toán

 

Luyện tập

 

- Nhận biết được số lượng 1, 2, 3; biết đọc ,viết , đếm các số 1, 2, 3.

- Làm bài: 1, 2.

+ HS khá, giỏi làm được bài 4, 5.

 

 

- Vở bài tập Toán.

Chính tả ( Tập chép )

 

Phần thưởng

 

- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Phần thưởng.

- Làm được bài 3, 4, bài 2 ý a.

+ HS khá, giỏi làm được ý b.

- Bảng phụ chép nội dung đoạn chép.

 

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con các số 1, 2, 3.

 

- GV: Gọi 2 hs lên bảng viết từ khó: quyển lịch, buổi sáng, làng xóm.

B. Bài mới

-GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập.

 

-HS: Lớp trưởng gọi 2 hs đọc bài chép.

 

-HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

-GV: Hướng dẫn hs viết chính tả, hs chép chính tả vào vở.

-GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài hs ở dưới, chữa bài.

-HS: Làm bài tập chính tả vào vở bài tập Tiếng Việt.

 

-HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

-GV: Gọi hs lên bảng làm bài, chấm, chữa bài.

C. Củng cố ,dặn dò

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

-HS: Ghi lại kết quả đúng vào.

- GV: Nhắc lại quy tắc viết chính tả.Nhận xét giờ học,dặn dò.

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

I.  Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

 

Mĩ thuật

 

Bài 2:  Vẽ nét thẳng

 

 

- HS nhận biết được một số loại nét thẳng.

- Biết cách vẽ nét thẳng.

- Biết phối hợp các nét thẳng để vẽ,tạo hình đơn giản.

+ HS khá, giỏi:

   Phối hợp các nét thẳng để vẽ tạo thành hình vẽ có nội dung.

 

 

+ GV Chuẩn bị:

- Một số hình có các nét thẳng.

- Một bài vẽ minh hoạ.

+ HS Chuẩn bị:

-Bút chì .

-Vở tập vẽ .

Mĩ thuật

 

Bài 2 : Thường thức mĩ thuật. Xem tranh thiếu  

               nhi

- Biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh.

+ HS khá, giỏi :

   Mô tả được các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh.

 

+ GV chuẩn bị:

- Sưu tầm một vài bức tranh quốc tế, một vài bức tranh thiếu nhi Việt Nam và tranh của HS những năm trước.

+ HS chuẩn bị :

- Vở Tập vẽ

- Sưu tầm tranh của thiếu nhi Việt Nam, thiếu nhi quốc tế.

III. Các hoạt động dạy- học

A. Kiểm tra

- HS: Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các bạn .

 

- GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.

 

 

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài, giới thiệu nét thẳng nét gấp khúc và hướng dẫn cách vẽ.

 

- HS: Làm việc theo nhóm : quan sát tranh trả lời các câu hỏi trong phiếu.

? Trong tranh vẽ những gì ?

? Hai bạn trong tranh đang làm gì ?

? Em hãy kể những màu được sử dụng trong bức tranh. Em có thích bức tranh này không, vì sao?

 

- HS: Thực hành vẽ

- GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung, GV hệ thống lại nội dung

 

C. Nhận xét, đánh giá

- GV: Nhận xét bài vẽ hs, Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- HS Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn nhắc lại nội dung GV vừa nêu.

GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Thứ tư ngày 24  tháng 8 năm 2011

 

Tiết 1

 

              NTĐ1

             N TĐ2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy học

Học vần

 

Bài 6 : be, bé, bẻ, bẽ, bẹ

 

- Nhận biết được âm chữ e, b và dấu thanh hỏi , dấu thanh sắc, dấu nặng, dấu huyền dấu ngã.

- Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh: be, bé, bẽ, bẹ, bẻ.

-Tô được e, b, bé và các dấu thanh.

 

 

 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sách giáo khoa.

Toán

           

              Luyện tập

 

- Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

- Làm bài: 1,3 4, bài2 (cột 1,2)

+ HS khá, giỏi làm được hết  bài tập2.

 

- Vở bài tập Toán.

 

III. Các hoạt động dạy -  học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con: dấu \   ~  và đọc tiếng bè, bẽ trong sgk.

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm bài

Đặt tính rồi tính:  

Số bị trừ là 87, số trừ là 32

B. Bài mới

- HS: Đọc thầm bài ôn.

 

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập .

- GV: Hướng dẫn hs ôn các đấu và tiếng

-  HS: Làm các bài tập và vở bài tập Toán.

-  HS: Luyện đọc trong nhóm

-GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập, chấm bài làm hs ở dưới, chữa bài.

- GV: Gọi đại diện các nhóm thi đọc.

- GV: Gọi đại diện các nhóm thi đọc.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn đọc lại bài trên bảng.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 2

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

Học vần ( tiết 2 )

 

            Luyện từ và câu

                                    

Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

 

- Tìm được các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập ( BT1 )

- Đặt câu được với 1 từ tìm được (BT2) . Biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới (BT3) . Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi ( BT4)

 

- Vở bài tập Tiếng Việt.

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng gọi bạn đọc yếu đọc lại bài.

- GV: Gọi 1 hs kể tên một số đồ vật, người, con vật, hoạt động mà em biết.

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn học sinh 

 luyện đọc từ và dấu.

 

- HS: Đọc thầm yêu cầu các bài tập.

- HS: Lớp trưởng điều khiển cả lớp luyện đọc lại.

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập vào vở BT.

- GV: Cho hs thi đọc theo nhóm.

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Tiếng việt.

- HS: Luyện viết vào vở.

 

 

- GV: Gọi hs tiếp nhau nêu bài 1.

Bài 2, 3, 4 hs lên bảng làm, chấm bài hs chữa bài.

- GV: Chấm bài viết hs, nhận xét bài viết.

- HS: Ghi lại bài giải đúng vào vở.

C. Củng cố ,dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại toàn bài.

- GV: Gọi hs trả lời lại câu hỏi sgk. Nhận xét giờ học dặn,dặn dò.

 

- GV: Gọi hs nhắc lại bài 1, 2 .Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

Toán

 

Luyện tập

 

- Nhận biết được số lượng 1, 2, 3; biết đọc, viết đếm các số 1, 2, 3.

+ HS khá, giỏi làm được bài 4.

 

 

 

 - Vở bài tập Toán.

Kể chuyện

 

               Phần thưởng

 

- Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý ( sgk ), kể lại được từng đoạn câu chuyện. ( BT 1, 2, 3 ).

+ HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện.

 

- Tranh minh hoạ chuyện trong sgk.

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con:1, 2, 3.

 

 

- GV: Gọi 3 hs kể tiếp nối câu chuyện Có công mài sắt có ngày nên kim.

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập vào vở BT.

 

- HS: Làm các bài tập vào vở BT.

 

- HS: Quan sát tranh sgk luyện kể trong nhóm.

 

- GV: Gọi các nhóm thi kể trước lớp.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập. Chấm bài hs dưới,chữa bài làm trên bảng.

- HS: Khá, giỏi kể toàn bộ câu chuyện cho cả lớp nghe.

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Luyện viết bảng con các số 1, 2, 3.

 

 

 

- GV: Nhận xét chữ viết của hs. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: ? Chúng ta đã được học 2 tiết kể chuyện.Em nào biết kể chuyện khác đọc chuyện như thế nào. Nhận xét giờ học, dặn dò.

Tiết 4

 

Thể dục

 

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.

Trò chơi  “Diệt các con vật có hại”

 

I. Mục tiêu

    - Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.

    - Biết  đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng( có thể còn chậm).

    - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của gv.

II. Địa điểm, phương tiện

    - Trên sân trường . Dọn vệ sinh nơi tập: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh một số con vật.

III. Các hoạt động dạy học.

 A. Phần mở đầu

   - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung giờ học.

   - GV: Nhắc lại nội quy trong giờ thể dục, cho hs xửa lai trang phục.

   - Đứng vỗ tay và hát.

 B. Phần cơ bản

   - Tập hop hàng dọc,dóng hàng. GV hô khẩu lệnh.

   - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.

 C. Phần kết thúc

     - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.

     - Đứng tại chỗ vỗ tay hát.

     - GV cùng hs hệ thống bài.

     - GV: Nhận xét giờ học,dặn dò.

 

 

Tiết 5

 

Hát

 

Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp

I. Mục tiêu

    - Biết hát theo giai điệu lơi ca.

    - Biết vỗ tay theo bài hát

II. Chuẩn bị

    - Hát chuẩn sác bài Quê hương tươi đẹp

III. Các hoạt động dạy học

 A. Kiểm tra bài cũ

     - HS: Cả lớp hát bài Quốc ca.

 B. Bài mới

  1. Giới thiệu bài

  2. Dạy hát

     - GV: Hát mẫu.

     - HS đọc lời ca.

     - GV: Dạy hát từng câu một cho hết bài.

     - HS: Luyện hát theo nhóm.

  3.Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

     - HS : Luyện hát theo nhóm.

     - Vừa hát vừa vỗ tay theo phách.

 C. Củng cỗ dặn dò

     - Cả lớp hát lại bài .

  GV nhận xét giờ học, dặn dò.                          

 

Thứ năm ngày 25  tháng  8 năm 2011

 

Tiết1

 

 

NTĐ1

 

NTĐ2

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy- học

Học vần

 

Bài 7       ê - v

 

- Đọc được: ê, v, bê, ve ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ê, v, bê, ve ( viết được 1/ 2 số dòng quy định trong vở Tập viết.

- Luyện nói được 2- 3 câu theo chủ đề: bế, be.

+ HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa của một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết.

 

 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong.

Toán

 

     Luyện tập chung

 

- Biết đếm, đọc viết các số trong phạm vi 100.

- Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Biết làm tính cộng,trừ các số có hai chữ số không nhó trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép công.

- Làm bài: 1, 4, Bài2 (a, b, c, d), Bài3 (cột 1, 2).

+ HS khá, giỏi làm được hết bài 2, 3.

 

- Vở bài tập Toán.

III. Các hoạt động dạy - học

A. kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con bẻ, bế.

 

 

- GV: Gọi 1 hs lên làm bài trên bảng :  Đặt tính rồi tính..

67 và 25.

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu bài ; dạy chữ nghi âm ; nhận diện chữ ; phát âm và đánh vần.

 

- HS: Thực hành làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

- HS: Luyện đọc trong nhóm.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập. Chấm bài hs ở dướ, chữa bài.

- GV: Gọi đại diện các nhóm thi đọc. Hướng dẫn hs viết bảng con: ê, bê.

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi 1, 2 bạn đọc lại bài.

-GV: Nhận xét giờ học.

 

- GV: Nhắc lại nội dung bài hs chưa hiểu. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

 

Tiết 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy -  học

           Học vần ( tiết 2 )

 

 

 Chính tả ( Nghe - viết )

 

Làm việc thật là vui

 

- Nghe - viết đúng bài chính tả;

trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

- Biết thực hiện đúng yêu cầu của bài ( BT2 ); bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3 ).

 

- Vở bài tập Tiếng Việt.

 

III. Các hoạt động dạy -học

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Lớp trưởng gọi bạn đọc yếu đọc lại bài.

 

- GV: Gọi 2 hs lên bảng viết từ khó: xoa đầu,ngoài sân...

 

B. Bài mới

- GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài.

 

- HS: lớp trưởng gọi 2 bạn đọc bài  viết.

 

- HS: Luyện đọc trong nhóm.

 

- GV: Hướng dẫn hs viết chính tả.

- GV: Gọi các nhóm thi đọc, đọc cá nhân nhận xét cho điểm. Hướng dẫn hs luyện nói.

- HS: Lớp trưởng vừa viết vừa đọc cho các bạn viết.

 

- HS: Luyện viết vào vở.

 

-GV: Hướng dẫn chấm lỗi chính tả,làm bài tập chính tả. Chấm bài viết,chữa bài tập CT.

- GV: Chấm bài viết hs,nhận xét chữ viết.

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn đọc lại toàn bài.

- GV: Gọi 1 hs trả lời câu hỏi sgk. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Nhắc lại quy tắc viết chính tả. Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

 

                   Toán

 

          Các số 1, 2, 3, 4, 5

 

- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5; biết đọc, viết các số 4 số ; đếm được các số đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.

-  bài: 1,2,3.

+HS khá,giỏi làm được bài 4

 

- Các nhóm đồ vật

- Vở bài tập Toán

Tập làm văn

 

Chào hỏi. Tự giới thiệu

 

- Dựa vào gợi ý và tranh vẽ,thực hiện đúng ghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân ( BT1, BT 2 ).

- Viết được một bản tự thuật ngắn ( BT 3 ).

 

 

 

 

- Tranh minh hoạ BT 2 sgk.

- Vở bài tập Tiếng Việt.

 

III. Các hoạt động - dạy học

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- HS: Viết bảng con  số: 1, 2, 3.

 

- GV: ? Tên em là gì . Quê em ở đâu.

B. Bài mới

- GV: Giới thiệu các số 1, 2, 3, 4, 5 bằng các đồ vật ứng với mỗi số.

 

- HS: Đọc yêu cầu các bài tập.

 

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán.

 

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập, học sinh làm bài vào vở bài tập Tiếng Việt.

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập. Chấm bài hs ở dưới, chữa bài làm trên bảng.

- HS: Lên bảng làm bài.

 

- HS: Ghi lại kết quả đúng vào vở.

- GV: Chữa bài làm trên bảng.

 

C. Củng cố,dặn dò

- GV: Gọi hs đọc lại các số 1, 2, 3, 4, 5. Nhận xét giờ học , dặn dò.

 

- HS: Ghi bài giải đúng vào vở.

 

- GV: Gọi hs đọc lại nội bài giải 1, 2.Nhận xét giờ , dặn dò.

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

II.Đồ dùng dạy- học

Tự nhiên - xã hội

 

Bài 2  Chúng ta đang lớn

 

- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của bản thân.

 

- Các hình trong sgk.

- Vở bài tập TNXH.

 

             Thủ công

 

 Bài 1   Gấp tên lửa

< Tiết 2 >

 

- Gấp được tên lửa.  Các nếp gấp tương đối phẳng,thẳng.

 

 

 

- Mẫu tên lửa gấp bằng giấy thủ công.

- Quy trình gấp tên lửa.

III. Các hoạt động dạy - học

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: ? Muốn cho cơ thể phát triển tốt em cần phải làm gì .

 

- HS: Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các ban .

B. Bài mới

- HS: Quan sát các hình trang 6 sgk thảo luận theo nhóm : ? Em quan sát được những gì trong từng tranh.

- GV: Gọi 1 hs nhắc lại các bước gấp tên lửa.

 

 

-GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi gv kết luận . Cho hs so sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.

-HS: Thực hành .

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Lớp trưởng gọi một số bạn nhắc lại kết luận.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

- GV: Chọn một số sản phẩm của HS  nhận xét, đánh giá .

Nhận xét giờ học, dặn dò.

 

Thứ sáu ngày 26  tháng 8 năm 2011

 

Tiết 1

 

 

NTĐ1

 

NTĐ2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

Tập viết

 

Tô các nét cơ bản

 

- Tô được các nét cơ bản theo vở Tập viết 1 tập 1.

+ HS khá, giỏi có thể viết được các nết cơ bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng phụ viết các nét cơ bản theo mẫu .

Toán

 

Luyện tập chung

 

- Biết viết số thành tổng của số chục và số đơn vị .

- Biết số hạng; tổng .

- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu .

- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100 .

- Biết giải bài toán bằng một phép trừ .

- Làm bài: 2, 4, bài 1 ( viết 3 số đầu ), bài 3 (làm 3 phép tính đầu)

+HS khá, giỏi làm được hết các bài tập .

 

- Vở bài tập Toán .

 

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

- GV: Kiểm tra vở Tập viết của hs.

 

- HS: Lớp trưởng gọi 1 bạn lên bảng giải bài tập 4 ( trang 11 ).

B. B ài mới

- HS: Quan sát các nét cơ bản và luyện viết trên bảng con .

 

- GV: Hướng dẫn hs làm các bài tập.

- GV: Nhận xét hs viết bảng con. Hướng dẫn tô và viết vào vở TV .

- HS: Làm các bài tập vào vở bài tập Toán .

 

- HS: Tiếp tục luyện viết

 

 

- GV: Gọi hs lên bảng làm các bài tập. Chấm bài hs ở dưới, chữa bài làm trên bảng .

 

- GV: Chấm bài viết hs, nhận

xét chữ viết.

- HS: Ghi kết quả đúng vào vở .

 

C. Củng cố, dặn dò

- HS: Luyện viết trên bảng con 

các nét cơ bản.

- Nhận xét giờ, dặn dò.

 

- GV: Nhận xét giờ học, dặn dò

 

 

 

 

Tiết 2

 

 

 

 

I. Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

II. Đồ dùng dạy - học

Tập viết ( tiết 2 )

 

Tập tô e , b , bé

 

- Tô và viết được các chữ e, b,

bé theo vở .

 

 

 

 

 

- Bảng phụ viết mẫu các chữ e, b , bé .

Tập viết

 

Chữ hoa Ă ,  Â

 

- Viết đúng hai chữ hoa Ă , Â ( 1 dòng cỡ vừa , 1dòng cỡ nhỏ Ă.

hoặc  ), chữ và câu ứng dụng: Ăn ( 1 dòng cỡ vừa , 1dòng cỡ nhỏ ) , Ăn chậm nhai kĩ ( 3 lần ) .

- Mẫu chữ hoa và cụm từ ứng dụng .