ขั้นที่ 4 คืนกุญแจ

- ท่านควรคืนกุญแจห้องพักก่อนเที่ยงที่ร้านหรือสถานที่นัดหมาย หากท่านอยู่เกินกำหนดท่านต้องแจ้งให้เจ้าของห้องที่ท่านรับกุญแจทราบก่อนเที่ยงวันของวันคืนห้อง

- ในกรณีที่ท่านออกจากที่พักก่อน 6 โมงเช้า หรือหลัง 3 ทุ่ม
ท่านต้องแจ้งให้เจ้าของห้องที่ท่านรับกุญแจทราบก่อน 16.00 น.ของคืนสุดท้าย
===========================================================================================================================================================

Comments