ขั้นที่ 2 โอนเงิน

- ทำการโอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุใน E-mail  ตอบรับ
( ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่าห้องและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก)


- โปรดโอนเงินในเวลา 7.00 - 19.00 น. เพื่อความสะดวกในการ เช็คข้อมูลและจัดการห้องพัก

- แจ้ง การโอนเงิน 
(หลังจากแจ้งแล้วท่านจะได้รับ Email และ/หรือ SMS เพื่อยืนยันการจองห้องพักภายใน
24 ชม. หลังจากแจ้งยืนยันการโอนเงิน )


หมายเหตุ


- ท่านจะได้รับแจ้งผลการโอนเงินภายใน 24 ชม.


- หากท่านมีเหตุจำเป็นต้อง ยกเลิกการจอง  หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน การยกเลิกต่อไปนี้
 
(ท่านต้องยกเลิกการจองภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการโอนเงิน หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดท่านจะไม่สามารถยกเลิกการจองกับเราได้ )

===========================================================================================================================================================

Comments