ตรวจสอบรายชื่อ

ลูกค้าที่ทราบหมายเลขห้องแล้วโปรดโทรนัดหมายเพื่อรับกุญแจก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 นาที (0806090242) เบื้องต้นเพื่อความสะดวกสามารถรับกุญแจหน้าประตูทางเข้าอาคารที่พักตามตารางระเบียนห้องด้านล่างนี้ โดยโทรให้พนักงานนำกุญแจไปให้ 
No.NameID card/ Booking IDCheck in / Check outNo. (room) / Room typeStatusNote / Room No.Link (picture)
1024 ส. ขวัญแพ 372050013**** เข้าพัก 30-31 มค. 59 (เช็คอิน 13:30 น.) เช็คเอาท์วันที่ 1 กพ. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ C3 08/37  
1025 Christine Luin H3550897111215 20-01-2016 / 23-01-2016 OK C4 06/34  
1027 ว. กีไพบูลย์ 145990006**** เข้าพัก 30-31 มค. 59 (เช็คอิน 13:00 น.) เช็คเอาท์วันที่ 1 กพ. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ c3 07/52  
1028 ส. แหละกะหรีม 390090039**** เข้าพัก 23 มค. 59 (เช็คอิน 12:00 น.)เช็คเอาท์วันที่ 24 มค. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ c5 07/53  
1029 ศิรประภา รัศมี 182990010**** เข้าพัก 15 มค. 59 (เช็คอิน 18:00 น.)เช็คเอาท์วันที่ 16 มค. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกP2 08/33  
1030 ธ. ฉายาวุฒิพงศ์ 141990019**** เข้าพัก 30 มค. 59 (เช็คอิน 09:30 น.) เช็คเอาท์วันที่ 31 มค. 59 บ่ายสาม ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ T12 07/44  
1031 ว. ยืนยง 110050033**** เข้าพัก 20 มีค. 59 (เช็คอิน 13:00 น.) เช็คเอาท์วันที่ 21 มีค. 59 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 1 คืน ห้อง 28 ตารางเมตร ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ C2 03/41  
1032 ณ. ภูสอดเงิน  140990176**** เข้าพัก 11 มิย. 59 (เช็คอิน 13:15 น.)เช็คเอาท์วันที่ 12 มิย. 59 ก่อนเที่ยง  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกP2 08/33  
1033 อ. เวลาดี  180990029**** เข้าพัก 11 มิย. 59 (เช็คอิน 13:00 น.)เช็คเอาท์วันที่ 12 มิย. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกP2 15/41  
1034 ว. ธนประชญากุล 110140193**** เข้าพัก 11 มิย. 59 (เช็คอิน 22:00 น.) เช็คเอาท์วันที่ 12 มิย. 59 ก่อนเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ T12 12/01  
1035 ธ.ฉายาวุฒิพงศ์ 141990019**** เข้าพัก 16 กค. 59 (เช็คอิน 09:30 น.) เช็คเอาท์วันที่ 17 กค. 59 ก่อนเที่ยง  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ P2 08/33  
1036 ร. แสงจันทร์ 392990001**** เข้าพัก 30 สค. 59 (เช็คอิน 13:00 น.)เช็คเอาท์วันที่ 04 กย. 59 ก่อนเที่ยง  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกC2 03/41, C2 10/54, C2 07/43, C2 06/14  
1037 ป. ภูมี  1399990005**** เข้าพัก 10 กย. 59 (เช็คอิน 12:30 น.)เช็คเอาท์วันที่ 11 กย. 59 หลังเที่ยง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกc3 14/59  
1038 ส. เรือนสอน  166990021**** เข้าพัก 10 กย. 59 (เช็คอิน 13:00 น.)เช็คเอาท์วันที่ 11 กย. 59 ก่อนเที่ยง  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ C3 08/21  
1039 ธ. ฉายาวุฒิพงศ์ 141990019**** เข้าพัก 10 กย. 59 (เช็คอิน 09:30 น.) เช็คเอาท์วันที่ 11 กย. 59 หลังเที่ยง (ถูกคิดค่าบริการเพิ่ม ต้องแจ้งให้เจ้าของห้องทราบล่วงหน้าก่อนเช้าวันสุดท้าย***) 1 ห้อง 1 คืน ห้อง 28 ตารางเมตร ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ C3 15/53  
1040 ส. จันทร์ประกอบ 330010083**** เข้าพัก 12 ตค. 59 (เช็คอิน 16:00 น.) เช็คเอาท์วันที่ 14 ตค. 59 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 2 คืน ห้อง 38 ตารางเมตร (ขนาดห้องเหมาะสำหรับพัก2คน) พัก 4 ท่านต่อห้อง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ c4 08/62  
1041 ส. คำทัศน์ 153990040**** เข้าพัก 10 กย. 59 (เช็คอิน 12:30 น.) เช็คเอาท์วันที่ 11 กย. 59 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 1 คืน  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ P2 08/33  
1042 ก. ลืนคำ 158990005**** เข้าพัก 24 กย. 59 (เช็คอิน 14:00 น.) เช็คเอาท์วันที่ 27 กย. 59 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 3 คืน ห้อง 28 ตารางเมตร  ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ C5 07/53  
1043 พ. ทองใบ 157990051**** เข้าพัก 18-19 มีค. 59 เช็คเอาท์วันที่ 20 มีค. 59 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 2 คืน ห้อง 38 ตารางเมตร (ขนาดห้องเหมาะสำหรับพัก4คน) ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกC7_1506,1508  
1044 ธ. ฉายาวุฒิพงศ์ 141990019**** เข้าพัก 18-19 มีค. 60 (เช็คอิน 09:30 น.)เช็คเอาท์วันที่ 20 มีค. 60 ก่อนเที่ยง 1 ห้อง 1 คืน ห้อง 28 ตารางเมตร (ขนาดห้องเหมาะสำหรับพัก2คน) พัก 2 ท่านต่อห้อง ออกระเบียนห้องแล้ว/จ่ายครบ ตึกP2-0833  
แสดง 20 รายการ
Ċ
Nont Kheawwan,
10 มิ.ย. 2556 09:30
Comments