ขั้นตอนการดำเนินการ

ข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เช่าและตัวแทนจำหน่าย


ขั้นที่ 1
จองห้องพัก


- กรอกแบบฟอร์มจองห้องพัก

- ดู รูปห้องตัวอย่าง ใช้ในการตัดสินใจ  (เนื่องจากบางครั้งมีการจองห้องซ้ำกัน เราจะยึดหลักให้คิวลูกค้าที่จ่ายเงินก่อนเป็นสำคัญ  )หมายเหตุ


- หลังจากทำการจองเสร็จแล้วจะมี E-mail และ/หรือ SMS ภายในวันนั้น ที่จองในช่วงเวลา 7.00 - 19.00 น. หากเลยจากช่วง       ดังกล่าวท่านจะได้รับ E-mail
และ/หรือ SMS เพื่อยืนยันการจองห้องพักของท่านในวันถัดไป

- ผู้จองห้องพัก สละสิทธิ์การจอง หากท่านไม่โอนเงินภายใน 24 ชม.ซึ่งยึดเวลาที่เราจัด ส่ง E-mail ถึงท่านเป็นเกณฑ์

-
ท่านสามารถติดต่อสอบถามและสามารถพูดคุยได้ที่ใน Facebook  

 
    
==========================================================================================================================================================

ขั้นที่ 2 โอนเงินและแจ้งยืนยันการโอนเงิน

- ทำการโอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุใน E-mail  ตอบรับ
( ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่าห้องและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก)


- โปรดโอนเงินในเวลา 7.00 - 21.00 น. เพื่อความสะดวกในการ เช็คข้อมูลและจัดการห้องพัก

- แจ้งการโอนเงิน  (หลังจากแจ้งแล้วท่านจะได้รับ Email และ/หรือ SMS เพื่อยืนยันการจองห้องพัก)

- หลังจากได้ Email และ/หรือ SMS การยืนยันการจองห้องพัก ท่านสามารถ ตรวจสอบสถานะการจองห้องพักของท่านได้ที่นี่

หมายเหตุ

- ท่านจะได้รับแจ้งผลการโอนเงินภายใน 24 ชม.


- หากท่านมีเหตุจำเป็นต้อง ยกเลิกการจอง  หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
  (ท่านต้องยกเลิกการจองภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการโอนเงิน หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดท่านจะไม่สามารถยกเลิกการจองกับเราได้ )

===========================================================================================================================================================


ขั้นที่ 3 การรับกุญแจห้องพัก

- ท่านจะได้รับแผนที่จุดนัดหมาย ใน E-mail และ SMS  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ติดต่อเรา ในช่วงเวลาทำการ

- โปรดนำใบจอง  (พิมพ์จากE-mail )
และ/ หรือ
บัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport ID      เพื่อรับกุญแจห้องพัก (เราไม่สามารถให้กุญแจห้องพักกับผู้ที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้)

============================================================================================================================================================


ขั้นที่ 4 การคืนกุญแจห้องพัก

- ท่านควรคืนกุญแจห้องพักก่อนเที่ยงที่ร้านหรือสถานที่นัดหมาย หากท่านอยู่เกินกำหนดท่านต้องแจ้งให้เจ้าของห้องที่ท่านรับกุญแจทราบก่อนเที่ยงวันของวันคืนห้อง

- ในกรณีที่ท่านออกจากที่พักก่อน 6 โมงเช้า หรือหลัง 3 ทุ่ม ท่านต้องแจ้งให้
เจ้าของห้องที่ท่านรับกุญแจทราบก่อน 16.00 น.ของคืนสุดท้าย============================================================================================================================================================

 


Comments