ห้องพักรายวัน

แสดง 41 รายการ
ตึกชั้น/ห้องโซนราคาต่อคืน (บาท)ขนาดห้องลิงค์ภาพห้องพัก (ลองคลิ๊กดู)สถานะห้องวันนี้ผู้ดูแล
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ตึกชั้น/ห้องโซนราคาต่อคืน (บาท)ขนาดห้องลิงค์ภาพห้องพัก (ลองคลิ๊กดู)สถานะห้องวันนี้ผู้ดูแล
โลตัสคอนโดทาว์น  C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐-๑,๒๐๐ 25 ตารางเมตร/ 40 ตารางเมตร โลตัสคอนโดทาว์น โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
C1 10/09 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC1 10/09 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C1 08/51 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC1 08/51 โทรสอบถาม คุณเดือน 
C2 10/17 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC2 10/17 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C2 05/14 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC2 05/14 โทรสอบถาม คุณ จัน 
C2 07/17 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC2 07/17 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C3 07/22 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๑,๒๐๐ (4-7 คน) 40 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C3 07/22 โทรสอบถาม คุณ แอน 
C3 15/51 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C3 15/51 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C3 15/53 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C3 15/53 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C3 03/17 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C3 03/17 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C3 14/59 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C3 14/59 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C3 08/38 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC3 08/38 โทรสอบถาม คุณ จัน 
C3 08/37 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC3 08/37 โทรสอบถาม คุณ จัน 
C4 14/55 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 33 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C4 14/55 โทรสอบถาม คุณ สุ 
C4 07/09 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC4 07/09 โทรสอบถาม คุณโอ๋ คุณรี 
C4 10/08  C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC4 10/08 โทรสอบถาม คุณเดือน 
C5 12/58 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C5 12/58 โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
C5 12/32 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C5 12/32 โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
C5 12/60 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C5 12/60 โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
C7 09/23 C (ใกล้ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย) ๗๐๐ 33 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C7 09/23 โทรสอบถาม คุณ จัน 
C9 04/14 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C9 04/14 โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
C9 10/28 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐(4-6 คน) 28, 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC9 10/28 โทรสอบถาม คุณ นัด 
C9 09/53 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกC9 09/53 โทรสอบถาม คุณ แสงอรุณ 
C9 02/08 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง C9 02/08 โทรสอบถาม คุณ เศก, นิด 
P1 02/60 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง P1 02/60 โทรสอบถาม คุณ จัน 
P2 09/38 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง P2 09/38 โทรสอบถาม คุณ สุ 
P2 13/44 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง P2 13/44 โทรสอบถาม คุณแดน 
T10 14/41 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกT10 14/41 โทรสอบถาม คุณ แมว 
T10 12/07 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T10 12/07 โทรสอบถาม คุณ นนท์ 
T2 04/39 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T2 04/39 โทรสอบถาม คุณ นนท์ 
T4 11/55 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกT4 11/55 โทรสอบถาม คุณไพ 
T4 11/53 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง ตึกT4 11/53 โทรสอบถาม คุณไพ 
T6 12/29 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T6 12/29 โทรสอบถาม คุณปู, โป่ง 
T6 12/27 T (สงบหาที่จอดรถง่ายกว่า) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T6 12/27 โทรสอบถาม คุณปู, โป่ง 
T9 12/10 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 28, 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 12/10 โทรสอบถาม คุณ นุช 
T9 10/44 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 10/44 โทรสอบถาม คุณ นุ่น 
T9 11/46 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 11/46 โทรสอบถาม คุณ แมว 
T9 13/24 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 13/24 โทรสอบถาม คุณ นุช 
T9 13/55 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 33 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 13/55 โทรสอบถาม คุณ นุช 
T9 13/47 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ (2-3 คน), ๑,๒๐๐ (4-6 คน) 28, 38 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 13/47 โทรสอบถาม คุณ นุช 
T9 07/53 C (ใกล้ตลาด) ๗๐๐ 28 ตารางเมตร รูปห้องพักและแผนที่ห้อง T9 07/53 โทรสอบถาม คุณนัด 
แสดง 41 รายการ
Comments