ยกเลิกการจอง

3. แบบฟอร์มยกเลิกการจอง


สำหรับท่านที่ต้องการยกเลิกการจองห้องพักและหรือลดจำนวนวันเข้าพัก โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อความผลประโยชน์ต่อท่านเอง

หลังจากการแจ้งผ่านทางระบบนี้แล้วท่านจะได้รับ E-MAIL และ/หรือ SMS จากเรา กรุณาแจ้งคืนเงินภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านโอนเงิน  มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ

หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลเพื่อยกเลิกการจองในช่วง 2 ชั่วโมงแรก ท่านต้องโทรแจ้งก่อนที่เบอร์ 080-609-0242 

เราขอกราบเรียนว่าหากท่านแจ้งการยกเลิกช้ากว่า 2 ชั่วโมง สิทธิในการให้คืนเงินเป็นของเจ้าของห้องพัก ท่านจะต้องตกลงเรียกเงินคืนจากเจ้าของห้องเท่านั้น เราเพียงอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องเท่านั้น ทั้งนี้ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนการโอนเงินคืน 200 บาทต่อห้องในทุกกรณี


กรุณากรอกแบบฟอร์มยกเลิกการจองห้องพัก  ที่นี่

============================================================================================================================================================

Comments