จองห้องพัก

1. แบบฟอร์มการจองห้องพัก

สำหรับท่านที่ต้องการจองห้องพัก โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อความผลประโยชน์ต่อท่านเอง

หลังจากการแจ้งผ่านทางระบบนี้แล้วท่านจะได้รับ email และ/หรือ SMS จากเราเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่อไป

หากท่านพอใจห้องพักที่เราเสนอต่อท่าน สามารถแจ้งโอนเงินในขั้นต่อไป

หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองสามารถจองห้องพักได้ใหม่อีกหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลแล้วครั้งแรก  3 ชั่วโมง หากท่านแจ้งก่อน 3 ชั่งโมงระบบจะปฏิเสธการแจ้งดังกล่าวเพื่อป้องการข้อมูลเกินจำเป็น


============================================================================================================================================================

Comments