แบบฟอร์มแจ้งห้องพร้อมให้บริการ

4. แบบฟอร์มแจ้งห้องพร้อมให้บริการ (สำหรับพันธมิตรห้องเช่า)


แบบฟอร์มนี้ทำขึ้นมาสำหรับเจ้าของห้องพักรายวัน ผู้มีเจตจำนงค์ แจ้งความเคลื่อนไหวห้องพักรายวัน

ทั้งนี้หน้าที่ของเราคือจัดหาผู้พักห้องเช่าให้กับท่านให้ได้มากที่สุด การจัดส่งลูกค้าเราจะจัดส่งให้ท่านโดยมีหลักการดังนี้คือ

1. จัดให้ตามคิวต่อวัน ท่านใดส่งข้อมูลให้ก่อนและครบถ้วน มีสิทธิรับลูกค้าก่อน

2.จัดให้ตามความประสงค์ของลูกค้าดังนั้น ข้อมูลที่ท่านส่งให้เราจึงมีความสำคัญหากข้อมูลครบถ้วนและตรงตามประสงค์ของ ลูกค้ามากที่สุด ก็มีสิทธิได้รับลูกค้า

Comments