verkestreffen

2011

Diashow 2011:

2010

snelle Diashow: geluid aan


Goed nieuws voor Treffenrijders:

Het alom gewaardeerde Verkestreffen is vanaf 2010 terug op de kalender

Een impressie van 13 jaar Verkestreffen

1993-2006

2006

een verslag

Foto's Ozze

Helaas aan alles komt een eind:

Ook aan dit Verken !