AKTUÁLNĚ, PŘIPRAVUJEME

Zápis pro školní rok 2018/2019 se koná

2. a 3. května 2018 od 13 do 17 hodin.

S sebou přiveďte dítě, přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí, rodný list dítěte a doklad o bydlišti v Praze 3.
Formuláře žádosti budeme vydávat od 3. dubna každý všední den od 7 do 17 hodin v přízemí školky

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 9 do 16 hodin pořádáme den otevřených dveří. Prohlídky školy budou v každou celou hodinu.


 

Naše mateřská škola

je realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003979 Šablony pro MŠ Jeseniova 98,

který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, na kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Dále na podporu osobnostního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů a spolupráci s rodiči.

 Celková výše podpory činí 233 584 Kč

Projekt je realizován od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pro školní rok 2017/2018 připravujeme

19. září

dopoledne

Pohádka divadla Kos v MŠ

20. září

odpoledne

Veselý sedmiboj pro děti a rodiče

26. září

dopoledne

Děti dětem – sportování v ZŠ – pro předškoláky

5. října

dopoledne

Pohádka Bleděmodrý Petr v MŠ

18. října

dopoledne

Sokolník a dravci na zahradě MŠ

9. listopadu

dopoledne

Putování středověkého rytíře – hudební pořad v MŠ

15. listopadu

dopoledne

Vyberte si řemeslo – předškoláci jedou do muzea

5. prosince

dopoledne

Pohádka pohádková – divadlo v MŠ… a možná přijde i...

7. prosince

dopoledne

Pohádka Glória v MŠ

18. prosince

odpoledne

Předškoláci navštíví seniory v Klubu důchodců

19. prosince

dopoledne

Vánoční zvonění v MŠ

22. prosince

dopoledne

Pohádka Andělé ze zapomenuté skříňky v MŠ

25. ledna

dopoledne

Norská pohádka – divadlo v MŠ

16. února

dopoledne

Olympiáda – sportování ve školce

28. února

dopoledne

Karneval ve školce

6. března

dopoledne

Cirkus Adonis – představení v MŠ

8., 9. března

dopoledne

Fotografování dětí

16. března

dopoledne

Předškoláci navštíví 1. třídu v ZŠ Jeseniova

22. března

dopoledne

Pohádka o zajíčkovi v MŠ

27. března

dopoledne

Zpívání na schodech

10. dubna

odpoledne

Předškoláci navštíví seniory v Klubu důchodců

17. dubna

dopoledne

Kde přespávají pohádky – divadlo ve Vozovně

24. dubna

dopoledne

Návštěva střední zahradnické školy – pro předškoláky

9. května

odpoledne

Maminkám vstup zakázán – tvoření v MŠ

10. května

dopoledne

Fotografování tříd

30. května

dopoledne

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

12. června

 

Celodenní výlet do ZOO Praha

26. června

odpoledne

Loučení s předškoláky


Změna programu vyhrazena, termíny budeme postupně upřesňovat a program rozšiřovat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------