Laman Utama‎ > ‎

MKSP


MESYUARAT KAJIANSEMULA PENGURUSAN (MKSP) TAHUN 2012 : BIL 2/2012

posted Sep 30, 2012, 8:44 AM by ISAMUDIN BIN RASIP KMM   [ updated Sep 30, 2012, 8:44 AM ]

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN  BIL 2/2012

TARIKH : 3 SEPTEMBER 2012

MASA : 8.30 PAGI

TEMPAT : BILIK MESYUARAT PERDANA, KMM

 

AGENDA MESYUARAT

 

1.0           Ucapan Aluan Pengerusi

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan mengalu-alukan kedatangan semua ahli MKSP. Pengerusi telah memaklumkan Pensijilan semula Audit SIRIM akan dilaksanakan pada 1 & 2 Oktober dan beliau mengingatkan agar semua warga kolej untuk membuat persediaan terhadap perkara tersebut. Pengerusi mengharapkan agar semua Ketua Unit yang baru dilantik agar menyemak tugas dan kerja anak-anak buah di bawah tanggungjawab masing-masing.

 

2.0           Prestasi Pelaksanaan Sistem Kualiti dan Pematuhan kepada prosedur

2.1  Pencapaian Objektif Kualiti

PROSES

OBJEKTIF KUALITI

PENCAPAIAN %

1.  PP&PPBaru

Memastikan proses pendaftaran setiap pelajar baru selesai dalam tempoh 45 minit

100%

2. PPKTA

Memastikan pengurusan dan pengendalian kuliah, tutoran dan amali menepati  sukatan  pelajaran  Program Matrikulasi.

 

Memastikan 50% pelajar mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.0.

100% bagi Sem 2 Sesi 2011/2012

 

Tercapai 100% bagi Ambilan  Sesi 2011/2012

3. PPP

Memastikan setiap pensyarah dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam satu sesi dan mencapai skor min sekurang-kurangnya 3.75.

Sesi 2011/2012

100% pensyarah telah dinilai dan mencapai skor min melebihi 3.75

Sesi 2012/2013

19.3% iaitu 38 daripada 197 orang pensyarah telah dinilai pada semester 1 hingga 31 Julai 2012. Semua pensyarah yang dinilai ini telah mencapai skor min melebihi 3.75

4. PKoku

Memastikan 100% pelajar mendapat markah minimum 7 dalam pemarkahan 10% kokurikulum peringkat kolej.

100% bagi Sesi 2011/2012.

5. PP&Pep

Memastikan Ujian Pertengahan Semester, Penilaian Berterusan dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi  dilaksanakan sekali dalam satu  semester  kepada  semua  pelajar KMM dan menepati semua peraturan yang ditetapkan.

100%

6. PLPStaf

Memastikan  pengurusan  latihan  dan pembangunan staf dilaksanakan secara sistematik dan penilaian pegawai yang menerima  latihan  dibuat  tiga  bulan selepas latihan

Memastikan 100%   staf   KMM menjalani keperluan   tujuh   hari berkursus untuk tempoh setahun

80% berdasarkan pelaporan kursus sehingga Ogos  2012.

 

100% senarai semak rekod 3 bulan sehingga Ogos 2012.

 

7. PPMM

Memastikan perjumpaan mentor menti yang telah dirancang pada  setiap  sesi  dapat dilaksanakan 100%.

87.5%

( 14 daripada 16 perjumpaan untuk sesi 2011/2012 ).

 

3.0      Perubahan Yang Boleh Mempengaruhi Sistem Pengurusan Kualiti

         3.1    Perubahan Penstrukturan Modul Baru.

                  Mata pelajaran yang di ambil oleh pelajar jurusan sains adalah

                  mengikut kumpulan pelajar iaitu Program Satu Tahun (PST), Program  

                  Dua Tahun (PDT) Semester 1 dan Program Dua Tahun (PDT)

                  Semester 3. Setiap kumpulan pelajar mengambil mata pelajaran yang  

                  berbeza yang berdasarkan modul iaitu Modul I, Modul II dan Modul III.

 

          3.2   Perubahan Organisasi Pengurusan

                              Perubahan organisasi pengurusan berlaku kepada perubahan ketua-  

                             ketua jabatan, perubahan ketua-ketua unit dan juga perubahan kepada  

                             Jawatankuasa Program MS ISO 9001:2008.  Perubahan ketua-ketua  

                             jabatan dan ketua-ketua unit ini berlaku berikutan penstrukturan gred  

                             pensyarah.

                  

                    3.3   Perubahan daripada Fizikal

                            Penggantian injap yang baru pada saluran paip yang telah dipasang

                            di enam tempat di kolej yang bertujuan untuk mengatasi masalah air.

 

                    3.4  Penglibatan pensyarah DG52 dalam Jawatankuasa Tugas-tugas

                          Khas Kolej.

                          Selepas Pensijilan Semula Audit SIRIM pada Oktober ini, struktur  

                         Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Kolej dapat melibatkan pensyarah

                         dalam kalangan Gred DG52. Terdapat perubahan dalam struktur  

                         organisasi MS ISO 9001:2008.

 

 

Rumusan

Pengurusan baharu perlu bekerjasama dengan mantan pengurusan lama bagi meneruskan kesinambungan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) kolej. Sistem pelaporan telah ditambahbaik dan selari dengan keberkesanan tindakan. SPK Kolej Matrikulasi Melaka (KMM) masih lagi berjalan dengan baik dan wajar diteruskan. Walau bagaimanapun kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan kelancaran SPK KMM.

 

Mesyuarat ditangguh jam 04.58 petang.

 

 

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) TAHUN 2012 : BIL 1/2012

posted Sep 30, 2012, 7:53 AM by ISAMUDIN BIN RASIP KMM   [ updated Sep 30, 2012, 8:50 AM ]

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN  BIL 1/2012

TARIKH : 26 MAC 2012

MASA : 8.30 PAGI

TEMPAT : BILIK MESYUARAT PERDANA, KMM

 

AGENDA MESYUARAT

 

1.0           Ucapan Aluan Pengerusi

Pengerusi memulakan dengan mengalu-alukan kedatangan semua ahli MKSP. Ucapan terima kasih disampaikan kepada AJK Program MS ISO 9001:2008 atas persediaan yang telah dibuat untuk memastikan mesyuarat dapat berjalan dengan lancar. Pengerusi mengingatkan kepada semua bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran hanya tinggal dua minggu sahaja lagi dan mengharapkan agar semua pensyarah dapat meneruskan  tugas dengan baik sebagai langkah terakhir bagi membantu pelajar menghadapi Peperiksaan Semester Program Matrikulasi ( PSPM ) 2 yang akan berlangsung pada 17 April 2012.

 

 

2.0           Prestasi Pelaksanaan Sistem Kualiti dan Pematuhan kepada prosedur

2.1  Pencapaian Objektif Kualiti

PROSES

OBJEKTIF KUALITI

PENCAPAIAN %

1.  PP&PPBaru

Memastikan proses pendaftaran setiap pelajar baru selesai dalam tempoh 45 minit

100%

2. PPKTA

Memastikan pengurusan dan pengendalian kuliah, tutoran dan amali menepati  sukatan  pelajaran  Program Matrikulasi.

 

 Memastikan 50% pelajar mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.0.

100% bagi Sem 2 Sesi 2010/2011

 

80% bagi Sem 2 Sesi 2011/2012

3. PPP

Memastikan setiap pensyarah dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam satu sesi dan mencapai skor min sekurang-kurangnya 3.75.

Seramai 202 pensyarah perlu dinilai bagi sesi 2011/2012

Semester 1

Sebanyak 50% pensyarah telah dinilai dan mencapai skor min melebihi 3.75

Semester 2

Sebanyak 67.3% iaitu 68 daripada 101 orang pensyarah telah dinilai. Nilai skor min masih belum diperolehi daripada pihak unit

4. PKoku

Memastikan 100% pelajar mendapat markah minimum 7 dalam pemarkahan 10% kokurikulum peringkat kolej.

100%

5. PP&Pep

Memastikan Ujian Pertengahan Semester, Penilaian Berterusan dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi  dilaksanakan sekali dalam satu  semester  kepada  semua  pelajar KMM dan menepati semua peraturan yang ditetapkan.

100%

6. PLPStaf

Memastikan  pengurusan  latihan  dan pembangunan staf dilaksanakan secara sistematik dan penilaian pegawai yang menerima  latihan  dibuat  tiga  bulan selepas latihan

Memastikan 100%   staf   KMM menjalani keperluan   tujuh   hari berkursus untuk tempoh setahun

i.          100% sehingga Dis 2011

 

ii.          0% sehingga Feb 2012

 

1. 95% rekod pelaporan kursus sehingga Disember 2011. 2. 0% rekod pelaporan kursus sehingga Februari 2012.

7. PPMM

Memastikan perjumpaan mentor menti yang telah dirancang pada  setiap  sesi  dapat dilaksanakan 100%.

75%

( 6 dari 8 perjumpaan pada sesi 2011/2012 )

 

3.0           Perubahan Yang Boleh Mempengaruhi Sistem Pengurusan Kualiti

3.1    Perubahan dari segi fizikal seperti berikut :-

          3.1.1  Pembinaan Stor Pra Pelupusan Aset.

          3.1.2  Pembinaan Stor di bahagian belakang Dewan Utama bagi 

                     kemudahan menyimpan kerusi.

          3.1.3  Pengubahsuaian Stor di Makmal Sains dan ruang pensyarah Sains  

                     Komputer.

          3.1.4  Pemasangan jubin di Bilik Toturan 2.

          3.1.5   Kemudahan meja kuliah di dalam Bilik Kuliah Serbaguna 1 dan 2

                      disediakan.

          3.1.6   Pembesaran longkang bagi mencegah banjir di Pusat Pelajar dan

                      Koperasi.

          3.1.7  Penambahan dua buah mesin fotostat di Unit Bahasa Inggeris dan

                    Unit Sains Komputer.

 

      3.2   Kenaikan pangkat dan gred telah membawa perubahan yang besar dari

              segi organisasi seperti perubahan Ketua-ketua Jabatan dan Penolong  

               Pengarah Hal Ehwal Pelajar 1 dan 2, perpindahan pensyarah dan

               kemasukan pensyarah baru.

 

      3.3  Perubahan dari segi pengurusan seperti penggunaan e-bidding dalam  

             Minggu Pengurusan Pelajar Baru ( MPPB ) dan memaksimumkan

             penggunaan borang atas talian ataupun ‘online’ bagi meminimumkan  

             penggunaan kertas.

 

Rumusan

Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Matrikulasi Melaka (SPK) masih lagi berjalan dengan baik dan wajar diteruskan. Walau bagaimanapun, kerjasama dari semua pihak amat diperlukan bagi memastikan kelancaran SPK KMM.

 

Mesyuarat ditangguh jam 04.45 petang.

 

MKSP Bil 2/2011

posted Oct 1, 2011, 4:02 PM by Ruslan Achok   [ updated Nov 30, 2011, 11:56 PM ]

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN  BIL 2/2011

TARIKH : 19 SEPTEMBER 2011

MASA : 8.30 PAGI

TEMPAT : BILIK MESYUARAT PERDANA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1.0           Ucapan Aluan Pengerusi

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan mengalu-alukan kedatangan Wakil Pengurusan yang baru iaitu Puan Hajah Rusilah binti Jais di KMM. Ucapan terima kasih disampaikan kepada individu-individu yang sanggup berkerja di luar waktu pejabat bagi melengkapkan keperluan pelaksanaan MKSP Bil 2/2011 ini. Namun demikian, pengerusi menasihati semua ahli agar bijak dalam pengurusan masa terutamanya dalam melengkapkan semua komponen yang diperlukan bagi menjayakan pelaksanaan mesyuarat ini. 

2.0           Prestasi Pelaksanaan Sistem Kualiti dan Pematuhan kepada prosedur

2.1  Pencapaian Objektif Kualiti

PROSES

OBJEKTIF KUALITI

PENCAPAIAN %

1.  PP&PPBaru

Memastikan proses pendaftaran setiap pelajar baru selesai dalam tempoh 45 minit

100%

2. PPKTA

Memastikan pengurusan dan pengendalian kuliah, tutoran dan amali menepati  sukatan  pelajaran  Program Matrikulasi.

 

 

 

 

 Memastikan 50% pelajar mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.0.

100%

(Semester 2 sesi 2010/2011)

 70%

(Semester 1 sesi 2011/2012)

59.3%

(sesi 2010/2011)

3. PPP

Memastikan setiap pensyarah dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam satu sesi dan mencapai skor min sekurang-kurangnya 3.75.

98.99%

(Sesi 2010/2012)

100%

(Skor min >3.75 bagi sesi 2010/2012)

53.4%

(Semester 1 sesi 2011/2012)

4. PKoku

Memastikan 100% pelajar mendapat markah minimum 7 dalam pemarkahan 10% kokurikulum peringkat kolej.

99.95%

(Sesi 2010/2011)

5. PP&Pep

Memastikan Ujian Pertengahan Semester, Penilaian Berterusan dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi  dilaksanakan sekali dalam satu  semester  kepada  semua  pelajar KMM dan menepati semua peraturan yang ditetapkan.

100%

6. PLPStaf

Memastikan  pengurusan  latihan  dan pembangunan staf dilaksanakan secara sistematik dan penilaian pegawai yang menerima  latihan  dibuat  tiga  bulan selepas latihan

Memastikan 100%   staf   KMM menjalani keperluan   tujuh   hari berkursus untuk tempoh setahun

90%

 

65%

7. PPMM

Memastikan perjumpaan mentor menti yang telah dirancang pada  setiap  sesi  dapat dilaksanakan 100%.

90.9%

(sesi 2010/2011)

 37.5%

(sesi 2011/2012)


3.0           Perubahan Yang Boleh Mempengaruhi System Pengurusan Kualiti

3.1     Perubahan struktur pengajaran subjek sains iaitu dari 2 kumpulan kepada 3 kumpulan yang melibatkan perubahan dari segi masa, tenaga pengajar, tempat pengajaran dan pembelajaran daripada sebelum ini.

3.2        Beberapa unit telah mengalami perubahan tempat untuk memberi keselesaan bekerja kepada pelanggan.

3.3        Timbalan Pengarah baru telah dilantik iaitu Puan Hajah Rusilah binti Jais yang berpindah dari Kolej Matrikulasi Johor

3.4        En. Saiful Nazri telah dilantik menjalankan tugas Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas.

3.5        Perubahan jawatan Ketua Unit melibatkan Unit Biologi, Kimia, Fizik, Kemahiran Dinamika, Kokurikulum, Bahasa Inggeris.

3.6        Perubahan jawatan Program MS ISO kolej iaitu Wakil Pengurusan (Hjh. Rusilah bt. Jais), Setiausaha (Nurdiyawati bt. Abidin), Ketua Dokumentasi (Ruslan b. Achok) dan Ketua Proses 4 (Indera Syahril b. Mohamad).

3.7        Ketua Penyelia Asrama yang baru dilantik ialah Puan Hjh Noorisah binti Ahmad.

3.8        Pihak kolej sehingga kini memiliki 8 set mesin ‘Fotocopy” jenama ‘KONICA MINOLTA” dan kedudukan peralatan ini telah dirombak.

3.9        Pindaan dokumen telah berlaku dan berkuatkuasa pada 27 Julai 2011.

3.10 Proses 'Pengendalian Amali Sains Komputer (PASK-04) telah ditambah dibawah Proses Utama 2

Rumusan

Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Matrikulasi Melaka masih releven dan diteruskan. Kerjasama dari semua pihak amat diperlukan bagi memastikan kelancaran SPK KMM.

 

Mesyuarat ditangguh jam 05.15 petang.

MKSP Bil 1/2011

posted Oct 1, 2011, 7:53 AM by Ruslan Achok   [ updated Oct 2, 2011, 8:06 PM ]

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN  BIL 1/2011

TARIKH : 07 MAC 2011

MASA : 8.30 PAGI

TEMPAT : BILIK MESYUARAT PERDANA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1.0           Ucapan Aluan Pengerusi

Pengerusi memanjatkan rasa syukur kerana dapat menghadiri mesyuarat di bilik yang baru, merupakan inisiatif daripada pengurusan yang terdahulu yang mana misinya diteruskan oleh pengurusan sekarang. Pengerusi berharap kemudahan yang ada dapat dimanafaatkan sepenuhnya. Beliau turut memaklumkan lawatan daripada Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Kewangan akan diadakan pada 12 Mac 2011 (Sabtu). Harapan beliau agar lawatan itu akan dapat menambahbaik prasarana di kolej memandangkan pengurusan penyelenggaraan kolej menelan belanja yang tinggi atas faktor usia bangunan. Pengerusi turut memaklumkan kesan daripada penstrukturan program matrikulasi yang akan dimulakan pada 12 Mei 2011. Antaranya adalah waktu rehat yang tidak serentak, jadual waktu yang padat, jadual pensyarah yang berbeza dan jadual kokurikulum akan dilaksanakan semula pada waktu petang.

2.0           Prestasi Pelaksanaan Sistem Kualiti Dan Pematuhan Kepada Prosedur

1.1  Pencapaian Objektif Kualiti

PROSES

OBJEKTIF KUALITI

PENCAPAIAN %

1.  PP&PPBaru

Memastikan proses pendaftaran setiap pelajar baru selesai dalam tempoh 45 minit 

100%

2. PPKTA

Memastikan pengurusan dan pengendalian kuliah, tutoran dan amali menepati  sukatan  pelajaran  Program Matrikulasi .

Memastikan 50% pelajar mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.0.

70-75%

Akan dinilai selepas PSPM 2

3. PPP

Memastikan setiap pensyarah dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam satu sesi dan mencapai skor min sekurang-kurangnya 3.75.

63.2%

4. PKoku

Memastikan 100% pelajar mendapat markah minimum 7 dalam pemarkahan 10% kokurikulum peringkat kolej.

99.95%

5. PP&Pep

Memastikan Ujian Pertengahan Semester, Penilaian Berterusan dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi  dilaksanakan sekali dalam satu  semester  kepada  semua  pelajar KMM dan menepati semua peraturan yang ditetapkan.

100%

6. PLPStaf

Memastikan  pengurusan  latihan  dan pembangunan staf dilaksanakan secara sistematik dan penilaian pegawai yang menerima  latihan  dibuat  tiga  bulan selepas latihan

 Memastikan 100%   staf   KMM menjalani keperluan   tujuh   hari berkursus untuk tempoh setahun

0%

 

0%

7. PPMM

Memastikan perjumpaan mentor menti yang telah dirancang pada  setiap  sesi  dapat dilaksanakan 100%.

80%


3.0           Perubahan Yang Boleh Mempengaruhi System Pengurusan Kualiti

Objektif kualiti Proses Utama 4 akan dipinda manakala objektif Kualiti Proses Utama 5 akan disah dan dibentang pada MKSP Bil 2/2011.

Bilangan ahli mesyuarat MKSP berkurangan daripada 40 orang kepada 36 orang berikutan semua pengurusan berkaitan perkhidmatan luar diambil alih semula oleh Ketua Jabatan.

Pelantikan Cik Wan Mahanim sebagai Ketua Pembantu Makmal C26.

Pelantikan tiga (3) kaunselor bagi membantu mengendali kaunseling kepada pelajar dan staf kolej.

Penstrukturan Program Matrikulasi yang baru mewujudkan tiga (3) modul yang mempunyai empat (4) subjek teras.

Perubahan subjek PDT akan menjadi empat (4) semester pembelajaran dan secara tidak langsung memberi kesan kepada bilangan pensyarah terutamanya subjek Sains dan Matematik. Ianya turut memberi kesan kepada dari segi penjadualan kepada pelajar dan pensyarah.


Rumusan

1.  Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang diamalkan di Kolej Matrikulasi Melaka masih releven dan masih perlu dibuat beberapa penambahbaikan agar kolej dapat menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan lebih baik.


Mesyuarat ditangguh pada jam 01.05 tengahari.

1-4 of 4