Naša škola

Materská škola, Bazovského 1, 949 11 Nitra
Materská škola bola založená 22.3.1985. Nachádza sa na sídlisku Klokočina. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov. Materská škola má dve triedy s príslušenstvom (každá má svoju šatňu, spálňu, umyvárku), telocvičňu, jedáleň. Okolie materskej školy poskytuje dosť priestoru na pohyb a množstvo podnetov na hry. Prevádzka našej materskej školy je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Comments