ساختمان

طراحی - نظارت و  اجرای ساختمان
این شرکت با همکاری مهندسان با تجربه از تمامی گروه های معماری- عمران- برق و مکانیک آمادگی خود را جهت ساخت بنا از مراحل آغازین تا مرحله تحویل کامل اعلام می دارد
 شایان ذکر است به علت آنکه این گروه مجموعه ساختمان های تولیدی خود را فقط با قرارداد های مدیریتی و درصدی به انجام میرساند، در نتیجه کیفیت کار تحویل شده امتیاز اصلی این شرکت تلقی شده و همچنین قیمت تمام شده بنا برای کارفرما بسیار کمتر خواهد بود
این مجموعه با عقد قرارداد و اخذ نمایندگی معتبر از تولید کنندگان مصالح - آهن و تجهیزات قیمت فاکتور های ارائه به کارفرما را بسیار کمتر از قیمت موجود در بازار ارائه می نماید.