این شرکت با بکارگیری مهندسین پایه 1و2و3 نظام مهندسی ساختمان استان فارس  آماده طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در کوتاه ترین زمان ممکن و حداقل هزینه می باشد