تماس باما

 
 
 
 
تلفکس دفتر فنی : 6230865-0711
موبایل :0563-393-0936
سامانه پیام: 500010002000542
وب سایت :www.sanipa.ir
آدرس الکترونیکی:info@ycom.4t.com

آدرس:
شعبه:1
 اول بلوار چمران 
روبروی پمپ بنزین جنب بانک صادرات
مجتمع آریا طبقه 4 واحد 8


شعبه2:
پارک علم و فناوری فارس

شعبه3( آموزش):
بعد از زیرگذر صنایع شهرک صدا و سیما