TIN HỌC‎ > ‎

ĐƯA FLASH VÀO WEB

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
   THIẾT KẾ FLASH                               
                            Sử dụng  CÁC PHẦN MỀM THIẾT KẾ FLASH cho ra  .SWF  upload lên hoting
                                    lấy mã link(xem phần thiết kế flash ) hoặc link có đuôi là .SWF
 

           

           LẤY LINK FLASH CHO VÀO RỒI NHẤP CODE SẼ CÓ CODE COPPY CHO VÀO BLOG 360 PLUS

                                                       1291037279

 Hoặc 

<embed src=" http://www.swfcabin.com/swf-files/thay mã số .swf " bgcolor="#CCCCCC" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" height="100" width="132"></embed><br />

 

 

Cụ thể

Dùng  hoting cabin.com  upload ShockWave Flash lấy mã số thay vào dãy số màu cam trong link sau

http://www.swfcabin.com/swf-files/1287318371.swf    (1)                 ( link flash)

Sau đó coppy cả link hoàn thành đó (1) thay vào  chử màu cam dưới
rồi coppy cả code trên mà nhúng vào HTML là ok
 
kết quả

<embed src="http://www.swfcabin.com/swf-files/1287321176.swf " bgcolor="#CCCCCC" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" height="96" width="150"></embed><br />

 

            
Có thể lấy từ web khác bằng cách chọn view sorce mở ra notepat bấm Ctr+f  ra bảng nhỏ find gỏ vào .swf  chọn find next thấy chử .swf sơn xanh là link swf
             
 
 
                           
   
 CÓ CHI LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA MAIL SAU :
  
 

Comments