Dây chuyền sản xuất XPE foam, xốp XPE

XPE thường được dùng để sản xuất băng keo hai mặt hoặc sử dụng làm vật liệu bảo ôn cách nhiệt. 

Sản xuất tấm xốp XPE

Các mẫu cuộn xốp XPE

Cuộn băng keo từ xốp XPE

YouTube Video

Video một số sản phẩm xốp XPE
Comments