Máy phun PU xách tay bỏ túi vác đi khắp nơi!

Nếu bạn cần một máy phun PU xách tay để vác đi gia cong khắp nơi, như phun phòng karaoke hay hầm tàu cá hoặc bồn bia, nhà xưởng đã xay dựng hoàn thiện thì ko gì tốt hơn là loại máy phun PU này.
Vo cùng thuận tiện trong mọi tình huống

Xem them một số hình ảnh

pu spray QN
Comments