Dây chuyền đúc trục lô PU MOCA

Để sản xuất các loại trục lô PU cho máy cán thép, trục lô sơn hay các loại trục lô tương tự. bánh xe PU đúc bằng loại Polyurethane elastomer đàn hồi cao dùng nguyên liệu MOCA. Nhằm tiết kiệm thời gian và hao phí nguyên liệu, xu hướng các xưởng sản xuất đang chuyển qua dùng máy để sản xuất được chuyên nghiệp hơn.

Two Components Elastomer Machine For Roller

Máy đúc trc lô PU hai thành phn

 

  


1. Profile: Giới thiệu

EA series PU elastomer pouring machine is high tech product in china, and quality similar with European machine. And It is already export to European Market with large quantity. Main parts is from famous brand company. This machine is from 2 to 5 material components, and capacity volume from 0.2kg/min to 120kg/min.  Material tank volume from 20L to 1000L.

Dòng máy PU đàn hồi EA là dòng thiết bị công nghệ cao, chất lượng tương đương thiết bị Châu Âu. Thiết bị đã đã xuất khẩu đến các nước Châu Âu. Linh kiện chính sử dụng từ các thương hiệu nổi tiếng. Thiết bị sử dụng từ 2 đến 5 thành phần khác nhau, công suất đổ từ 0.2kg/phút đến 120kg/phút. Thể tích bồn chứa nguyên liệu từ 20L đến 1000L.

EA-2 type two components machine has 1 pcs. Pre-polymer(A) and 1 pcs. of chain extender with high melting point as MOCA/BDO B. or 1pcs Pre-polymer(A) and another kind of Glycol chain extender(B) Specially to TDI or MDI system elastomer product manufacturing.

         Thiết bị EA-2 kiểu máy hai thành phần có 1 bộ tạo tiền polymer (A), một bộ tăng mạch với điểm nóng chảy cao như MOCA/BDO (B) hoặc 1 bộ tạo tiền polymer (A) và vật liệu tăng mạch Glycol (B) đặc biệt để sản xuất sản phẩm đàn hồi với hệ TDI hoặc MDI.

 

2.   Equipment, main technical parameters and description

Thiết bị, thông số kỹ thuật chính và mô tả

2.1   Equipment Type: EA-2  Kiểu thiết bị: EA-2

2.2   Material: PU elastomer product Nguyên liệu: PU đàn hồi

2.3   Viscosity: Độ nhớt

(A)  Prepolymer(Diisocyanate + polyol):~4000mPas(45-100)

Tiền polymer (Diisocyanate+polyol): khoảng 4000Mpa (45-100 độ C)

(B)  MOCA/ Glycol chain extender:~500mPas(45-130)

MOCA/Glycol tăng mạch: khoảng 500Mpas (45-130 độ C)

2.4   Injection volume (mixing ratio 100:14) : 1-5L/min

Lưu lượng đổ (tỷ lệ 100:14): 1-5L/Phút

2.5   Mixture ratio adjustment rang: 100: 6~100: 20

Khoảng tỷ lệ trộn điều chỉnh: 100:6 đến 100:20

2.6   Injection time: 0.5 ~ 99.99s (accurate to 0.01s)

Thời gian đổ: 0.5-99.99 giây (chính xác đến 0.01 giây)

2.7   Injection program quantity: Số chương trình đổ

Manual injection/Auto-injection: 9

Đổ thủ công/đổ tự động: 9

2.8   Measurement Unit:     Measurement accuracy of ≤ 0.5%, used to material metering, including bracket gear motor with frequency inverter shaft connector metering

pumpSpeed sensorelectronic pressure sensor.

Bộ định lượng: Định lượng chính xác đến 0.5%, sử dụng bơm định lượng, bộ chốn rung, mô tơ hộp số điều khiển qua biến tần, trục nối, cảm biến tốc độ, cảm biến áp suất.

 

2.9   Pressure limit and control system Hệ thống điều khiển và giới hạn áp suất

Prepolymer and MOCA components working pressure is 0 ~ 4Mpa. If working pressure exceeds the range set, the device will stop injecting automatically, and alarm , displays a "abnormal working pressure" fault information.

The Prepolymer component minimum pre-pressure set is 0.25MP to protect metering pump, the MOCA pump set is 0.15MPa.

Tiền polymer và MOCA để dưới áp suất 0-4MPa. Nếu áp suất làm việc vượt quá khoảng cài đặt, thiết bị sẽ tự động ngừng đổ, có chuông và đèn báo, màn hình hiển thị áp suất làm việc bất thường.

Nguyên liệu tiền polymer áp suất tối thiểu đặt 0.25MPa để bảo vệ bơm định lượng, áp cho MOCA đặt ở 0.15MPa.

 

2.10  Flow control and test unit Bộ kiểm tra và điều khiển lưu lượng

According to pump output flow  and  process  requirements  component  mixing  ratio in the casting process to set the two component relevant parameters respectively; Component flow rate through the frequency converter to adjust the motor speed output flow to meet the metering pump adjustment hand wheel and the respective Flow test device, respectively 2-component parameters of flow and mixing ratio testing, calibration in order to achieve flow regulation and components

Control. .

Tùy theo lưu lượng bơm và tỷ lệ thành phần phối trộn cần cho quá trình đúc; Lưu lượng hóa chất được điều chỉnh qua tốc độ mô tơ và điều chỉnh bơm thông qua bánh xe và thông qua bộ đo lưu lượng, thông số tỷ lệ lưu lượng và tỷ lệ khuấy trộn được kiểm tra cân chỉnh và điều khiển được.

 

2.11   Components filter Bộ lọc

The two components are equipped with net filter, and component A filtering accuracy is 300μm, component B is 200μm.

Hai thành phần nguyên liệu có gắn bộ lọc, độ chính xác đến 300micron cho thành phần A và 200 micron cho thành phần B.

 

2.12   Mixing head         1Pcs. Đầu trộn


l    Materials go through the needle valve and inject into the mixing chamber with precise, synchronization and no jam.

Nguyên liệu đi qua kim phun bơm vào buồng trộn với lượng chính xác, được trộn đều.

l    Mixing head driven by the motor, RPM 0~6500;

Đầu trộn điều khiển bằng mô tơ

tốc độ 0-6500 vòng phút

l    The opening and closing of the valve is controlled by the air cylinder;

Đóng mở van kim phun bằng piston khí nén

l    Inside throttle valve to adjust the pressure of each components balance;

Có van để điều chỉnh áp suất mỗi thành phần

l    Stirring in advance and delay time is controlled by the electrical, selectable automatic mixing and manual mixing of the two modes;

Khuấy và thời gian lưu điều khiển bằng điện, trộn tự động và thủ công được

l   Electric heating and temperature control systems,PT100 temperature sensor, can make the temperature accuracy at error range of +/- 1°C ;

Hệ thống điều khiển và gia nhiệt bằng điện, cảm biến nhiệt PT100, có thể chỉnh nhiệt chính xác, sai số trong khoảng +/-1 độ C;

 

 

l    Special main shaft sealing;

Trục có hệ thống gioăng kín đặc biệt

l    Control box on mixing head do casting, cleaning, air impact, emergency stop operation.

Hộp điều khiển gắn trên đầu trộn để điều khiển đúc, làm sạch, thổi khí và ngưng khẩn cấp.

 

Mixing head features: Đặc tính đầu trộn

To ensure the accuracy of the rotational speed, means make high-quality raw  material mixture at low speed, so that the prepolymer can not be damage on performance as pressure reason. Special alloy mechanical seal can make the mixing head work in a high pressure, while ensuring the reliability of mixing system.  The unique mixing chamber design to ensure the easy cleaning and operation.

Đảm bảo tốc độ quay chính xác, nghĩa là làm cho hóa chất trộn đều ở tốc độ thấp, bảo đảm tiền polymer không bị phá vỡ bởi áp suất cao. Gioăng bằng thép hợp kim đặc biệt giúp đầu trộn làm việc bền bỉ, bảo đảm khuấy trộn đáng tin cậy. Buồng trộn thiết kế dễ dạng làm sạch và vận hành.

Each injection head pressure control is independent , can be adjusted independently of the pouring and cyclic pressure. Loop pressure of injection head is detected by the sensor and regulated by computer directly. This control method can be avoided to release some material before each injecting and make sure even mixing

Đầu trộn điều khiển áp độc lập cho từng thành phần hóa chất, có thể điều chỉnh đổ và áp suất được. Chu trình áp suất đổ được cảm biến và truyền trực tiếp lên PLC điều khiển. Phương pháp điều khiển này giúp tránh thoát hoát chất trước mỗi lần đổ để đảm bảo khối hóa chất được trộn đều.

 

2.13   Mixing head cantilever                      1Pcs.

Khung đỡ đầu trộn

Be used to support piping system and installation of mixing head and procedures for the button box, from the rotation center to the ends of arm length 1200mm.

Cần đỡ dùng để hỗ trợ đường ống và lắp đầu trộn, hộp điều khiển. từ trục xoay đến đầu cánh tay đỡ đầu dài 1200mm.

l  Horizontal moving range 0~160°;

Khoảng cách di chuyển theo phương ngang, 0-160 độ.

l   Mixing head moving space from up to down: 0~800mm

Đầu trộn di chuyển lên xuống từ 0-800mm

 

 

2.14   Mixing head cleaning system:         1Pcs.

Hệ thống làm sạch đầu trộn

Mixing head cleaning system includes a 20L stainless steel tank, with a level gauge, safety valve, pressure charged device and associated instrumentation.

Hệ thống làm sạch đầu trộn gồm có một bình thép không rỉ 20L, có đồng hồ đo mức, van an toàn, bộ chỉnh áp và các thiết bị phụ trợ.

l   The compressed air is to blown out remains material from the mixing head, and dry the solvent;

Khí nén thổi nguyên liệu khỏi đầu trộn và làm khô dung môi rửa

l   Air impacting and liquid washing is controlled by a solenoid valve,;

Khí nén và dung môi rửa điều khiển bằng van solenoid

l   Air impacting and liquid washing time is controlled by the PLC, set by touch screen;

Khí nén và dung môi rửa kết hợp điều khiển bằng PLC, cài đặt qua màn cảm ứng

l   Air impacting and liquid washing can be manually or by the program control;

Khí thổi và nước rửa có thể điều khiển thủ công hoặc tự động

l   Manually exhaust;

Xả thủ công

l   Air impacting and liquid washing tube is anti solvent with high pressure ;

Ôngs khí và nước rửa là loại ống chịu hóa chất và chịu áp cao;

l   Set flushing pressure is 0.15Mpa;

Cài đặt áp suất thổi ở 0.15MPa;

l   When washing, the stirring shaft moving;

Khi rửa, cánh khấy ở chế độ quay

 

2.15          Prepolymer material tank:         1Pcs.

Bồn nguyên liệu tiền polymer hóa: 1 bộ

l   Effective volume: 220 L;

Thể tích hiệu dụng: 220L

l   Jacket type, inner material is sus304 stainless steel;

Kiểu bọc bảo ôn, vách bằng thép không rỉ 304.

l   Maximum working pressure: 0.6mpa;

Áp suất làm việc: 0.6Mpa;

l   1 pcs. oil jacket, working pressure 0.30mpa set;

1 bộ bảo ôn dầu, áp suất làm việc 0.3Mpa

l   1 pcs. safety valve pressure 0.60mpa set;

1 bộ van áp an toàn đặt ở 0.6Mpa

l   With pressure gauge and relief valve, pressure set is 0.35 ~ 0.40mpa, to control compressed air in and out;

Đồng hồ áp và van xả, áp suất đặt ở 0.35-0.40Mpa, để điều khiển khí nén.

 

l   Level meter: visual liquid level

Đo mức: Đo mức trực quan

l  Temperature sensor: PT100, error range +/- 1.5°C

Cảm biến nhiệt độ: PT100 sai số nhiệt độ +/-1.5 độ C

l   Mechanical sealing stirrer, power 1.1kw, speed 46rpm; air sealing is sufficient for vacuum requirements;

Khuấy cơ học, công suất 1.1Kw, tốc độ khuấy 46rpm; gioăng kín đủ đáp ứng yêu cầu chân không.

l   With lighting device for watch inside of tank;

Có đèn để xem bên trong bồn chứa

l   External insulation layer.

Có lớp bảo ôn bên ngoài

l   Germany bamag High precise metering pump

Bơm định lượng chính xác cao của Bamag Đức.

l   Oil heating method.

Gia nhiệt bằng dầu

 

2.14     MOCA/BDO material tank:         1Pcs.

l   Effective volume:30 L;

l   Jacket type, inner material is sus304 stainless steel;

l   Maximum working pressure: 0.6mpa;

l   1 pcs. oil jacket, working pressure 0.30mpa set;

l   1 pcs. safety valve pressure 0.60mpa set;

l   With pressure gauge and relief valve, pressure set is 0.35 ~ 0.40mpa, to control compressed air in and out;

l  Temperature sensor: PT100, error range +/- 1.5°C

l   Mechanical sealing stirrer, power 1.1kw, speed 46rpm; air sealing is sufficient for vacuum requirements;

l   With lighting device for watch inside of tank;

l   External insulation layer.

l   Germany bamag High precise metering pump

l   Oil heating method.

 

 

2.16          Temperature control unit: 2Pcs.

A, B independent temperature control machine, to make A, B material set different temperatures. A, B material feeding tube is stainless steel, and heat oil cycle running in the out layer of tube, and make the raw material heated in any position.

 

2.17   Vacuum degassing system -Germany VC75

l   With 15L vacuum pump, 20L buffer tank.

l   Vacuum tube is soft polyamic;

l   Equipped with vacuum gauge, one way valve, exhaust valve, and buffer tank.

 

2.18   Electrical control system

Electrical control system uses the Taiwan Delta PLC, input, output modules, touch OP finished operator with powerful menu functions, easy to operate. The main electrical components for imported brands to ensure the safety and reliability of the control system.

Equipment with manual and automatic functions, the device manually and dry perfusion function is mainly used for the debugging of the equipment. Under normal

operating conditions, select Automatic perfusion functional status. Various functional parameters in the operating menu operation. The control system has a strong fault alarm function, each detection point of failure information is displayed on the operator, with a sound and light alarm, automatically shut down equipment when necessary.

The control cabinet mainly include;

l   Delta Series PLC controller;

l   Taiwan Delta inverter controller;

l   Omron Relay;

l   Schneider contactor;

l   Switch Schneider, button;

l   External communication interface;

l   System software and control procedures.

 

2.19   Piping systems

Including various types of stainless steel jacket accompanied barrel and stainless steel hose, were used to transport materials and hydraulic oil.

l   Components piping: used to transport components of raw materials, feed pipe installed in the mixing head, back feed tube connected with the tank;

l   Gas-liquid pipe: to be used to transport compressed air and cleaning fluid, solvent-resistant high-pressure pipe constitutes;

l   Compressed air equipment were processed through the oil-water separator, lubricator.

2.20          Power and machine weight,size:

Electricity3×380V/50HZ Power25KW Weight1500KG

Machine size1950×1600×2100(L×W×H )

 

 

3Machine parts list:

3.1   Two component elastomer pouring machine parts list

No.

Name

Brand

Qty

1

Machine frame

China

1set

2

(A) Prepolymer. Metering unit

Metering pump: German Barmag

Driving motor: Siemens

1set

3

(B)MOCA/BDO Metering unit

Metering pump: German Barmag

Driving motor: Siemens

1set

4

(C)Colorant Metering unit(Option)

Metering pump: German Barmag

Driving motor: SEW

1set

5

Pressure display and control system

USA company

2set

6

Material flow control and injecting unit

Henghui

2set

7

(A) Prepolymer net filter

SG50—2A300μm

1set

8

(B) MOCA/BDO net filter

SG25—2A200μm

1set

9

Temperature control system

Oukai

2set

10

Vacuum bubble off system

Germany VC75 Vacuum pump

WITH buffer tank

1set

11

Mixing head and cantilever

China

1set

12

220L Prepolymer tank

China

1set

12

30L MOCA/BDO tank

China

1set

 

13

 

Electric cabinet

Low voltage part: French Schneider Relay: Omron

PLC: Delta

Touch screen : 5.7”Delta

 

1set

 

14

 

Piping system

Pipe fitting: China

Air     system     valve,           solenoid  from Yadke(taiwan)

 

1set

 

 

 

3.2          Auxiliary,spare parts and tool list:

 

No.

Name

Quantity

1

Material tank stirrer sealing parts

2 Pcs.

2

Mixing headpackingnozzle

3S et

3

Other sealing parts

Standard

4

Installation tools

1 Set

5

Liquid washing solenoid

1 Pcs.

6

Air impacting solenoid

1 Pcs.

7

Injecting solenoid

1 Pcs.

8

Net filter

2 Pcs.

 

4. Roller rotating casting machine:


l   Roller casting outer diameter:50~300mm;

l   Roller length: Maximum 4000mm;

 

5. Electrical heating oven:


l   Size: 6000x2200x2200mm;

l   Power:65kw;

l   Temperature:50~200degree;

Note:

PU Casting Roller flow chart:

Metal roller shaft----Fix onto roller rotating casting machine----PU Casting onto rotating metal shaft(20~50g/s)----Stack onto roller frame for 1st curing to be gel----Send to oven with temperature 110 degree around 10~30mins.----finish product

 

Comments