Gạch PU, gạch xốp, gạch mát, panel ốp tường


Hiện nay chúng tôi bắt đầu cung cấp các dạng gạch PU, panel PU dùng để ốp tường, làm cách âm.
Có dạng bề mặt là giấy cốt sợi thuỷ tinh ở hai mặt

Độ dày tuỳ ý, thông thường từ 20mm trở lên.

Có dạng là mặt giấy cốt sợi thuỷ tinh mặt kia là giả đá hoặc giả gỗ.Comments