Dây chuyền tôn mạ màu sử dụng công nghệ RTO

CONTINUOUS COLOR COATING LINE

TECHNICAL PROPOSAL

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TÔN MÀU TỐC ĐỘ CAO

 

 

 

 

 

 


 

CONTENTS


1.      Appendix 1 PRODUCTS & TECHNICAL DATA................................... 4

Phụ lục sản phẩm và dữ liệu kỹ thuật

1.1.           Summary............................................................................. 4

Tóm tắt

1.2.           The property of line and equipments.................................. 4

Hệ thống dây chuyền thiết bị gồm có

1.3.           Technical process and Description..................................... 5

Mô tả quá trình kỹ thuật

1.4.           The Production Capacity and Products Mix....................... 6

Công suất của dây chuyền và thành phẩm

1.5.           Working system and production capacity calculating......... 8

Tính toán hệ thống làm việc và công suất sản xuất

1.6.           Main technical parameters................................................ 10

Thông số kỹ thuât chính

1.7.           Main drive motor list (preliminary)..................................... 11

Danh sách mô tơ điều khiển chính

1.8.           Medium utility consumption.............................................. 12

Trung bình tiêu thụ điện, nhiên liệu

1.9.           Line layout and workshop requirement............................. 13

Bản vẽ mô tả dây chuyền và nhà xưởng cần thiết

1.10.        Main technical & economical target.................................. 14

Kỹ thuật chính và mục tiêu kinh tế

1.11.        Main Equipments Supplier................................................ 15

Nhà cung cấp thiết bị chính

2.      Appendix 2 Technical Specification............................................ 16

Phụ lục thông số kỹ thuật

2.1.           Mechanical equipment...................................................... 16

Thiết bị cơ học

2.1.1.      Entry Saddle No.1, 2................................................... 16

Gía đỡ cuộn đầu vào 1,2

2.1.2.      Entry Coil Car No.1, 2................................................ 16

Xe nâng cuộn đầu vào 1,2

2.1.3.      Payoff reel No. 1, 2...................................................... 16

Xả cuộn đầu vào 1,2

2.1.4.      No.1&2 Entry cut shear with pinch roll No.1&2.......... 17

Nối và cắt đầu cuộn 1,2

2.1.5.      Guiding table No.1........................................................ 17

Bàn dẫn hướng số 1

2.1.6.      Deflector roll (full line)................................................. 17

Trục lô dẫn hướng

2.1.7.      Pinch roll No.3............................................................. 17

Lô kẹp số 3

2.1.8.      Stitcher........................................................................ 18

May đầu cuộn

2.1.9.      Deburring machine....................................................... 18

Máy kẹp phẳng đầu nối

2.1.10.              Bridle roll No.1&2................................................. 18

Qủa lô căng số 1,2

2.1.11.              Entry Looper......................................................... 18

Tháp bù đầu vào

2.1.12.              Steering unit No.1.................................................. 18

Bộ dẫn hướng số 1

2.1.13.              Alkali spray........................................................... 19

Phun kiềm

2.1.14.              Alkali brush.......................................................... 19

Rửa kiềm

2.1.15.              Water rinsing No.1................................................. 20

Rửa nước 1

2.1.16.              Water rinsing No.2................................................. 20

Rửa nước 2

2.1.17.              Alkali steam cleaning and discharging system.......... 20

Rửa hơi kiềm và hệ thống hoàn lưu

2.1.18.              Dryer No.1............................................................ 21

Hệ làm khô số 1

2.1.19.              Chemical coater..................................................... 21

Phủ hóa chất

2.1.20.              Chemical coating drying oven................................. 21

Lò xấy hóa chất

2.1.21.              Air Cooler............................................................. 21

Làm mát bằng khí

2.1.22.              Steering unit No.2.................................................. 21

Bộ dẫn hướng số 2

2.1.23.              Bridle roll No.3..................................................... 22

Trục lô căng số 3

2.1.24.              Prime coater.......................................................... 22

Sơn lớp lót

2.1.25.              Prime coating solidifying oven................................ 22

Lò xấy lớp sơn lót

2.1.26.              No.1 Water cooling with steering unit No.3.............. 22

Làm mát bằng nước và dẫn hướng số 3

2.1.27.              Dryer No.2............................................................ 22

Xấy số 2

2.1.28.              Support roll........................................................... 23

Trục lô hỗ trợ

2.1.29.              Bridle roll No.4..................................................... 23

Trục lô căng số 4

2.1.30.              Steering unit No.4.................................................. 23

Bộ dẫn hướng số 4

2.1.31.              Finish coater No.1.................................................. 23

Sơn hoàn thiện số 1

2.1.32.              Finish coater No.2.................................................. 24

Sơn hoàn thiện số 2

2.1.33.              Finishing coating solidifying oven........................... 24

Lò sấy sơn hoàn thiện

2.1.34.              No.2 Water cooling with Steering unit No.5............. 24

Hệ thống làm mát nước số 2 và bộ dẫn hướng số 5

2.1.35.              Dryer No.3............................................................ 24

Làm khô số 3

2.1.36.              Bridle roll No.5..................................................... 24

Trục lô căng số 5

2.1.37.              Exit looper............................................................ 24

Tháp bù đầu ra

2.1.38.              Inspection Station.................................................. 25

Trạm kiểm tra thành phẩm

2.1.39.              Steering unit No.6.................................................. 25

Bộ dẫn hướng số 6

2.1.40.              Bridle roll No.6..................................................... 25

Trục lô căng số 6

2.1.41.              Cold Laminating Machine...................................... 25

Máy dán màng nguội

2.1.42.              Cut shear............................................................... 25

Cắt đuôi cuộn

2.1.43.              Deflector pinch roll exit.......................................... 26

Kẹp đầu cuộn ra

2.1.44.              Tension reel........................................................... 26

Trục lô căng bề mặt

2.1.45.              Belt wrapper.......................................................... 27

Băng tải đỡ để đóng gói cuộn

2.1.46.              Coil car exit........................................................... 27

Xe nâng cuộn đầu ra

2.1.47.              Exit saddle............................................................ 27

Giá đữ cuộn ra

2.1.48.              Joint detector......................................................... 27

Bộ dò

2.1.49.              Hydraulic station................................................... 27

Bộ thủy lực

2.1.50.              Pneumatic System.................................................. 28

Hệ thống khí nén

2.2.           Furnace equipments......................................................... 29

Thiết bị lò

2.2.1.      Chemical coating drying oven........................................ 29

Lò sấy lớp phủ hóa chất

2.2.2.      Prime coating solidifying oven....................................... 29

Lò sấy lớp sơn lót

2.2.3.      Finishing coating solidifying oven.................................. 30

Lò sấy lớp sơn hoàn thiện

2.2.4.      Thermal incineration system with heat exchangers.......... 30

Hệ thống đốt nhiệt và trao đổi nhiệt

2.3.           Electric Control System.................................................... 32

Hệ thống điều khiển điện

2.3.1.      Summarize................................................................... 32

Tóm tắt

2.3.2.      Technical specifications................................................. 32

Thông số kỹ thuật

2.3.3.      Drive system................................................................ 34

Hệ thống truyền động

2.3.4.      Automatic system......................................................... 40

Hệ thống tự động hóa

2.3.5.      HMI............................................................................ 41

Giao diện điều khiển HMI

2.3.6.      Project design and service............................................. 44

Thiết kế dự án và dịch vụ

2.4.           Instrument and control...................................................... 46

Thiết bị và điều khiển

2.4.1.      Surface treatment control system.................................... 46

Hệ thống điều khiển xử lý bề mặt

2.4.2.      Main measuring and control system................................ 46

Hệ thống điều khiển và đo lường chính

2.4.3.      Cleaning section control system..................................... 46

Hệ thống điều khiển làm sạch

2.4.4.      Oven / Thermal incineration control system.................... 46

Hệ thống điều khiển đốt nhiệt/lò xấy

2.4.5.      Strip temperature measurement...................................... 48

Đo nhiệt chu trình

2.4.6.      L.E.L (Lower Explosion Limit) measurement sensors...... 48

Cảm biến an toàn

2.4.7.      Programmable Logic Control system including HMI....... 48

Chương trình điều khiển bao gồm HMI

2.4.8.      The other..................................................................... 50

Những thứ khác

3.      Appendix 3 Scope of Supply....................................................... 51

Phụ lục 3: phạm vi cung cấp

4.      Appendix 4 Technical Conditions Buyer Supplied.................... 55

Phụ lục 4: điều kiện kỹ thuật bên mua cung cấp

5.      Appendix 5 Design and Design Liaison..................................... 56

Phụ lục 5: thiết kế và thiết kế liên lạc

6.      Appendix 6 Document supply..................................................... 57

Phụ lục 6: hồ sơ cung cấp

7.      Appendix 7 Commissioning and Acceptance............................ 59

Phụ lục 7: vận hành và nghiệm thu

8.      Appendix 8 Personnel Dispatch and Training........................... 65

Phụ lục 8: đào tạo và huấn luyện

9.      Appendix 9 Quality Control and Delivery Inspection................ 66

Phụ lục 9: kiểm soát chất lượng hàng hóa

10.   Appendix 10 Construction Schedule.......................................... 67

Phụ lục 10: lịch trình xây dựng lắp đặt


 

 

 

Comments