Hóa chất polyol sản xuất PU chống cháy hệ nướcHóa chất polyurethane chống cháy hệ nước


 

 

Customer


Product Name (Tên sn phm)

BLEND POLYOLS

POLYOL TRN SN

Product Type (Kiu sn phm)

DBC-401C

Batch No. (M s)

201605012C

Origin (Xut x)

SHANGHAI

Quantity (Lượng)

1000KG

Carried Standard (Tiêu chun thc)

Q/TNNF 1-2008

Test Date (Ngày test)

2016-05-17

POL/ISO ratio(weight) (T l trn POL/ISO)

11.6

Test Conditions (Điu kin test)

Specification (Thông s)

Result (Kết qu)

Ambient temperature                                          23.4                                          

(Nhiệt độ phòng)

CT (Cream time-Thi gian lng kem)                                  s

9

Material temperature                                            22                                   

(Nhiệt độ hóa chất)

GT (Gel time-Thi gian st gel)                                    s

41

Stiring time                                 8   s

(Thi gian khuy)

TFT (Tack free time-thi gian khô)                                  s

73

Stiring Rpm                      2800 r/min

(Tc độ khuy 2800 vòng /phút)

Free Density                          kg/m3

(T trng n t do)

                                             

22.1

Sample quantity                      260   g

(Lượng mu th)

Appearance           light brown transparent liquid

(Cm quan: dung dch nâu đục)

Remarks (ghi chú)

 

Conclusion (Kết lun)

Qualified

 

Comments