Hóa chất polyol sản xuất tấm lợp, tôn pu, tôn xốp, tôn mát

Hiện nay công ty chúng tôi cung cấp hóa chất PU, hệ Polyol cho tấm lợp với tất cả các hệ trợ nở như 141B, hệ Cyclopentane, Hệ trợ nở MF, hệ trợ nở 245a, hệ trợ nở polyol nước.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật (COA) hệ 141b đang bán phổ biến, tham khảo. bảng COA chuyên dụng cho tôn lợp, tôn xốp PU.

 

CONG TY TNHH TM KT VIET NGUYEN

Product Name

Tên sn phm

BLEND POLYOLS

POLYOLS TRN SN

Product Type

Kiu sn phm


Batch No.

M s

201703669A

 

Origin

Xut x

 


 

Quantity

Lượng

 

 

34540kgs

 

Carried Standard

Tiêu chun th nghim

 

VN

Test Date

Ngày th

2017-03-21

POL/ISO ratio(weight)

T l trn POL/ISO (theo khi lượng)

11.35

Test Conditions

Điu kin th

Specification

Đặc tính k thut

Result

Kết qu

Ambient temperature                                     16

Nhiệt độ phòng:                     16 độ C

CT                                          s

Cream time (thi gian to kem): giây

8

Material temperature                                     20

Nhiệt độ vật liệu:                  20 độ C

GT                                          s

Gel time (Thi gian kéo si): giây

43

Stiring time                                     8s

Thời gian khuấy:             8 giây

TFT                                          s

Tack free time (Thi gian đóng rn): giây

56

Stiring Rpm                                   2800r/min

Số vòng quay khuấy:    2800 vòng/phút

Free Density                                     kg/m3­­

Tỷ trọng nở tự do:         kg/m3

22.2

Sample quantity                                    235 g

Lượng mẫu thử:          235g

Appearancelight brown transparent liquid

Nguyên liu dng dung dch mu nâu trong

 

Remarks

Ghi chú

 

 

Conclusion

Kết lun

 

Qualified

Đạt cht lượngComments