Dây chuyền sản xuất tấm lấy sáng Polycarbonate

Việt Nguyên Co.,Ltd cung cấp máy cán màng sản xuất tấm lấy sáng Polycarbonate. Với dòng vật liệu Polycarbonate (PC) ngoài việc sản xuất tấm lấy sáng còn có thể định hình ra các dạng sóng mái, tấm mica dày làm cửa sổ hoặc các dạng tấm PC trong hoặc màu khác nhau cho nhiều ứng dụng phù hợp.
Tấm lấy sáng PC dạng rỗng ruột

Khuôn định hình sản xuất tấm PC dạng sóng tôn


Sản phẩm tấm lấy sáng dạng sóng tròn
Biên dạng tấm lấy sáng Polycarbonate kiểu sóng vuông

Comments