Các yếu tố vật lý ảnh hưởng lên quá trình đổ mút

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổ mút polyurethane
Các yếu tố vật lý
1. Kiểu máy đổ mút
2. Định chuẩn (khả năng định chuẩn của máy)
3. Số lượng dòng hóa chất và nhiệt độ
4. Thiết kế đầu trộn
5. Thiết kế cánh khuấy và tốc độ khuấy (đối với máy áp thấp)
6. Khí bơm vào
7. Thiết kế nozzle pha chế
8. Độ nghiêng băng tải và tốc độ (đối với mút khối)
9. Tốc độ chạy ngang (đối với mút khối, roof)
10. Nhiệt độ khuôn (mút đổ khuôn)
11. Nhiệt độ xung quanh, áp suất và độ ẩm

Comments