Chương trình cắt giảm HCFC

Chương trình cắt giảm khí gây phá hủy tầng Ozone, hủy hoại môi trường và giải pháp thay thế

Việc các khí gây phá hủy tầng Ozone đã được đề cập từ lâu và thế giới đang không ngừng hàng ngày cắt giảm và sử dụng các giải pháp thay thế để đi đến hạn chế và dứt hẳn những tác hại đó. Các bạn quan tâm có thể tìm kiếm thêm về "Nghị định thư Montreal" "Nghị định thư Kyoto" "Tác hại của CFC"....
ở đây sẽ không nêu chi tiết lại vấn đề mà chỉ nêu giải pháp thay thế cho trường hợp sản xuất mút polyurthane và chương trình cắt giảm các loại chất có tác hại nêu trên ở Việt Nam.

Đối với Việt Nam hiện nay, việc sản xuất mút polyurethane hiện nay sử dụng chất trợ nở chủ yếu là R-141b, nhưng theo kế hoạch chất này cũng sẽ bị cắt giảm và chấm dứt sử dụng trong thời gian tới theo chương trình cắt giảm CFC của các nghị định trên mà Việt Nam đã tham gia.

Trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, ở Việt Nam có lẽ Sanyo là công ty đi đầu với việc thay thế hoàn toàn dây chuyền sản xuất tủ lạnh sử dụng 141b bằng hệ thống sử dụng Cyclopentane từ năm 2008.

Thiết bị phun xốp sử dụng Cyclopentan không tác hại đến môi trường: 


Hệ máy sử dụng Pentan là thiết bị áp suất cao thiết kế cho mục đích an toàn khi sử dụng tác nhân thổi dễ cháy, như là Cyclopentane, Isobutane, v.v. Các hóa chất liên quan đến tác nhân trợ nở được đặt trong hàng rào thông gió đặc biệt và trang bị đầy đủ các thiết bị chống nổ, hệ thống đường ống trơ và các cảm biến an toàn (sensor).

Kế hoạch cắt giảm HCFC:
Kế hoạch cắt giảm HCFC trong lĩnh vực polyurethane, mút xốp (PU).

Những chất trợ nở HCFC sử dụng phổ biến trong lĩnh vực polyurethane hiện nay:


Mút XPS HCFC 22/HCFC142b (hỗn hợp), HCFC 22, HCFC 142b Sử dụng tăng nhanh chóng cho XPS ở nhiều nước A5 – China, Saudi Arabia, Kuwait, Brazil, Mexico và Thổ nhĩ kỳ, Ai cập & Argentina – từ năm 2000

Tủ lạnh/Tủ đông gia dụng:
HCFC 141b, lượng nhỏ dùng HCFC 141b/HCFC 22 Dùng trong những doanh nghiệp nhỏ mà việc chuyển qua sử dụng HC được xem là không kinh tế và sử dụng trong nhiều doanh nghiệp cỡ vừa lựa chọn dùng công nghệ HCFC 

Tủ lạnh/Tủ đông công nghiệp: HCFC 141b

Xe & tàu vận tải lạnh: HCFC 141b, lượng nhỏ dùng HCFC 141b/HCFC 22 Đòi hỏi thực hiện cách nhiệt nghiêm ngặt vì độ dày mút là cố định theo kích cỡ bắt buộc của hang hóa vận chuyển

Sandwich panels – Sản xuất liên tục: HCFC 141b

Sandwich panels – không liên tục: HCFC 141b

Mút dạng phun (spray): HCFC 141b Yêu cầu an toàn không được dùng HCs 

Cách nhiệt đường ống: HCFC 141b Ống-trong-ống 

Block foams (Mút khối): HCFC 141b

Mút một thành phần: HCFC 22

Mút da liền (Integral skin) HCFC 141b - Cần có bề mặt tốt

Comments