Hệ thống mang khuôn, giá nâng khuôn, turn table

Công ty chúng tôi cung cấp hệ thống giá mang khuôn, hệ thống khuôn, khuôn đúc PU xốp bằng Epoxy hay khuôn nhôm, Khuôn có hệ thôngs điều chỉnh nhiệt.

-Cung cấp khuôn loại lớn cho đúc nguyên tấm nệm bằng Polyurethane đổ khuôn,
-Cung cấp khuôn sản xuất gối đầu 
- Cung cấp khuôn sản xuất các sản phẩm PU giả gỗ
Một nửa mặt bàn đỡ khuôn

Máy pha màu sản xuất xốp PU mềm


Khuôn đúc nệm giường bằng pu đổ khuôn, có hệ thống gia nhiệt, thủy lực mở khuôn

Khuôn nhôm sản xuất nệm gối các loại
Comments