Dây chuyền đúc khuôn eps mini khuôn máy 1000x1000

Dây chuyền eps mini đặc biệt phù hợp cho sản xuất các sản phẩm nhỏ như hộp đựng đồ điện tử. Lót giày, đồ chơi trẻ em....
Máy sử dụng nồi hơi chạy điện cỡ nhỏ 100kg/h. Gía thành toàn bộ dây chuyền siêu phải chăng, thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc công suất sản xuất thấp.

 

Dây chuyền eps mini sản xuất nón bảo hiểm và khay điện tử

1.     Name of Commodity, Quantity and Price 品名,数量和价格

(Tên hàng hoá, số lượng và đơn giá)

Name

品名

Tên hàng

Qty.

数量

Số lượng

Unit price

单价

Đơn giá

Total Price

总价

Tổng giá

MPC-1000  SEMI-Auto Shape molding machine

自动成形机-1000

Máy đúc khuôn tự động – 1000

Including EPS BEADS feeding gun and pushing pin

1 Pcs


Continous pre-expander-900:

连续式预发机-900

Máy trợ nở - 900

1 Pcs


Mold body (200x220x120) with 6 cavity

模具箱体和箱盖(6个盒子)

Khuôn thân và nắp (200x220x120) có 6 hộp

1 Set


Silos

料仓

Hệ thống Silo

2 Pcs


Water pump

水泵

Bơm nước

2 Pcs


Water cooling tower

冷却塔

Tháp giải nhiệt

1 Pcs


Steam accumulator 5m3

蒸汽储罐

Tụ hơi nước nóng

1 Pcs


Steam boiler

Nồi hơi đốt than

1 Pcs


Pipe system

管道系统

Hệ thống đường ống

1 Pcs


Total Cost (CIF HCM, VN)

Tổng giá trị (CIF HCM, VN

INCLUDE INSTALLATION SUPERVISION WITH 3 TECHNICIAN,TRAINING AND

TRAVEL, ACCOMODATION)


 

  

1.     MPC-1000  SEMI-AUTOMATIC SHAPE MOLDING MACHINE

Máy đúc khuôn bán tự động MPC-1000

 

      

 

MAIN SPECIFICATIONS & PARAMETERS:

Thông số chính của máy

 • Mold size:                                               1000mm*1000mm

Kích thước khuôn                                           1000mmx1000mm

 • Max. Size Of Product:         900*900mm

Kích thước sản phẩm lớn nhất: 900x900mm

 • Max. Height Of Product:       350mm

Chiều cao cực đại sp                           350mm

 • Main Machine Power:          7Kw

Công suất máy                                    7KW

 • Overall size:                  1200*1200*2800mm

Kích thước máy                                               1200x1200x2800mm

 • Total Weight:                  1800Kg

Trọng lượng máy                                             1800Kg

 • Steam Pressure:                                     0.6 Mpa

Ap suất hơi                                                      0.6Mpa

 

 

 

 

2.     CONTINOUS PRE-EXPANDER-900:

MÁY TRỢ NỞ TRƯỚC 900

 

MAIN FEATURES:

Tính năng chính

 • Machine load material, then ball valve control for material feeding continuously.

Máy nạp nguyên liệu, sau đó van điều khiển để quá trình nạp liên tục.

 • Inner shell of expansion chamber made of stainless steel, with insulation outside, lower energy wastage.

Buồng nở làm bằng thép không rỉ, có bảo ôn bên ngoài, tiêu thụ ít năng lượng.

 • team pressure relief valve is equipped to control even density.

Van hơi sử dụng để điều chỉnh tỷ trọng xốp.

 • First expansion and second expansion is available, density range 8-40g/L.

Có quá trình nở sớm và nở kế tiếp, tỷ trọng khoảng 8-40g/l

 • With customer’s requirement, screw conveyor with light sensor can be supplied with extra cost.

Tuỳ yêu cầu của khách hang, có thể trang bị bang truyền trục vít có cảm biến.

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

Thông số chính của máy

 • Chamber Diameter:                                             900 mm

Đường kính Buồng nở                                                900mm

 • Chamber Height:                                                     1500mm

Chiều cao buồng nở                                                    1500mm

 • Chamber Volume:                                                    1.2 m3

Thể tích buồng nở                                                                     1.2m3

 • Steam Inlet DN:                                                                50 DN

Hơi vào                                                                                                50DN

 • Steam Pressure:                                                               0.2 -1.0 Mpa

Áp suất hơi                                                                               0.2-1.0Mpa

 • Air-Compressed Inlet DN:                                     25 DN

Khí nén đi vào                                                                         25DN

 • Compressed Air Pressure:                                   5 – 8 bar

Áp suất khí nén                                                             5-8Bar

 • Power:                                                                      9 Kw

Công suất điện                                                                        9KW

 • Connection to ground:                                        Grounding

Nối đất                                                                                     nối đất

 • Control Mode:                                                          Electronic

Điều khiển                                                                                            Điều khiển bằng điện

 • Drying System:                                                                 Fluidized Bed

Hệ thống làm khô                                                                    Giường tầng xôi

 • Foaming Density:                                                     8kg/m3 – 40 kg/m3

Tỷ trọng xốp                                                                              8kg/m3-40kg/m3

 • Density Tolerance:                                                   ± /3%

Sai số tỷ trọng                                                             +-/3%

 • Foam pass:                            1st and 2ed pass

Xốp đi qua:                                                                               qua tầng 1 và tầng 2

 • Capacity:                                                                      50 kg/hour – 200kg/hour

Công suất                                                                                50kg/giờ - 200kg/giờ

 

 

3.     AUXILIARY OF EQUIPEMENTS(OPTION ITEMS)

Thiết bị phụ trợ

1)     SEMI-AUTO SILOS SYSTEM

Hệ thống Silo

Size: 3.0x3.0x5.0m   Quantity: 2 pcs   

Kích thước Silo: 3x3x5m Số lượng 2 cái

made of corner steel, nylon net; and galvanized steel pipe for material transportation.

Làm bằng sắt, nilon, ống mạ kẽm để chuyền nguyên liệu.

 

2)     STEAM ACCUMULATOR :

Tụ hơi nước

Volume: 5 m³

Thể tích 5m3

Operating pressure: Max 10bar

Áp suất hoạt động: cực đại 10Bar

 

3)     COOLING WATER PUMP

Bơm nước lạnh

               

type:10-50-15   

Kiểu: 10-50-15           

flow 10 m3/h , lift 50m

lưu lượng 10m3/h, lên cao 50m

power consumption : 7Kw

công suất: 7Kw

 

6)  COOLING TOWER with lower pressure pump

Tháp giải nhiệt với bơm áp thấp

Capacity: 15m3/hour,  power:2.2kw;

Công suất: 15m3/giờ, công suát điện 2.2kw

Entry water temperature:60 centigrade;

Nhiệt độ nước đầu vào: 60 độ C

 

7)  STEAM BOILER


Nồi hơi

Steam Out Put                        100kg/hr

Hơi ra:                                                                                                 100kg/h

Steam Pressure                       0.8Mpa

Áp suất hơi nước                                                                   0.8Mpa

Steam temperature:                     171℃

nhiệt độ hơi nước                                                                  171độ C

Fuel                                 Electricity

Nhiên liệu:                                                                                          Điện

Dimensions:                            920X870X1350 (L× W x H)

Kích thước máy:                                                                                920x870x1350 (dài x rộng x cao)

Control Voltage:                         220V/50Hz/1P

điện thế điều khiển                                                                220V/50Hz/1P

Operating Voltage:                       380V/50Hz/3P

Điện thế hoạt động                                                                380V/50Hz/3P

Power:                                 72kw

Công suất:                                                                                          72kw

                                                           

8) PIPE SYSTEM       

Hệ thống ống

pipe and valve for steam system, compressed air system, cooling water system. Except for steam boiler and fittings for steam boiler including the following items:

ống và van cho hơi nước và khí nén, hệ thống nước lạnh. Ngoại trừ của nồi hơi và khớp nối cho nồi hơi:

1, pipe system 

hệ thống ống

2, valve and gauge

Van và đồng hồ đo

3, insulation for pipe and steam head

bộ cách nhiệt cho đường ống.

 

 

Comments