Dây chuyền panel eps ngàm C, ngàm hàn quốc, bông khoáng

Chúng tôi cung cấp dây chuyền đồng bộ sản xuất panel EPS, panel rockwool, panel bông khoáng, bông thủy tinh.
Các ngàm cơ bản trên cùng một máy: Ngàm C, ngàm hàn quốc, ngàm C có lườn thép trợ lực...

Dây chuyền panel EPS, bông khoáng (EPS panel line for C lock and Korea style)

Rock wool eps panel (Panel bông khoáng có lườn C thép trợ lực)

Panel eps lườn C trợ lực (Panel EPS có đai thép)

EPS panel ngàm hàn quốc

Panel eps ngàm Hàn quốc (EPS panel Korea lock)


Comments