Lịch sử phát triển ngành hoá chất polyurethane


L
ch s phát trin polyurethane
Hóa hc v polyurethane da trên nn tng vào năm 1849 khi Wurtz và Hofmann ln đu tiên báo cáo vphng gia isocyanate và mt hp cht hydroxy. Nhưng mãi cho đến năm 1937 khi Otto Bayer và các cng s ti phòng thí nghim I.G. Farnen, Đc, tìm ra đượng dng thương mi da trên phng gia hexamethylene diisocyanate và butanediol, sn phm có tính cht cơ lý tương t nylon (polyamides), ngày nay vn còn được s dng đ làm các si cho bàn chi. 

S thiếu trm trng nguyên vt liu trong chiến tranh thế gii II (1937 – 1945) đã giúp đy mnh s phát trin nguyên liu polyurethane cho ngành si, sơn và mút xp. Tuy nhiên s phát trin mnh m ca lĩnh vc này xy ra vào nhng năm 1950 khi người ta tìm ra nguyên liu mi Toluene diisocyanate (TDI) và polyester polyol đ sn xut mút m Đc. S nhy vt thc s vào năm 1957 khi có nhiu loi polyether polyols (poly ete) được cho vào công thc mút xp. Chúng không ch có giá cnh tranh hơn mà mút to ra còn có tính cht cơ lý tt hơn các sn phm t polyester polyol (poly este). S phát trin mnh m hơn còn nh vào nhu cu ln mnh t th trường Châu Âu, M và Nht Bn. Ngày nay polyurethane đng hàng th6 trong tng lượng tiêu th các loi polymer, vi khong 6% th trường tiêu th. Phng dng ln nht ca urethane là mút xp mm (khong 44%), mút cng (khong 28%), còn li 28% cho ng dng trong sơn, keo dán, gioăng pht và dng PU đàn hi. (s liu v th phng dng có th khác nhau tùy theo vùng, nước, khu vc).

Không ging như nhng polymer khác như là polyethylene, polystyrene hay polyvinyl chloride  được to nên t các monomer ethylene, styrene hay vinyl chloride (vinyl clorua).., polyurethane không được to nên t các đơn v urethane theo cách thông thường mà da trên phng t các polyhydroxy như là polyether polyol vi các isocyanate. Nói ngn gn polyurethane là nhng polymer cha nhóm liên kết (-NH-CO-O-).

Đc trưng sn xut và s dng polyurethane là có th to ra nhng loi mút t rt mm đến mm hay mút cng hoc bán cng và dng đàn hi. Chúng có th to ra dng khi ln hay đ vào các khuôn có hình dng và kích thước khác nhau.

YouTube Video

Thử hóa chất PU nở tự do 
Comments