Tôn mạ kẽm GI

Chúng tôi cung cấp các loại tôn mạ kẽm với độ dày khác nhau.
Độ dày thấp dùng cho sản xuất tôn mạ màu
Và độ dày cao dùng để cán ống thép các loại

Thép mạ kẽm để cán xà gồ hay các loại xương trần.
Comments