Gia công sản phẩm Polyurethane

Việt Nguyên Co.,Ltd nhận gia công tạo mẫu tất cả các sản phẩm PU cho các ứng dụng như PU:
-Gia công xốp PU ghế ô tô
-Gia công xốp PU da liền, gia công polyurethane integral skin.
-Gia công xốp PU memory
-Gia công xốp PU tay lái ô tô
-Gia công PU bảo hộ gối, chỏ....

Comments