Xốp chống nổ bình nhiên liệu, explosion foam

Việt Nguyên Co.,Ltd cung cấp loại xốp đặc biệt dùng trong chống nổ bình xăng, chống nổ bình dầu và các loại bình nhiên liệu khác. Loại foam xốp này có độ bền cao, chịu dầu chịu xăng, được nhồi đầy trong bình nhiên liệu giúp giảm sự giảm tốc di chuyên nhiên liệu trong bồn làm giảm khả năng gây cháy nổ khi xe chạy ở tốc độ cao dừng đột ngột hoặc giảm khả năng trào nhiên liệu ra ngoài.
Ngoài thành phẩm xốp chống nổ, chúng tôi cũng cung cấp cả thiết bị và nguyên liệu để sản xuất loại xốp explosion foam này.

Mẫu xốp chống cháy nổ bình nhiên liệu explosion foam

Có thể sản xuất loại xốp đặc biệt chống cháy bình xăng với nhiều màu sắc khác nhau

Loại xốp chống nổ explosion foam có đặc tính mật độ lỗ xốp cao giúp chống di chuyển nhanh nguyên liệu hiệu quả nhưng không làm giảm thể tích bình chứa đáng kể.

YouTube Video

Video một số mẫu xốp chống nổ bình nhiên liệu explosion foam
Comments