DÂY CHUYỀN PANEL EPS/BÔNG KHOÁNG BẢN ĐẦY ĐỦ

Công ty chúng tôi hiện tại là nhà cung cấp dây chuyền panel EPS/Bông khoáng tốt nhất và hiệu quả nhất tại thị trường Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng phát triển và giúp khách hàng có nhiều lựa chọn. Chúng tôi thiết kế dây chuyền sản xuất panel EPS/Bông khoáng với đầy đủ các sản phẩm và các lựa chọn phụ kiện thích hợp cho việc sản xuất ra sản phẩm hoàn hảo nhất.
Dây chuyền sản xuất được các sản phẩm:
- panel EPS, 
- panel bông khoáng, 
- tấm lợp EPS sử dụng mặt giấy bạc.
- Panel eps/bông khoáng ngàm C có lườn C trợ lực
- Panel EPS năm sóng công nghiệp có lườn C trợ lực
- Panel tấm lợp 5 sóng bông khoáng có lườn C trợ lực
-  Panel eps ngàm Hàn Quốc.


EPS/ROCK WOOL SANDWICH PANEL PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN PANEL EPS/ROCKWOOL

 


 sƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY CHUYỀN 

 

THE STEEL SANDWICH PANEL MACHINE:

Dây chuyền panel cách nhiệt

  

I.         BASIC DATA & TERMS:

Thông số kỹ thuật cơ bản

·       Capacity:                      1000m2 – 1500m2 per Eight (8) hour shift

      Công suất:                1000m2-1500m2 ngày 8 giờ làm

·      Core material:            EPSROCK WOOL

       Vật liệu lõi cách nhiệt:        EPS/Bông khoáng

·      Electrical Installation Parts:Approved by CE

      Chi tiết điện lắp đặt theo chuẩn Châu Âu

·      Warranty:                    One (1) year

      Bảo hành:                 một năm

·      Services:                       Production layout design, Installation, commissioning and training of operation personnel

      Dịch vụ:                    Thiết kế, lắp đặt, vận hành và huấn luyện vận hành

·      Operating Manuals: Whole series of Chinese specifications & English reference

      Hướng dẫn vận hành: Bằng tiếng Anh và tiếng Trung

·       Factory Area:              1000m2 1500m2

      Diện tích nhà xưởng: 1000m2 – 1500m2

·      Required Power Supply:30 KVA and 380V/50hz

      Điện nguồn cấp:      30KVA và 380V/50Hz

·      Manpower:                 4-6 persons per eight (8) hour shift

      Nhân lực:                 4-6 nhân lực làm ngày 8 tiếng

 

 

II.       PANEL PRODUCTION LINE SPECIFICATIONS:

Thông số kỹ thuật thành phẩm panel

Steel thickness:0.2~0.6mm Độ dày thép: 0.2-0.6mm

·      EPS/ROCK WOOL WALL PANEL OF PROFILE WITH C LOCK: (1200-1200mm)---1150mm

Panel vách EPS/Bông khoáng ngàm C có lườn C trợ lực (Tôn 1200-1200) ra khổ 1150mm, hiệu dụng 1000mm

 

 


 

·      EPS KOREA WALL PANEL OF PROFILE : (1200-1050mm)---1000mm

Thông số Panel vách ngàm hàn quốc EPS (1200-1050mm) hiệu dụng 1000mm


 ·       EPS/ROCK WOOL C LOCK ROOF OF PROFILE : (1200-1000mm)----950mm

Thông số mái 5 sóng EPS/bông khoáng có lườn C trợ lực (1200 - 1000mm)v hiệu dụng 950mm

 


 

·      EPS ROOF OF PROFILE WITH 11 RIBS: (1200-1030mm)---1000mm

Thông s tôn mái EPS 11 sóng (1200-1030mm, 1200mm-giy bc) kh hiu dng 1000mm

 


 

·      EPS ROOF OF PROFILE WITH 5 RIBS: (1200-1030mm)---1000mm

Tôn EPS 5 sóng công nghip (1200-1030mm) Hiệu dụng 1000mm


 The Sandwich Panel Production Line is composed main sections, such as, STEEL DECOILER,DOUBLE LAYER FOR KOREA WALL AND 5 RIBS C LOCK ROOF PANEL , DOUBLE LAYER

FOR VIETNAM 5 AND 11 RIBS ROOF PANEL,EPS AND ROCK WOOL LOADER AND EDGE MILLING MACHINE, C SECTION FORMING UNIT,SANDWICH PANEL LAMINATOR,BLADE AND SAW CUTTING MACHINE,ROLLING TABLE.

The production line is 42000mm x 4000mm x 2350mm.

Dây chuyền panel EPS gồm có các phần chính: Máy xả cuộn, máy cán sóng ngàm Hàn Quốc, máy cán sóng hai tầng 5 sóng và 11 sóng, Bộ nạp EPS/Bông khoáng và máy cắt cạnh, Bộ cán ngàm C trợ lực, Máy dán ép keo PANEL, máy cắt, bàn đỡ sản phẩm

 

Toàn bộ dây chuyền kích thước: 42000mmx4000mmx2350mm

 

III . THE MAIN PARTS OF THE PRODUCTION LINE:

Các bộ phận chính của dây chuyền:

 

1.     STEEL DECOILER:    1Set.

Bộ xả cuôn tôn: 1 bộ

·       Type of Decoiler:                                     Manual Expansion

Kiểu xả:                                                      Thủ công

·       Width of coil:                                           ≤ 1250mm

Khổ rộng cuôn:                                       <=1250mm

·       Driving gear motor power:                 1.1kw

Công suất mô tơ điều khiển:            1.1kw

·       Speed adjusting:              Invert

Điều chỉnh tốc độ:                                 Biến tần

·       Weight of coil:                                         ≤ 6mt

Trọng lượng cuôn:                                 <=6tấn

·       Including 4 de-coiler cores

Gồm có 4 trục xả cuôn

 

 

2.     DOUBLE LAYER ROLLER FOR KOREA WALL AND 5 RIBS C LOCK ROOF : 1Set.

Máy cán sóng hai tầng 5 sóng khóa C và cán sóng ngàm Hàn Quốc: 1 bộ

 

 


·       Roller station for hidden 5 waves:     14 stands

Số trạm cán 5 sóng:                               14 trạm

·       Roller station for korea wall panel:     16 stands

Số trạm cán ngàm Hàn Quốc:              16 trạm

·       Roller material:                                         GCr15 Alloy

Vật liệu làm lô:                                         GCr15 Hợp kim

·       Driving and Transmission:                   4kw Gear motor

Điều khiển truyền động:                     Mô tơ hộp số 4KW

·       Hydraulic station:                                    3kw motor with hydraulic pump

Trạm thủy lực:                                         bơm thủy lực mô tơ 3KW

·       Cutting control:                                      PLC and touchscreen auto mode

Điều khiển cắt:                                       màn cảm ứng PLC

·       Cutting structure:                                    two hydraulic piston up and down blade

Cấu trúc cắt:                                              Hai piston thủy lực nâng hạ dao

·       Machine frame:                                       400# I beam

Sườn máy:                                               Thép chữ I 400#

 

3. DOUBLE LAYER ROLLER FOR VN 5 AND 11 RIBS ROOF : 1Set.

Máy cán sóng hai tầng 5 sóng và 11 sóng chuẩn Việt Nam: 1 bộ

 

 

 

 

·       Roller station for 5 waves:                    14 stands

       Số trạm cán 5 sóng:                               14 trạm

·       Roller station for 11 waves:                 23stands

       Số trạm cán 11 sóng:                               23 trạm

·       Roller material:                                         GCr15 Alloy

Vật liệu làm lô:                                         GCr15 Hợp kim

·       Driving and Transmission:                   4kw Gear motor

Điều khiển truyền động:                     Mô tơ hộp số 4KW

·       Hydraulic station:                                    3kw motor with hydraulic pump

Trạm thủy lực:                                         bơm thủy lực mô tơ 3KW

·       Cutting control:                                      PLC and touchscreen auto mode

Điều khiển cắt:                                       màn cảm ứng PLC

·       Cutting structure:                                    two hydraulic piston up and down blade

Cấu trúc cắt:                                              Hai piston thủy lực nâng hạ dao

·       Machine frame:                                       400# I beam

Sườn máy:                                               Thép chữ I 400#

 

4.  ROOF CAP ROLLER:   1set.

Lô cán khóa lock sóng mái: 1 b


·       Roller station:                             10 stands

S trm cán:                              10 trm

·       Roller material:                            GCr15 Alloy

Vt liu lô:                                  GCr15 Hp kim

·       Driving and Transmission:           1.1kw Gear motor

Điu khin truyn động:            1.1 KW mô tơ hp s

·       Length measure cutting:              PLC and touch screen auto control

Đo chiu dài ct:                        PLC màn cm ng

·       Cutter up down driving:                Motor gear

Điu khin ct:                           mô tơ hp s

 

5.    EPS AND ROCK WOOL LOADER AND EDGE MILLING MACHINE: 1Pcs.

BỘ NẠP EPS VÀ BÔNG KHOÁNG KẾT HỢP MÁY CẮT GÓC: 1 BỘ

 

·       Type of milling:                                                            Milling round knife

Kiều cắt:                                                                         Dao cắt quay tròn

·       Numbers of miller:                                                     Left and right two piece

Số dao cắt:                                                                    Trái và phải

·       Driving Motor Power:                                                0.75 Kw x 2

Mô tơ điều khiển:                                                      0.75kw x 2

 

4.  C SECTION FORMING UNIT: 2Pcs.

Bộ cán lườn C trợ lực: 2 bộ

·       Forming stands:                                                           5

Số trạm cán:                                                                 5

·       Roller driving:                                                               0.75kw gear motor

Mô tơ điều khiển:                                                      0.75KW mô tơ hộp số

·       Speed control:                                                               Invertt

Điều khiển tốc độ:                                                       Biến tần

 

5.  SANDWICH PANEL LAMINATOR WITH ROOF FRAME-8.6m: 1Pcs.

BÀN ÉP PANEL KHUNG SƯỜN DÀI 8.6M: 1 bộ 

5.1  LAMINATING ROLLER:

Trục lô dán keo

·       Rubber roller Diameter:                                        150mm

Đường kính lô cao su:                                           150mm

·       Thickness of composite rubber layer:                10mm

Độ dày lớp cao su:                                                   10mm

·       Number of rollers:                                                     23 pairs

Số trục lô:                                                                     23 cặp trục


5.2  GLUE SPRAYING DEVICE:

Thiết bị rải keo

·       Number of pump:                                            4 sets (top & bottom each 2)

Số bơm”                                                              4 bộ (trên 2 và dưới 2)

·       Required Power:                                                0.37 Kw

Công suất yêu cầu:                                           0.37Kw

·       Flow volume of glue:                                     0 – 0.4 kg per pump

Lưu lượng bơm:                                             0-0.4KG/bơm

·       Type of flow volume control:                       Frequency inverter

Điều khiển bơm:                                              Biến tần

·       Scale of glue:                                                     (white) 1: (brown) 1

Tỷ lệ keo:                                                            iso 1: poly 1

·       Spraying pipe:                                                     Plastic spraying nozzle

Ống rải keo:                                                        ống có lỗ nhỏ keo

 

5.3  GLUE UNIFORMITY DEVICE:                                  Speed of spreading: 80 times/min. Required Power: 0.5Kw x 3

Thiết bị dàn keo:                                                               tốc độ dàn: 80 lần/phút. Mô tơ công suất: 0.5kw x 3

 

5.4  PLASTIC FILM COATING DEVICE:                        Conical push pin by wheel adjusting

Thiết bị dán màng phim bảo vệ:                                bộ chụp hình nón có bánh xe điều chỉnh

 

5.5  DUST SUCTION FOR EPS WASTE:

Hút bụi EPS:

·       Type of suction:                                                 Blowing fan

Kiểu hút:                                                              Quạt hút

·       Required Power:                                                 2.2 Kw

Công suất:                                                             2.2kw

 

6.  BLADE AND CIRCULAR SAW PANEL CUTTER: 1Pcs.

MÁY CẮT PANEL EPS BẰNG DAO RẸT VÀ LƯỠI CƯA: 1 Bộ


·       Type of Cutting                                                    Blade and circular Saw

Kiểu cắt:                                                                Dao rẹt và lưỡi cưa

·       Required Power                                                 1.5 Kw x 2

Công suất yêu cầu:                                           1.5kw x 2

·       Thickness of Panel                                             40mm – 200mm

Độ dày panel:                                                     40mm-200mm

·       Length of Panel                                                  1200mm – 30000mm

Chiều dài pane:                                                 1200mm-30000mm

·       Movement of Cutter:                                       1800mm (cylinder distance)

Máy cắt di chuyển:                                           1800mm (piston khí nén)

·       Type of operating:                                             Touch screen and PLC

Kiểu vận hành:                                                   Màn cảm ứng PLC

·       Sliding rail:                                                            Linear bearing

Ray trượt:                                                            trượt bạc đạn

 


 

Comments