Mẫu thiết kết bố trí dây chuyền sản xuất xốp EPS, EPS line layout

Để giúp bà con hình dung về cách bố trí hệ thống máy trên các diện tích đất khác nhau, chúng tôi lần lượt cung cấp các bản vẽ bố trí máy (layout) để việc hình dung được thuận tiện hơn.

Mô hình bố trí hai máy đúc khuôn thùng xốp EPS 1800x1600 và có khoảng trống chờ lắp thêm 2 máy tiếp theo, hồ nước và đường ống nước cấp và đường nước xả vào hồ giải nhiệt.Comments