Dây chuyền đúc khối eps cộng hòa liên bang Đức (Germany)

Sản xuât xốp khối EPS phát tài quá, $ không còn chỗ nào cất nên có ý định bán lại cho bà con cô bác ở Việt nam làm giàu.
Máy second hand đời 2009 nhé các bác. Nếu có nhu cầu gì khác cứ vui lòng liên hệ.


Comments