DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT EPS KHỐI 4M

 

SUBJECT :     EPS BLOCK MOLDING PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KHỐI XỐP EPS

 

 

BASIC DATA & TERMS:

Dữ liệu cơ bản


Layout of EPS production line

  Sơ đồ bố trí lắp đặt nhà máy


·         Capacity:                                              20m3 30m3 per hour

Công suất:                                            20m3-30m3 giờ

·         Electrical Installation Parts:          Approved by CE

Các bộ phận điện lắp đặt:               Theo chuẩn châu âu

·         Warranty:                                             One (1) year

Bảo hành:                                           1 năm

·         Services:                                               Production layout design, Installation, commissioning and training of operation personnel

Dịch vụ:                                                 Thiết kế lắp đặt, lắp đặt, vận hành và huấn luyện

·         Operating Manuals:                       Whole series of English specifications & reference

Books about EPS factories.

        Sách hướng dẫn:                              Toàn bộ sách hướng dẫn bằng tiếng Anh

·         Factory Area:                                     500m2 –1000m2

Diện tích nhà máy:                         500-1000m2

·         Required Power Supply:               60 KVA and 380V/50hz

Điện nguồn cấp:                              60Kva và 380V/50Hz

 


1.     AUTOMATIC VACUUM BLOCK MOLDING MACHINE-4000: 1unit

Máy đúc khuôn khối xốp tự động 4000: 1 máy

 

 

MAIN FEATURES:

Thông số chính

·         The machine is equipped with PLC programmable controller and touch screen to enhance the automatic process of opening and closing the mould, feeding, heating, heat preservation, cooling, demolding and releasing.

Thiết bị trang bị chương trình điều khiển PLC, màn điều khiển cảm ứng, có quá trình tự động đóng mở khuôn, nạp liệu, gia nhiệt, làm mát.

·         The machine is equipped with automatic vacuum control system for feeding, heating, heat preservation and cooling.

Máy có hệ thống chân không tự động để nạp liệu, làm nóng, gia nhiệt và làm mát.

·         The vacuum system includes vacuum storage tank, vacuum cooling tank and high efficiency water-cycle vacuum pump.

Hệ thống chân không gồm có bồn chân không, bồn làm mát chân không và bơm chân không tuần hoàn nước hiệu suất cao.

·         EPS blocks with density of 10-30 kg/m3 has fast molding, uniform fusion, low moisture content and consistent dimensions.

Xốp khối có tỷ trọng điều chỉnh 10-30kg/m3 sử dụng khuôn nhanh, nhiệt đồng nhất, ít ẩm và kích thước thích hợp.

·         Teflon coated mold (optional) can be installed to enhance easy demolding.

Khuôn phủ Teflon (chọn thêm) có thể lắp đặt để mở khuôn dễ dàng hơn

·         The machine is compatible with the EPS block production line.

Thiết bị phù hợp cho việc sản xuất xốp khối EPS

 

MAIN SPECIFICATIONS & PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Mold size:                                             4120mm x 1230mm x 630mm

Kích thước khuôn:                              4120x1230x630mm

·         Product size:                                        4000mm x 1200mm x 600mm

Kích thước sản phẩm:                         4000x1200x600mm

·         Product Density:                                  6kg/m3 30kg/m3

·         Tỷ trọng sản phẩm:                             6kg/m3 30kg/m3

·         Capacity:                                               2–6blocks per hour

Công suất:                                           2-6 cục xốp/giờ

·         Steam Pressure:                                  0.6 Mpa

Áp suất hơi nước nóng:                     0.6Mpa

·         Steam Inlet DN:                                    200 mm

Ông hơi đầu vào DN:                           200mm

·         Steam Consumption                            10-15 Kg/m3/block

Hơi nóng tiêu thụ:                               10-15 Kg/m3/cc xp 4m

·         Air-Compressed Inlet DN:                   50mm

Khí nén đầu vào DN:                           50MM

·         Compressed Air Pressure                   6 8 bar

Áp suất khí nén:                                  6-8bar

·         Air Consumption                                 0.5 m3/block

Khí nén tiêu thụ:                                  0.5m3/mỗi khối 4m

·         Cooling Water                                      0.6 m3/cycle

Nước làm mát:                                     0.6m3/chu kỳ

·         Power Supply Power:                       17 Kw

Điện tiêu thụ:                                       17kw

·         Power Supply Voltage:                     380 V/50Hz

Điệt thế nguồn cấp:                             380V/50Hz

·         Connection to Ground                         Grounding

Nối đất:                                                Nối đất

·         Protective System                               PE

Hệ thống bảo vệ:                                 PE

 

PARTS LIST: CHI TIT LINH KIN

·         Hopper silo:                                             1pcs    (Shunjie made)

Phễu silo:                                                1 bộ (Shunjie )

·         Block main machine:                              1pcs    (Shunjie made)

Máy chính:                                               1 bộ (Shunjie)

 


·         Vaccum tank system:                              1pcs    (Shunjie made)

Hệ thống bình chân không:                    1 bộ (Shunjie)

·         Block weighing and conveying rack:     1pcs    (Shunjie made)

Cân khối và rãnh chuyển khối:              1 bộ (Shunjie)

·         Control box                                              1pcs. (Shunjie made)

Hộp điều khiển:                                       1 bộ (Shunjie)

+ PLC                                                 Delta

PLC                                                    Delta (Đài Loan)

+Touch screen                                     Delta

Màn cảm ứng:                                    DELTA

+ Relay                                               Omron

Rờ le:                                                 Omron

+ Breaker                                            Chint

Ngắt mạch:                                        Chint

+ Button                                              Chint

Nút nhấn:                                          Chint

+Transformer                                        People group

Biến áp:                                              Peole group

 

2.     BATCH PRE-EXPANDER-1200:                    1unit

Máy kích nở trước 1200:                               1 bộ

 

 

MAIN FEATURES:

Đặc tính:

·         The machine is equipped with PLC programmable control device and touch screen to enhance optimum machine dialog.

Máy trang bị chương trình điều khiển PLC và màn cảm ứng cho khả năng tương tác tối ưu.

·         The  machine  is  equipped  with  a  charging  device  of  automatic  negative  pressure, electric weighing, level switch to enhance automatic feeding and gauge.

Thiết bị có hệ thống có thiết bị nạp tạo áp thụ động tự động, cân điện tử, nút chuyển mức để bảo đảm nạp và đo tự động.

·         The machine is equipped with automatic control device for temperature and pressure in the chamber and photoelectric level material to enhance uniform and light density of the EPS beads.

Thiết bị có điều khiển tự động nhiệt độ và áp suất trong buồng kích nở, có đo mức bằng quang điện để đảm bảo hạt nở đồng nhất và tỷ trọng đều.

·         The EPS beads are formed automatically by shock sieve, crushing and transfer fans.

Hạt eps được định hình tự động chuyển qua sang, và vận chuyển bằng các quạt hút.

·         It has steam reducing valve to ensure the stable pressure and temperature within ±1°C in the chamber.

Có van giảm hơi nóng để đảm bảo áp hơi và nhiệt độ ổn định trong khoảng +/-1 độ trong buồng trộn.

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Chamber Diameter:                   1200 mm

Đường kính buồng trộn:           1200mm

·         Chamber Height:                       1800mm

Chiều cao buồng trộn:              1800mm

·         Chamber Volume:                     2.0 m3

·         Steam Inlet DN:                          50 DN

Hơi đầu vào DN:                        50DN

·         Steam Pressure:                       0.2 -1.0 Mpa

Áp hơi nước nóng:                   0.2-1.0Mpa

·         Steam Consumption:                5 10 kg/cycle

Hơi nóng tiêu thụ:                     5-10Kg/chu kỳ

·         Air-Compressed Inlet DN:         25 DN

Khí nén đầu vào DN:                 25DN

·         Compressed Air Consumption:1.5 3.0 kg/cycle

Khí nén tiêu thụ:                         1.5-3.0kg/chu kỳ

·         Compressed Air Pressure:       5 8 bar

Áp khí nén:                                5-8Bar

·         Power:                                        15 Kw

Công suất:                                 15Kw

·         Connection to ground:              Grounding

Nối đất:                                      nối đất

·         Control Mode:                           Electronic

Điều khiển:                                Điện tử

 


·         Drying System:                          Fluidized Bed

Hệ thống làm khô:                    Giường tầng sôi

·         Foaming Density:                      12kg/m3 30kg/m3

Tỷ trọng xốp:                             12-30kg/m3

·         Density Tolerance:                    ± 3%

Sai số tỷ trọng:                           +/-3%

·         Capacity:                                     200 kg/hour 500kg/hour

Công suất:                                 200-500kg/giờ

 

PARTS LIST: Danh sách linh kin

·         Material loader:                                       1pcs    (Shunjie made)

Nạp nguyên liệu:                                     1 bộ (Shinjie)

·         Pre-expander main machine:                 1pcs    (Shunjie made)

Máy kích nở chính:                                 1 bộ (Shunjie)

+ Steam valve                                   Burte

Van hơi nước nóng:                        Burte

+ Water valve                                     Burte

Van nước:                                         Burte

+ Air valve                                          Burte

Van khí:                                             Burte

 

·         Fluid bed:                                                 1pcs    (Shunjie made)

Giường tầng sôi:                                    1 bộ (Shunjie)

·         Control box                                              1pcs. (Shunjie made)

Hộp điều khiển:                                       1 bộ (Shunjie)

+ PLC                                               Delta

PLC                                                  Delta

+Touch screen                                   Delta

Màn cảm ứng:                                  Delta

+ Relay                                             Omron

Rờ le:                                               Omron

+ Breaker                                            Chint

Ngắt mạch:                                        Chint

+ Button                                              Chint

Nút bấm:                                           Chint

+Transformer                                        People group

Biến áp:                                              People group

 

 

 

4.  HOT WIRE HORIZITIONAL BLOCK CUTTING MACHINE-4000: 2unit

Máy cắt dây nhiệt ngang cho xóp khối 4000: 2 máy

 

 

MAIN FEATURES:

Tính năng chính:

·         Horizontal cutting wires are installed cutting of the EPS blocks.

Máy cắt ngang dây nhiệt dùng để cắt khối EPS

·         The error of diagonal: <±1mm

Sai số cắt: <±1mm

·         A 8 KVA special transformer is installed to accommodate 50 wires.

Bộ biến áp đặc biệt 8kva để điều khiển 50 dây nhiệt

·         The frequency of Panasonic frequency inverter for speed adjustable between 0 2 m/min.

Biến tần Panasonic dùng để thay đổi tốc độ trong khoảng 0-2m/phút.

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Maximum product Dimension:                      4000*1200*1000mm

Kích thước tối đa sản phẩm: 4000x1200x1000mm

·         Minimum Cutting Thickness:                        10 mm

Độ dày cắt tối thiểu:                                       10mm

·         Cutting Speed:                                                 0 4.5 meters/minute

Tốc độ cắt:                                                       0-4.5m/phút

·         Number of operating Hot Wire:                       50 wires

Số dây nhiệt hoạt động:                                  50 Dây

·         Hot Wire Specifications:                                  0.4 0.8 mm

Thông số dây nhiệt:                                         0.4-0.8mm

·         Power Voltage:                                                 380V / 50 Hz

Điện thế cấp:                                                    380V/50Hz


·         Transformer Capacity:                                     10 Kw

Công suất:                                                        10Kw

·         Connection to Ground:                                    Grounding

Nối đất:                                                             nối đất

·         Protective System:                                           PE

Hệ thống bảo vệ:                                              PE

·     Profile size:      6200*1600*1800mm

              Kích thước:              6200x1600x1800mm

·         Weight:                                                              2,900kg

Trọng lượng:                                                    2,900kg

 

PARTS LIST: Danh sách linh kin

·         Cutting frame main machine:                 1pcs    (Shunjie made)

Sườn chính máy cắt:                              1 bộ (Shunjie)

·         Control box                                              1pcs. (Shunjie made)

Hộp điều khiển:                                       1 bộ (Shunjie)

+ Relay                                             Omron

Rờ le:                                               Omron

+ Breaker                                            Chint

Ngắt mạch:                                        Chint

+ Button                                              Chint

Nút nhấn:                                          Chint

+Transformer                                        People group

Biến áp:                                              People group

 

3.     SELLING PRICES OF THE STANDARD MACHINES AS DESCRIBED ABOVE :

Gía bán với thiết bị mô tả chi tiết ở trên:

 

·         One (1) unit/set of automatic vacuum block molding machine-4000

USD


Một bộ máy đúc khối 4000:

USD


·       One (1) unit/set of batch pre-expander-1200

Máy kích n trước 1200                                    

USD


 

 

·         Two (2) unit/set of hot wire horizontal block cutting machine-4000

USD


Máy ct dây nhit xp khi (2 máy)

 

 

 

 

 

·         Shipping freight(Six 40 feet container) from shanghai to Haiphong

USD


Phí vn ti vn chuyn (6 công 40feet) t Thượng hi đến Hi phòng

 

 

 

4.     AUXILIARY OF EQUIPEMENTS(OPTION ITEMS)

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHỌN THÊM

1)  SILOS

Silo

Size: 3.0x3.0x5.0m     Quantity: 8 pcs

Made of steel corner; Nylon net ;zinc-plating steel pipe for transmitting material 150mm Butterfly valve to control filling and tranfer silo; ;

Kích thước: 3x3x5m Số lượng 8 bộ

Làm bằng thép góc, lưới nylon, thép ống mạ kẽm, ống chuyển vật liệu ống kẽm 150mm

Unit price: USD             8pcs        Total price: USD

Đơn giá:  usd bộ          8 bộ:       tổng giá:  usd

 

 

2)      AIR COMPRESSOR (Size: 1.0x1.0x1.2m                                                     weight:120kg/pcs.)

Máy nén khí (kích thước 1x1x1.2m trng lượng 120kg/b)

Twin screw type

Flow 2.8 m3/min, working pressure 0.7Mpa Power consumption: 16 Kw

Kiểu nén khí trục vít

Lưu lượng 1.8m3/phút, áp làm việc 0.7 Mpa

Công suất máy: 16kw

Unit price: USD.       one unit

 

Đơn giá:  usd          một bộ


 

 

 

3)      COMPRESSED AIR ACCUMULATOR (Size: Dia0.8mx2.2m                                                                  weight:230kg/pcs.)

Bình t khí nén (Kích thước 0.8x2.2m, trng lượng 230kg/b)

Volume: 2m3

Operating pressure: max 10bar

Thể tích 2m3

Áp hoạt động: max 10 Bar

Unit Price: USD       one unit

Đơn giá:                  1 bộ

 

 

 

4)  STEAM ACCUMULATOR (Size: Dia 1.8mx3.2m                                                                 weight:1600kg/pcs.)

Bình tụ hơi nước nóng (Kích thước 1.8x3.2m trọng lượng 1600kg/bộ)

Volume: 15

Operating pressure: Max 10bar

With 75mm rock wool insulation covered by 1mm Al-alloy sheet.

Thể tích: 15m3

Áp hoạt động:max 10 bar

Bọc cách nhiệt bông khoáng 75mm phủ ngoài bằng nhôm hợp kim dày 1mm

Unit price: USD       one unit

Đơn giá:  usd          một bộ

 

 

 

5)      COOLING WATER PUMP      (Size: 1.2mx0.3mX0.4m       weight:60kg/pcs.)

BƠm làm mát nước (kích thước 1.2x0.3x0.4m trng lượng 60kg/b)

type:20-50-15

flow 50 m3/h , lift 50m power consumption : 15Kw

Kiểu: 20-50-15

Lưu lượng 50m3/giờ, lên cao 50m

Điện tiêu thụ: 15kw


unit price:USD      two units    Total price:USD

Đơn giá:  usd       2 bơm        tổng giá  usd

 

6)      WATER COOLING TOWER with lower pressure pump

Tháp giải nhiệt nước với bơm áp thấp

(Size: Dia2.0mx2.6m                                    weight:160kg/pcs.)

Kích thước 2.0x2.6m trọng lượng 160kg/bộ

Capacity: 80m3/hour,                   power: 3 kw;

Entry water temperature:60 centigrade;

Công suất: 80m3/giờ, điện tiêu thụ 3kw

Nước đầu vào: 60 độ C

Unit price: USD    one unit

Đơn giá:  usd       một bộ

 

 

 

7)      STEAM BOILER           Unit price: USD         one unit

Nồi hơi:                        đơn giá  usd             1 bộ

 

Model WNS3.0-1.0-YQ

Kiểu : WNS3.0-1.0-YQ

Steam Out Put:                       3000kg/hr

Công suất hơi:                                           3000kg/giờ

Steam Pressure:                      1.0Mpa

Áp hơi nóng:                                                1.0Mpa

Fuel:                                Coal and wood

Nhiên liệu:                                                   Than và củi

Dimensions:                                                  5500×2700×2650mm(L× H)

Kích thước máy:                                        5500x2700x2650mm(dài x rộng xcao)

Control Voltage:                                           220V/60Hz/1P

Điện thế điều khiển:                                   220v/60HZ/1p

 

PARTS LIST: Chi tiết linh kin

·         Boiler body:                                             1pcs

 

Thân nồi hơi:                                    1 bộ


·         Wood/Coal feeding chain:                      1pcs

Dụng cụ chuyển than/củi:                      1 bộ

·         Water process equipment:                     1pcs

Thiết bị đựng nước đun:                        1 bộ

·         Water supply pump:                                2pcs

Bơm cấp nước:                                       2 cái

·         Chimney:                                                  1pcs

ống khói:                                                   1 bộ

·         Smoke process equipment:                    1pcs

Thiết bị xử lý khói:                                  1 bộ

 

8)  PIPE SYSTEM

Hệ thống ống

pipe and valve for steam system, compressed air system, cooling water system. Except for steam boiler and fittings for steam boiler including the following items:

Hệ thống ống và van cho hơi nước nóng, hệ thống ống khí nén, hệ thống ống nước làm mát. Ngoại trừ ống và khớp nối cho nồi hơi, hệ thống ống gồm có:

1, Pipe system hệ thống ống

2, Valve and gauge hệ thống van và đồng hồ đo

3, Pipe Insulation ống cách nhiệt

Total price: USD              All set of pipe work with valves

Tổng giá:  usd                 tất cả làm việc cùng với các van

 

 

 

 

The operators of the factory (Buyer) should be present during the commissioning in order to become familiar with the new machine.

Nhân viên vận hành thiết bị (bên mua) cần có mặt trong quá trình vận hành và lắp đặt để làm quen với máy mới.

 

 

COMMERCIAL TERMS AND CONDITIONS:

Điều kiện thương mại

Quotation:                      CIF VN     USD

Báo giá:                           CIF VN     USD

Delivery Time:              Approximately 90 days after technical clearance

and the receipt of the required first payment.

Thời gian giao hàng:    Xấp xỉ 90 ngày sau khi thông qua kỹ thuật và nhận được thanh toán ban đầu

 

Payment terms:          First Payment:30% by T/T upon signing of the sales contract.

Second Payment: 65% by T/T or L/C before shipment of machines. Third payment: 5% by T/T after installation finished.

Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 30% TT. Lần 2 65% TT hay lc, lần 3 5% tt sau 1 năm

 

Installation & Commissioning: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH

Three engineers will be assigned for the installation, commissioning and training for the maximum duration of 15 working days, the cost are invoiced separately on the

basis of the payment conditions and travel expenses valid at that time. The Buyer has to take care for the pre-installation and commissioning preparations before arrival of Seller’s

Technicians at the Buyer’s factory site.

Bên bán cấp 3 kỹ sư đến lắp đặt vận hành và huấn luyện trong khoảng 15 ngày. Chi phí đi lại ăn ở tính trên thời giá tại thời điểm lắp đặt.

Bên mua hỗ trợ bố trí lắp đặt và vận hành trước khi kỹ thuật có mặt tại xưởng bên mua.

 

Warranty:                       Twelve 12) months warranty, starting from the date of acceptance and turnover by the Buyer.

Bảo hành:                      12 tháng bảo hành

Remark:                            The quotation is 30 days valid.

 

Ghi chú:                           báo giá có giá trị 30 ngày


We hope that the information, terms and conditions above mentioned are in accordance to your requirements. In case you have further questions or clarifications, feel free to consult us for further explanations.

Comments