Dây chuyền sản xuất khối xốp EPS 2 MÉT

Đáp ứng nhu cầu sản xuất xốp EPS cách nhiệt với giá đầu tư thích hợp. Công ty chúng tôi thiết kế dàn máy đúc khối kích thước cỡ 2M đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về xốp khối, xốp dùng trong sản xuất panel và đóng gói các sản phẩm dễ vỡ.

Dây chuyển xốp khối 2m có thể sản xuất được các sản phẩm sau:

- Sản xuất xốp khối kích thước dài 2 mét

- Sản xuất xốp khối thông thường

- Sản xuất xốp khối EPS chống cháy

- Sản xuất hạt xốp EPS kích nở dùng trộn trong bê tông

 

 

SUBJECT :     EPS PRODUCTION LINE

DÂY CHUYN SN XUT XP KHI EPS

 


 

Layout of EPS production line

BASIC DATA & TERMS:

Dữ liệu cơ bản

·Electrical Installation Parts:          Approved by CE

                 Các bộ phận điện lắp đặt:             Theo chuẩn châu âu

·Warranty:                                             One (1) year

                                                                                Bảo hành: 1 năm

·Services:                                               Production layout design, Installation, commissioning and training of operation personnel

                 Dịch vụ:                                              Thiết kế lắp đặt, lắp đặt, vận hành và huấn luyện

·Operating Manuals:                       Whole series of English specifications & reference

Books about EPS factories.

              Sách hướng dẫn:                              Toàn bộ sách hướng dẫn bằng tiếng Anh

·Factory Area:                                     500m2 –1000m2

                                                                               Diện tích nhà máy:             500-1000m2

·Required Power Supply:               120 KVA and 380V/50hz

                                                                               Điện nguồn cấp:    60Kva và 380V/50Hz

 


 

1.     AUTOMATIC BLOCK MOLDING MACHINE-2000

MÁY ĐÚC KHUÔN TỰ ĐỘNG 2000MM


MAIN FEATURES:

Thông số chính

·         The machine is equipped with PLC programmable controller and touch screen to enhance the automatic process of opening and closing the mould, feeding, heating, heat preservation, cooling, demolding and releasing.

Thiết bị trang bị chương trình điều khiển PLC, màn điều khiển cảm ứng, có quá trình tự động đóng mở khuôn, nạp liệu, gia nhiệt, làm mát.

·         The machine is equipped with automatic vacuum control system for feeding, heating, heat preservation and cooling.

Máy có hệ thống chân không tự động để nạp liệu, làm nóng, gia nhiệt và làm mát.

·         The vacuum system includes vacuum storage tank, vacuum cooling tank and high efficiency water-cycle vacuum pump.

Hệ thống chân không gồm có bồn chân không, bồn làm mát chân không và bơm chân không tuần hoàn nước hiệu suất cao.

·         EPS blocks with density of 8-30 kg/m3 has fast molding, uniform fusion, low moisture content and consistent dimensions.

Xốp khối có tỷ trọng điều chỉnh 8-30kg/m3 sử dụng khuôn nhanh, nhiệt đồng nhất, ít ẩm và kích thước thích hợp.

·         Teflon coated mold (optional) can be installed to enhance easy demolding.

Khuôn phủ Teflon (chọn thêm) có thể lắp đặt để mở khuôn dễ dàng hơn

·         The machine is compatible with the EPS block production line.

Thiết bị phù hợp cho việc sản xuất xốp khối EPS

 

 

MAIN SPECIFICATIONS & PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Mold size:                                             2060mm x 1030mm x 530mm

Kích thước khuôn:                              2060mm x 1030mm x 530mm

·         Product size:                                        2000mm x 1000mm x 500mm

Kích thước sản phẩm:                         2000mm x 1000mm x 500mm

·         Product Density:                                  8kg/m3 – 30 kg/m3

·         Tỷ trọng sản phẩm:                             8kg/m3 30kg/m3

·         Capacity:                                               2–4blocks per hour

Công suất:                                           2-4 cục xốp/giờ

·         Steam Pressure:                                  0.6 Mpa

Áp suất hơi nước nóng:                     0.6Mpa

·         Steam Inlet DN:                                    150 mm

Ông hơi đầu vào DN:                           1500mm

·         Steam Consumption                            10-15 Kg/m3/block

Hơi nóng tiêu thụ:                               10-15 Kg/m3/cục xốp 4m

·         Air-Compressed Inlet DN:                   50mm

Khí nén đầu vào DN:                           50MM

·         Compressed Air Pressure                   6 8 bar

Áp suất khí nén:                                  6-8bar

·         Air Consumption                                 0.5 m3/block

Khí nén tiêu thụ:                                  0.5m3/mỗi khối 6m

·         Cooling Water                                      0.6 m3/cycle

Nước làm mát:                                     0.6m3/chu kỳ

·         Power Supply Power:                       7 Kw

Điện tiêu thụ:                                       7kw

·         Power Supply Voltage:                     380 V/50Hz

Điệt thế nguồn cấp:                             380V/50Hz

·         Connection to Ground                         Grounding

Nối đất:                                                Nối đất

·         Protective System                               PE

Hệ thống bảo vệ:                                 PE

·       Machine Dimension:                          3200mm(L) X 1800mm(W)X 2300mm(H)

Kích thước máy:                                3200mm(L) X 1800mm(W)X 2300mm(H)

·       Weight :                                                  4ton

Trọng lượng máy:                                           4 tấn


 

2.     BATCH PRE-EXPANDER-1100:

MÁY KÍCH NỞ TRƯỚC - 1100

 


MAIN FEATURES:

Đặc tính:

·         The machine is equipped with PLC programmable control device and touch screen to enhance optimum machine dialog.

Máy trang bị chương trình điều khiển PLC và màn cảm ứng cho khả năng tương tác tối ưu.

·         The  machine  is  equipped  with  a  charging  device  of  automatic  negative  pressure, electric weighing, level switch to enhance automatic feeding and gauge.

Thiết bị có hệ thống có thiết bị nạp tạo áp thụ động tự động, cân điện tử, nút chuyển mức để bảo đảm nạp và đo tự động.

·         The machine is equipped with automatic control device for temperature and pressure in the chamber and photoelectric level material to enhance uniform and light density of the EPS beads.

Thiết bị có điều khiển tự động nhiệt độ và áp suất trong buồng kích nở, có đo mức bằng quang điện để đảm bảo hạt nở đồng nhất và tỷ trọng đều.

·         The EPS beads are formed automatically by shock sieve, crushing and transfer fans.

Hạt eps được định hình tự động chuyển qua sang, và vận chuyển bằng các quạt hút.

·         It has steam reducing valve to ensure the stable pressure and temperature within ±1°C in the chamber.

Có van giảm hơi nóng để đảm bảo áp hơi và nhiệt độ ổn định trong khoảng +/-1 độ trong buồng trộn.

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

·     Chamber Diameter:                   1100 mm

·     Chamber Height:                       1800mm

·     Chamber Volume:                     1.7 m3

·     Steam Inlet DN:                         50 DN

·     Steam Pressure:                       0.2 -1.0 Mpa

·       Steam Consumption:                ± 5 – 10 kg/cycle

·     Air-Compressed Inlet DN:         25 DN

·       Compressed Air Consumption: 1.5 – 3.0 kg/cycle

·       Compressed Air Pressure:       5 – 8 bar

·     Power:                                       15 Kw

·     Connection to ground:              Grounding

·     Control Mode:                           Electronic

·     Drying System:                          Fluidized Bed

·       Foaming Density:                      10kg/m3 30kg/m3

·       Density Tolerance:                    ± 3%

·       Capacity:                                     120 kg/hour – 500kg/hour

·     Machine Dimension:                 5600mm(L) X 3800mm(W)X 4500mm(H)

·     Weight:                                      3.5ton

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Chamber Diameter:                   1100 mm

Đường kính buồng trộn:           1100 mm

·         Chamber Height:                       1800mm

Chiều cao buồng trộn:              1800mm

·         Chamber Volume:                     1.7 m3

Thể tích buồng trộn:                 1.7m3

·         Steam Inlet DN:                          50 DN

Hơi đầu vào DN:                        50DN

·         Steam Pressure:                       0.2 -1.0 Mpa

Áp hơi nước nóng:                   0.2-1.0Mpa

·         Steam Consumption:                5 10 kg/cycle

Hơi nóng tiêu thụ:                     5-10Kg/chu kỳ

·         Air-Compressed Inlet DN:         25 DN

Khí nén đầu vào DN:                 25DN

·         Compressed Air Consumption:1.5 3.0 kg/cycle

Khí nén tiêu thụ:                         1.5-3.0kg/chu kỳ

·         Compressed Air Pressure:       5 8 bar

Áp khí nén:                                5-8Bar

·         Power:                                        15 Kw

Công suất:                                 15Kw

·         Connection to ground:              Grounding

Nối đất:                                      nối đất

·         Control Mode:                           Electronic

Điều khiển:                                Điện tử

Drying System:                          Fluidized Bed

Hệ thống làm khô:                    Giường tầng sôi

·         Foaming Density:                      10kg/m3 30kg/m3

Tỷ trọng xốp:                             10-30kg/m3

·         Density Tolerance:                    ± 3%

Sai số tỷ trọng:                           +/-3%

·         Capacity:                                     120 kg/hour 500kg/hour

Công suất:                                 120-500kg/giờ

·     Machine Dimension:                 5600mm(L) X 3800mm(W)X 4500mm(H)

Kích thước máy:                               5600mm (dài) x 3800mm (rộng) x 4500mm(cao)

·     Weight:                                      3.5ton

Trọng lượng máy:                            3.5 tấn

 


 

3.     HOT WIRE HORIZITIONAL BLOCK CUTTING MACHINE-4000:

MÁY CẮT NGANG DÂY NHIỆT – 4000MM


MAIN FEATURES:

Tính năng chính:

·         Horizontal cutting wires are installed cutting of the EPS blocks.

Máy cắt ngang dây nhiệt dùng để cắt khối EPS

·         The error of diagonal: <±1mm

Sai số cắt: <±1mm

·         A 8 KVA special transformer is installed to accommodate 50 wires.

Bộ biến áp đặc biệt 8kva để điều khiển 50 dây nhiệt

·         The frequency of Panasonic frequency inverter for speed adjustable between 0 4 m/min.

Biến tần Panasonic dùng để thay đổi tốc độ trong khoảng 0-4m/phút.

 

 

MAIN SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:

Thông số kỹ thuật chính:

·         Maximum product Dimension:                      4000*1200*1000mm

Kích thước tối đa sản phẩm: 4000*1200*1000mm

Minimum Cutting Thickness:                           10 mm

Độ dày cắt tối thiểu:                                       10mm

·         Cutting Speed:                                                 0 4.5 meters/minute

Tốc độ cắt:                                                       0-4.5m/phút

·         Number of operating Hot Wire:                       50 wires

Số dây nhiệt hoạt động:                                  50 Dây

·         Hot Wire Specifications:                                  0.4 0.8 mm

Thông số dây nhiệt:                                         0.4-0.8mm

·         Power Voltage:                                                 380V / 50 Hz

Điện thế cấp:                                                    380V/50Hz

·         Transformer Capacity:                                     10 Kw

Công suất:                                                        10Kw

·         Connection to Ground:                                    Grounding

Nối đất:                                                             nối đất

·         Protective System:                                           PE

Hệ thống bảo vệ:                                              PE

·     Profile size:                                                      4800mm(L) X 1950mm(W)X 2450mm(H)

              Kích thước:                                                      4800mm(L) X 1950mm(W)X 2450mm(H)

·         Weight:                                                              2,200kg

Trọng lượng:                                                    2,200kg


 

 

4.     SELLING PRICES OF THE STANDARD MACHINES AS DESCRIBED ABOVE :

GIÁ BÁN THIẾT BỊ VỚI TIÊU CHUẨN MÔ TẢ BÊN TRÊN

·      one (1) unit/set of Automatic block molding machine-2000 USD 

Một bộ máy đúc khuôn khối – 2000                                                              

·      one (1) unit/set of Batch pre-expander-1100 USD 

Một bộ máy kích nở trước - 1100

·      one (1) unit/set of hot wire block cutting machine-4000 USD

Một bộ máy cắt khối ngang – 4000

 

 

5.     AUXILIARY OF EQUIPEMENTS(OPTION ITEMS)

Thiết bị phụ trợ chọn thêm

1)  SILOS

Silo

Size: 2.5x2.5x6.0m    

Made of steel corner; Nylon net ;zinc-plating steel pipe for transmitting material 150mm Butterfly valve to control filling and tranfer silo; ;

Kích thước: 2.5x2.5x6m

Làm bằng thép góc, lưới nylon, thép ống mạ kẽm, ống chuyển vật liệu ống kẽm 150mm 

2)      AIR COMPRESSOR

Máy nén khí

Twin screw type

Flow 0.8 m3/min, working pressure 0.7Mpa Power consumption: 5.5 Kw

Kiểu nén khí trục vít

Lưu lượng 1.8m3/phút, áp làm việc 0.7 Mpa

Công suất máy: 5.5kw


 


 

3)      COMPRESSED AIR ACCUMULATOR

Bình tụ khí nén

Volume: 0.6m3

Operating pressure: max 10bar

Thể tích 0.6m3

Áp hoạt động: max 10 Bar


  

4)  STEAM ACCUMULATOR

Bình tụ hơi nước nóng

Volume: 3

Operating pressure: Max 10bar

With 75mm rock wool insulation covered by 1mm Al-alloy sheet.

Thể tích: 3m3

Áp hoạt động:max 10 bar

Bọc cách nhiệt bông khoáng 75mm phủ ngoài bằng nhôm hợp kim dày 1mm


 


 

5)      COOLING WATER PUMP     

BƠm làm mát nước

type:20-50-15

flow 10 m3/h , lift 25m

power consumption : 7Kw

Kiểu: 20-50-15

Lưu lượng 10m3/giờ, lên cao 25m

Điện tiêu thụ: 7kw 

 

6)      WATER COOLING TOWER with lower pressure pump

Tháp giải nhiệt nước với bơm áp thấp


(Size: Dia2.0mx2.6m                                    weight:160kg/pcs.)

Kích thước 2.0x2.6m trọng lượng 160kg/bộ

Capacity: 10m3/hour,                   power: 3 kw;

Entry water temperature:60 centigrade;

Công suất: 10m3/giờ, điện tiêu thụ 3kw

Nước đầu vào: 60 độ C 

 

7)  STEAM BOILER

Nồi hơi

 

 

ModelWNS0.5-1.0-YQ

Model:           WNS0.5-1.0-YQ

Steam Out Put:                      500kg/hr

Lưu lượng hơi:                                          500kg/giờ

Steam Pressure:                      0.8Mpa

Áp suất hơi:                                                 0.8Mpa

Fuel:                               Coal and wood

Nhiên liệu:                                                   Than và củi

Dimensions:                                                5500×2700×3800mm(L× B× H)

Kích thước máy:                                        5500x2700x3800mm (Dài x rộng x cao)

Control Voltage:                                           220V/60Hz/1P

Điện thế điều khiển:                                   220V/60Hz/1P

Operating Voltage:                                        380V/60Hz/3P

Điện thế hoạt động:                                    380V/60Hz/3PHA

Unit price:22000                                        One unit


 

 

8)  Hệ thống ống

pipe and valve for steam system, compressed air system, cooling water system. Except for steam boiler and fittings for steam boiler including the following items:

Hệ thống ống và van cho hơi nước nóng, hệ thống ống khí nén, hệ thống ống nước làm mát. Ngoại trừ ống và khớp nối cho nồi hơi, hệ thống ống gồm có:

1, Pipe system hệ thống ống

2, Valve and gauge hệ thống van và đồng hồ đo

3, Pipe Insulation ống cách nhiệt


 

Comments