.Dây chuyền cán xà gồ C-Z 1.5-3.2mm tự động chuyển đổi T9 2018

Việt Nguyên Co.,Ltd vừa lắp dây chuyền cán xà gồ C,Z tại nhà máy Hải Dương.
Với chức năng cán 1.5-3.2 tự động chuyển đổi từ xà gồ C qua xà gồ Z.
Thành phẩm xà gồ C độ dày 1.8mm
Thành phẩm xà gồ Z độ dày 1.8mm
Xà gồ C độ dày 3.0mm

YouTube Video

Video dây chuyền xà gồ CZ tự động chuyển đổi

Dây chuyền thời gian giao hàng 60 ngày, lắp đặt và cân chỉnh trong vòng một tuần


Comments