Cung cấp nguyên nguyên liệu Cyclopentane C5 95%, 80%, 60%

Chính phủ Việt Nam đã ký và tham gia rất chặt chẽ nghị định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu.
Trong đó việc loại bỏ các hệ trợ nở gây hại cho tầng Ozone như HCFC 141B hay các chất CFC trước đây thay thế bẳng Cyclopentane đóng vai trò chìa khóa hiện nay.Đồng thời với việc chuyển đổi, với những sản phẩm xuất khẩu tiêu chuẩn quốc tế cũng đòi hỏi sản phẩm không sử dụng nguyên liệu chứa chất gây hại môi trường.Để kịp thời đáp ứng sự thay đổi của thị trường, hiện tại công ty chúng tôi đã sản xuất và cung vấp polyol trộn sẵn Cyclopentane cho đủ các ứng dụng khác nha.
Bên cạnh đó, với những công ty tự trộn Polyol, công ty chúng tôi có cung cấp Cyclopentane riêng dưới dạng tank hoặc dạng phuy.Comments