Bồn điều nhiệt hóa chất polyol, iso & các hóa chất khác

Để ổn định nhiệt cũng như trộn trước hóa chất cho đồng nhất, chúng tôi cung cấp cho thị trường các loại bồn trộn với dung tích khác nhau.
Dưới đây chúng tôi giới thiệu loại bồn 1000L chuyên dụng cho trộn polyol trong sản xuất xốp PU. ở Miền Bắc khách hàng sẽ đặc biệt cảm thấy hiệu quả và thấy quá trình phản ứng của hóa chất rất ổn định. Riêng với hóa chất PU hệ nước sau khi có bồn điều nhiệt sẽ hoàn toàn cảm thấy yên tâm về sự ổn định.

Specification and parameters:

Thông số cơ bản

 

l  Effective volume: 1000 L; Bồn trộn thể tích hiệu dụng 1000L

l  Jacket type; Kiểu bồn bọc bảo ôn

l  Maximum working pressure: 0.2MPa; Ap suất làm việc tối đa 0.2Mpa

l  1 pcs. jacket water safety valve, set the working pressure of 0.20MPa; van an toàn áp bảo ôn cài đặt ở 0.20Mpa

l  1 pcs. Gear pump from 200L drum to the tank; Bơm nạp liệu từ phuy 200L nguyên liệu

l     1 pcs. Gear pump from the tank to the Foaming machine; Một bơm bánh răng để bơm hóa chất từ bồn điều nhiệt qua bồn máy đổ xốp

l  Glass visual level Đo mức hóa chất trong bồn trực quan

l  Temperature probe: PT100 điện trở nhiệt PT100

l     Electrical heater:  12kw Công suất gia nhiệt điện 12Kw

l    Mechanical stirrer, power 0.75KW, speed 46rpm; Khuấy cơ học công suất 0.75Kw, tốc độ khuấy 46 vòng/phút

l       1pcs. Control box Một hộp điều khiển

 Comments