Cung cấp C5H10 Cyclopentane dưới dạng phuy

Việt Nguyên Co.,Ltd cung cấp chuyên nghiệp thiết bị phun xốp PU sử dụng Polyol hệ Cyclopnentane, nguyên liệu PU hệ C5H10 các loại.
Hiện nay ngoài nguyên liệu trợ nở Cyclopentane dưới dạng tank 17 tấn, công ty chúng tôi còn cung cấp C5H10 dưới dạng phuy 150kg, hay 200L thuận tiện cho việc sử dụng linh hoạt trong sản xuất xốp polyurethane.
Phuy C5H10 tinh khiết 95% chuyên dụng làm trợ nở cho foam PU
Kho hàng Cyclopentane chúng tôi luôn sẵn có trong kho để phục vụ nhu cầu thị trường.
Chất trợ nở C5 được vận chuyển theo phương thức chuyên nghiệp đến kho người tiêu dùngComments