Máy phun xốp áp cao sử dụng Cyclopentane cho sản xuất panel

PU FOAMING MACHINE(PENTANE)

MÁY PHUN XP PU H CYCLOPENTANE LƯU LƯỢNG PHUN 3KG/S (3000Gram/giây)

 

 

 

 

 

Technical Configuration Cấu hình kỹ thuật

1. Profile: Tóm tắt

HP150-C5 two-component high pressure injecting machine, , has one PLOY barrel and one ISO barrel, and the two metering units are drived by two independence motors , through change the motor's speed to control the metering pump’s output. This kind of machine is specially used in the polyurethane foaming products.

Hp150-C5 là máy phun xốp áp suất cao hai thành phần, Có thùng chứa Polyol, ISO, và bộ định lượng cho từng thành phần điều khiển bằng mô tơ độc lập, qua việc thay đổi tốc độ mô tơ sẽ điều chỉnh lưu lượng phun của bơm. Loại máy này chuyên dụng để sản xuất các sản phẩm xốp polyurethane.

 

2.  Equipment, main technical parameters and description Thông số kỹ thuật chính và mô tả

2.1  Equipment Type: HP150-C5 Kiểu thiết bị: HP150-C5

2.2  The application of foam: hard foam ng dng xp: xp cng

2.3  Viscosity: (22 ) Độ nhớt ở 22 độ C

Polyol :   ~ 2000mPas

Isocyanate:                     ~1500mPas

2.4  Injection capacity (mixing ratio 1:1) :600~3000g/s(1:1) Lưu lượng phun :600-3000g/s

2.5  Mixture ratio adjustment rang: 5:1 ~ 1:1 T l trn điu chnh 5.1-1.1

2.6  Injection time: 0.01 ~ 9.99s (accurate to 0.01s) Thi gian phun: 0.01-9.99s

2.7  Injecting program setting:    Manual inject time set: 3pcs.        Auto inject time set: 99pcs. Cài đặt chương trình phun: Đặt th công: 3 chương trình. Cài đặt t động 99 chương trình

2.8  Measurement Unit: Measurement accuracy of0.5% Bộ định lượng: chính xác đến =< 0.5%

Components, including those with anti-vibration pad bracket, speed adjustable motor, coupling of shaft, high precision metering pump of volumetric piston type and safety valves, pressure sensor , rotating speed sensor. Metering pump and motor connected by magnetic.

Các bộ phận, gồm có giá đỡ chống rung, mô tơ điều chỉnh tốc độ, khớp nối, bơm định lượng chính xác cao kiểu piston có van an toàn, cảm biến áp suất, cảm biến tốc độ. Bơm định lượng nối với mô tơ qua khớp nối từ.


 

Raw material Nguyên liu

POLY

ISO.

Quantity Lượng

1

1

Metering pump model Kiu bơm

A2VK5555cc/r

A2VK5555cc/r

Motor powerkwMô tơ

22

22

Motor speedrpmTốc độ mô tơ

1450

1450

Pump and shaft sealing Khp ni

Magnetic Khp t

Magnetic Khp t

 

 

2.9  Pressure limit and control system Gi ới hạn áp suất và hệ thống điều khiển

Both Polyol and Isocyanate working pressure are in a range of 6~22Mpa. Whenever the

working pressure exceed the range of 25Mpa, the machine will be stopped automatically and give an alarm at the same time.

Cả Polyol và Iso làm việc ở áp suất khoảng 6-22Mpa. ở đây áp suất nếu vượt quá 25Mpa, thiết bị sẽ tự động ngừng và có cảnh báo xuất hiện.

 

2.10     Component flow control and test unit Kiểm soát lưu lượng và kiểm nghiệm

According with the pump’s flow the components’ mixing range and the related parameters,Our machine can change the components’ flow out by adjust the shift motor. Testing andcorrecting the components’ flowing parameters and the mixing range by their own feeding valve, so as to adjust and control the components’ flow.

Tùy theo lưu lượng bơm, thành phần hóa chất sẽ trộn trong khoảng thích hợp. Thiết bị có thể điều chỉnh lưu lượng qua tốc độ mô tơ.

 

2.11  Component filter: Bộ lọc

It is installed between material tank and metering pump. The accuracy of filtering is A-330μmB-330

μm

Bộ lọc gắn giữ bồn nguyên liệu và bơm. Độ chính xác của lưới lọc lên đến 330micron

 

2.12  Mixing head(C5 linear style): Đầu trộn (Kiểu C5 thẳng)

 

With advanced technology to produce high-pressure self-cleaning linear mixing head, using needle adjustable nozzle. In order to ensure mixed

Effect of raw material respectively from two different directions of collision mixing nozzle in order to ensure adequate mixing component.

S dng công ngh tiên tiến vi cơ chế t ra, s dng vòi phun kim phun điu chnh được. để bo đảm trn hai thành phn hóa cht t các hướng khác nhau qua vòi phun vào trong bung trn ti ưu.

 

2.13  Machine frame Sườn mày

Used for fix the tankmetering pump systempipecontrol system.

Dùng để gắn bồn, hệ thống bơm, ống và hệ thống điều khiển

 

2.14  Hydraulic Unit Bộ thủy lực

l  Pump flow (L / min): 23 Lưu lượng bơm (L/phút):23

l  Motor(SIEMENS) Power (kw): 7.5 Công suất mô tơ: 7.5Kw

l  Motor speed (rpm): 1450 Tốc độ mô tơ: 1450

l  1 Pcs 80L oil tank installed above the supporting plate; install the driver to install on-board motors, pumps, buffer coupling, hydraulic manifold block, integrated block is installed on the booster valve; 1 bồn chứa dầu 80L có đủ mô tơ, bơm và các chi tiết cần thiết.

l  All valves, pressure gaupcss, pressure switches and manual vent valve load, etc.; Có van chỉnh áp, van chuyển áp thủ công

l  1 Pcs 10L high-pressure accumulator, in order to ensure rapid mixing and to absorb the vibration of the first switch; Có bộ tích áp 10L để bù áp.


l  1 full precision back to the oil filter; Có 1 bộ lọc dầu hồi về

l  1 set of oil cooler, valves, etc. to ensure the hydraulic system will not work in a continuous temperature rise is too high (≤ 60 ); 1 bộ làm mát dầu, đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục

l  1 set of level display, indicating the oil level inside the tank; 1 bộ hiển thị mức dầu

l  2 Pcs NG10 solenoid valve control L were mixed the first two mixing chamber and the main piston to open or close. Có 2 bộ van để điều khiển đầu trộn

 

2.15  Polyol tank: 1Pcs. Bồn Polyol: 1 bộ

l  Effective volume: 250 liters; Thể tích hiệu dụng 250L

l  Jacket heating reservation style, High stainless steel; Bọc bảo ôn cách nhiệt, thành bằng thép không rỉ

l  Maximum working pressure: 0.6MPa; Áp suất làm việc tối đa: 0.6Mpa

l  1 Pcs jacket water safety valve, set the working pressure of 0.25MPa; 1 bộ van nước an toàn, cài đặt ở áp làm việc 0.25Mpa

l  1 Pcs safety valve, set pressure 0.05~0.45MPa, to control the max. air pressure; 1 bộ van an toàn, cài đặt áp 0.05-0.45Mpa, để điều khiển áp suất khí tối đa

l  Output is from T pipe with two manual cut valve (bypass valve is used for sewage); Đầu ra từ ống chữ T, có hai van xả tay (dùng để xả cặn)

l  Temperature transducer: PT50; Bộ chỉnh nhiệt: PT150

l  Visible Liquid level display. Đo mức trực quan

l  1Pcs agitator,0.55kw, speed 46rpm, with mechanical sealing. 1 cánh khuấy công suất 0.55kw, tốc độ 46 vòng phút, khuấy cơ học

l  1Pcs safety cabinet with Air circulation fan; 1 tủ kính an toàn có kèm quạt hút

l  2Pcs flammable gas MSA sensor from America;

One is inside of safety cabinet and the other is outside. 2 cm biến cháy n, mt gn bên trong và mt gn bên ngoài t

 

2.16  Isocyanate tank: 1Pcs. Bn cha ISO: 1 b

l  Effective volume: 250 liters; Thể tích hiệu dụng: 250L

l  Jacket heating reservation style, High standard structral steel; Bọc bảo ôn, thành bằng thép tiêu chuẩn.

l  Maximum working pressure: 0.3MPa; Áp suất làm việc tối đa: 0.3Mpa

l  1 Pcs jacket water safety valve, set the working pressure of 0.25MPa; 1 bộ van nước an toàn, cài đặt ở áp làm việc 0.25Mpa

l  1 Pcs safety valve, set pressure 0.05~0.45MPa, to control the max. air pressure; 1 bộ van an toàn, cài đặt áp 0.05-0.45Mpa, để điều khiển áp suất khí tối đa

l  Output is from T pipe with two manual cut valve (bypass valve is used for sewage); Đầu ra từ ống chữ T, có hai van xả tay (dùng để xả cặn)

l  Temperature transducer: PT50; Bộ chỉnh nhiệt: PT150

l  Visible Liquid level display. Đo mức trực quan

l  1Pcs agitator,0.55kw, speed 46rpm, with mechanical sealing. 1 cánh khuấy công suất 0.55kw, tốc độ 46 vòng phút, khuấy cơ học

 

2.17  Temperature control unitbộ điều khiển nhiệt độ

l  Heating2×3KWJacket structure Two heating unit to control two material tank Individually. Gia nhiệt: 2x3Kw, bọc bảo ôn, có hai bộ điều khiển gia nhiệt riêng cho từng bồn nguyên liệu

l  Refrigeration cooling unit "(Kcal/h)"; 18000; Bộ làm mát nước 18000Kcal/giờ

l  Two heating units respectively control the heating of the two tanks, cooling unit is equipped with 5HP compressor, water pressure 0.25MPa, automatic control of foaming raw material temperature process requirements. Hai bộ điều nhiệt cho từng bồn, bộ làm mát công suất 5HP, áp suất nước 0.25Mpa, tự động điều khiển nhhiệt độ nguyên liệu hóa chất theo yêu cầu

 

2.18  Metering pump automatic lubrication Bơm định lượng tra dầu tự động

For  the  polyisocyanate  metering  pump hand  wheel  shaft  seal  regular  automatic  lubrication  and cleaning, lubricating medium for DOP

Bơm định lượng ISO và Polyol có bộ phận tự tra dầu, thông thường dùng dầu DOP

 

 

2.19  Material feeding system: Independent gear pump for B material, flow is 40L/MIN;Pneumatic pump for A material. Hệ thống nạp liệu: bơm bánh răng cho ISO, lưu lượng 40L/phút. Bơm khí nén cho Polyol.


 

2.20 Electrical Control System H thng điu khin đin

Electric control system adopts Siemens PLC, input, output modules, touch screen Siemens. Include control cabinet; South Korea's LG Series PLC controller; Omron relay; Schneider contactor; French Schneider switches, buttons; External interface; system

software and control procedures. Hệ thống điều khiển điện sử dụng PLC Siemens, màn cảm ứng Siemens, tủ điện sử dụng các bộ phận của LG, rờ le Omron, Nối điện Schneider, và các hệ thống ngoại vi khác.

Touch screen display as following: Injecting work number: 50Pcs. Màn điều khiển hiển thị 50 chương trình làm việc

Injecting time 0.01-99.99Thời gian phun 0.01-99.99 s

component of the pressure is too small or too large, over-pressure metering pumps and other fault information; Control system failure alarm has a strong, sound and light alarm devices equipped with necessary equipment automatically shut down. Khi áp suất phun quá cao hoặc quá thấp, hệ thống sẽ cảnh báo, trong trường hợp cần thiết máy sẽ tự động ngừng

 

Pentane checking system is independent. After checking the pentane is at safety condition and air exhaustion is normal, the main machine can be power on and work. The exhausting fan is controlled by inverter, if pentanes is increasing at air, the fan will running faster, to make sure the machine and operator safety.

Hệ thống kiểm tra Pentane độc lập. Sau khi kiểm tra Pentane trong điều kiện an toàn và quạt hút hoạt động bình thường, máy chính mới có thể bật và làm việc. Quạt hút điều khiển thông qua biến tần, nếu Pentane tang cao quạt sẽ chạy nhanh hơn để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn.

 

2.19  Pipe and air system H thng ng nguyên liu và ng khí

Material pipeline, include soft pipe to convey the raw material. Feed pipe is assembled ontothe Mixing head, and return pipe is connected with raw material tank; Ống nguyên liệu, kể cả ống mềm lẫn ống cứng. ống nguyên liệu chuyển hóa chất đến đầu trộn và hồi về bồn chứa.

Air and liquid pipe is used to pipe the compressed air and cleaning liquid. This is anti-solvent and high pressure pipe; Ống khí và ống dung môi sử dụng để chuyển khí nén và nước rửa. Đây là loại ống chịu dung môi và chịu áp cao

Air is filtered by oil and water separator, oil frog device. Khí được lọc qua dầu

 

2.20 Electricity: 3×380V/50HZ Điện sử dụng 3 pha 380V/50Hz

Power:               around 52KW Công suất khoảng 52Kw

Machine size:    3400X2280mmX2800mmLXWXHKích thước máy 3400x2280x2800mm

 

3Machine configuration list: Danh sách cấu hình máy

 

No.

Name Tên

Brand Thương hiu

Qty

1

Machine frame Sườn máy

China Trung quc

1set

2

POLY. Metering unit Bơm định lượng Polyol

Metering pump: Beijing GL Bơm định lượng: Rexroth nhà máy Bc Kinh

Driving motor: Siemens Mô tơ Siemens

1set

3

ISO. Metering unit B định lượng ISO

Metering pump: Beijing GL Bơm định lượng: Rexroth Bc Kinh

Driving motor: Siemens Mô tơ Siemens

1set

4

Pressure display and control system Hin th và điu khin áp sut

French Schneider Schneider Pháp

2set

5

Temperature display and control system Hin th và điu khin nhit độ

Germany made Đức

2set

6

Mixing head DHS 25R-2K Đầu trn DHS-25-2K

Korea Hàn Quc

1set

7

Poly filter B lc Poly

China ST502A330μmTrung quốc

1set

8

ISO filter B lc ISO

China ST502A330μmTrung quốc

1set


9

250L Poly tank Bn cha polyol 250L

China

1set

10

250L ISO tank Bn cha ISO 250L

China

1set

11

20L MC cleaning tank Bn nước ra MC 20l

China

1set

 

12

 

Hydraulic station B thy lc

Pump and hydraulic valve: Taiwan chaotian Bơm và van thy lc: Đài Loan

Driving motor: siemens Mô tơ điu khin Siemen

 

1set

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Electric cabinet T đin

Low voltage part: French Schneider B phn đin thế thp: Schneider

Relay: Omron R le: Omron

PLC: Siemens PLC Siemens

Touch screen : 5.7”Siemens  Màn cảm ứng Siemens

Flammable gas checking and alarm system: MSA of American

Safety Cabinet and Main machine-two sensor system

H thng kim tra khí d cháy: MSA ca M cho t đin và máy chính-hai h thng cm biến

 

 

 

 

1set

 

 

14

 

 

Piping system H thng ng

 

Pipe fitting: China ng ni: Trung quc

Air system valve, solenoid from Germany FESTO Van khí, van solenoid ca Festo Đức

 

 

1set

15

Poyol material safety cabinet T an toàn cho polyol nguyên liu

China Trung quc

1set

16

Chiller Máy làm mát nước

China Trung quc

1set

17

Air dryer 1m3/min Máy sy khí 1m3/phút

China Trung quc

1set

18

N2 generator 1m3/min Máy to nito 1m3/phút

China Trung quc

1set

Comments