Cung cấp nồi hơi dầu chuyền nhiệt, bán nồi hơi dầu nhiệt

BOILER- OIL HEAT TRANSFER FLUID HEATER

       NI HƠI TRUYN NHIT DU

 

 

Structure guide: Cấu trúc nồi hơi

1. Boiler; 2.Condenser; 3.Chimney; 4.Circulation pump; 5.Oil store tank;

6. Oil jet pump; 7.High level tank; 8.Oil and air separator; 9.Burner

1-Nồi hơi; 2 Bộ ngưng tụ; 3 ống khói; 4 Bơm tuần hoàn; 5 bồn chứa dầu; 6 bơm dầu; 7 Đo mức bồn chứa; 8 tách dầu và khí; 9 Đầu đốt.


I.  General introduction Giới thiệu chung

The thermal oil boiler is a kind of boiler which uses gas(oil) as fuel ,thermic oil as medium, hot oil circulation pump to make the medium to forced circulation, deliver the heat to heating need equipments and then   go back to the heating furnace.It can obtain a high   operating temperature at low pressure and can do high-precision control on the medium.This series boiler has compact structure. The heating area is constituted by close-knit coil pipes from inside to outside.Inside coil pipes are the radiation heating surface, and the outer surface of inside coil pipes and outside coil pipes form a convection heating surface.Fuel burn fully in the combustion chamber, the radiation heating surface absorb most heat, and then high temperature flue gas goes into convection heating surface to exchange heat, then go

into the air preheater (or waste heat boiler) to heat the required (or water).at last, the low temperature flue gas discharges to the aerosphere through the chimney.

Nồi hơi dầu chuyền nhiệt là loại nồi hơi chuyên sử dụng dầu làm nhiên liệu, và dầu chuyền nhiệt tuần hoàn để chuyển nhiệt đến thiết bị cần gia nhiệt sau đó trở lại nồi hơi. Nồi có thể đáp ứng cấp nhiệt độ cao ở áp suất thấp và điều khiển nhiệt chính xác. Dòng nồi hơi này có cấu trúc gói gọn. Hệ thống dầu được truyền qua chu chình vòng kín thông qua hệ thống ống và bộ trao đổi nhiệt. Nhiên liệu đốt cháy hoàn toàn trong buồng đốt, nhiệt hấp thụ tối đa và chuyển hóa thành nhiệt qua dầu truyền thông qua bộ trao đổi nhiệt.

 

II.  Advantages of Hot sale oil gas fired thermal oil boiler, thermal boiler ưu điểm nồi hơi dầu chuyền nhiệt

1).Three pass coil pipes design, thermal oil goes through the coil pipes and fire in the furnace(fire is surrounded by oil), which makes the boiler has big radiation heating area, highly improves the boiler efficiency and preventing deformation of boiler shell in high temperature heating.

Thiết kế kiểu ống cuộn, dầu nhiệt qua ống cuộn tiếp xúc nguồn lửa trong lò (lửa bao quanh dầu nhiệt), giúp cho nồi hơi có diện tích trao đổi nhiệt lớn, cải tiến đáng kể hiệu quả gia nhiệt và giúp tránh làm biến dạng thành nồi khi gia nhiệt ở nhiệt độ cao.

2).Unique heating surface of the back of boiler--smoke turning around room is wet back design(smoke turning around room is surrounded with oil), which avoids dry heating of tube sheets and reduce heat loss.

Bề mặt trao đổi nhiệt đồng nhất ở lưng nồi hơi—chuyển toàn bộ hơi nóng trong phòng dưới dạng ẩm theo thiết kế (hơi nóng trong phòng bao quanh dầu), tránh tình trạng gia nhiệt khô làm mất nhiệt lượng.

3).Unique coil integration process, no gaps between coils, then Smoke will not be chaotic and

short-circulate. Smoke flows long and smooth, makes the boilers heating enough and efficiency high.

Qúa trình trao đổi nhiệt đồng nhất, không gián đoạn giữa các cuộn, hơi nóng sẽ không đi tán loạn hoặc kém tuần hoàn. Dòng hơi đủ dài và đều giúp nồi hơi gia nhiệt tốt và hiệu quả cao.

4). Energy saving device design(air preheater, waste heater boiler or economizer is designed behind the boiler), which makes the exhaust temperature low and improves 10% of boiler efficiency.

Thiết bị thiết kế tiết kiệm năng lượng (làm nóng trước không khí, hao phí và tính kinh tế được tính toán trong thiết kế), giúp khí thải ra có nhiệt độ thấp giúp cải thiện 10% hiệu quả nồi hơi.

5).Double-layer aluminum silicate insulation, makes the temperature of shell surface not more than 40,which is energy saving and efficient.

Nồi hơi sử dụng lớp cách nhiệt kép silicate và nhôm, làm cho nhiệt độ mặt vách không lớn hơn 40 độ, giúp tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

6).Dislocation double sealing slot design,secondary leakage prevention, which seals very tight and avoid leakage.

Thiết kế gioăng hai lớp giúp ngân rò rỉ, các gioăng rất chặt chống thất thoát nhiệt.

7).Fast-setting and high-strength refractory building materials, strong solidification, long life cycle, and not easy to shake off.

Vật liệu dựng lò dễ lắp đặt và độ bền cao, độ cứng tốt và thời gian sử dụng lâu.

8).Integrated wiring device(Junction box and wire groove), so that wire-controlled connection is more convenient, maintenance is more simple and more beautiful after installation.

Tích hợp bộ nối cáp (hộp nối và rãnh dẫn), giúp kết nối dây điều khiển thuận tiện, dễ dàng bảo trì, đơn giản và đẹp.

9).Outputting oil tank external design,slow down the rate of carbonization of fat and avoid accidents.

Đầu ra dầu nhiệt thiết kế phuy phụ, giúp giảm tốc dòng và tránh các tai nạn.

10).Roundness treatment for edges and corners of packing panels, which can prevent incidental injury accident in maintenance.

Xử lý các góc và cạnh thành ốp, giúp tránh chấn thương khi bảo trì bảo dưỡng.

11).Double-door design and the smoke is removable, which are convenient for maintenance.

Thiết kế cửa hai lớp là loại bỏ khói, giúp thuận tiện khi bảo trì.

12).Professional and beautiful industrial stainless steel packaging design.

Thiết kế bằng thép không rỉ công nghiệp đẹp và chuyên nghiệp

13).Independent research and development PLC control board, matching ability is strong.10-inch touch screen,easy, safe and reliable operation; Burner can automatically ignite, flameout, switch small fire and big fire;Exceed 20% configuration for burner, ensures enough output, reduce equipment fatigue and extend equipment life; high and low pressure protection; leakage protection.

Mạch điều khiển được thiết kế độc lập hiệu quả cao, giao diện 10 inch dễ dàng vận hành. Đầu đốt tự động đánh lửa, điều chỉnh lửa lớn và nhỏ, công suất dư 20% bảo đảm thiết bị sử dụng bền lâu, có cơ chế bảo vệ áp thấp và áp cao, bảo vệ chống rò.

14).High quality raw material supply---China famous big steel plant provide the raw material.

Vật liệu sử dụng từ các hãng thép nổi tiếng Trung Quốc

15).60 years boiler factory, mature technical and production team , which ensures the quality mature and stable.

Nồi hơi được thiết kế sản xuất từ nhà máy hơn 60 năm kinh nghiệm.

 

III.  Technical data sheet

 

Model

Rated thermal power

(104kcal/h)

Công suất

Maximum Working temp

()

Nhiệt độ làm việc tối đa

Design efficiency

(%)

Hiệu quả thiết kế

Heating area

(m2)

Vùng trao đổi nhiệt

 

Weight (kgs)

Trọng lượng

 

Out dimension (mm)

Kích thước

DRY-7000

600

300/320

94%

3.69

28400

8000x3400x3150

Comments