Giấy Aluminium PP, giấy nhôm PVC, giấy bạc sản xuất tôn xốp

Bạn quan tâm tới giấy nhôm phủ PP hoăc PVC, giấy bạc để sản xuất tôn xốp? Dưới đây là mẫu giấy thông dụng mà các nhà sản xuất đang dùng.

Nhưng chúng tôi không chỉ có vậy, mà chúng tôi có hàng trăm mẫu giấy Aluminium PP, Aluminium PVC với các màu sắc và hình thức khác nhau để bạn chọn.

Aluminium PP


Chỉ viêc nhìn hình thức và đọc code kèm theo, liên hệ để nhân những thông tin bạn cần.

Có hàng tá các mẫu giấy nhôm khác nhau cho nhiều chủng loai tôn xốp lẫn panel PU trang trí!!!

Comments